Psalmen - Zonden tegen God

Thema: Psalmen

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

David beseft wat het echt is en waardoor hij ook niet verder kon gaan nadat Nathan bij hem was gekomen. Het was niet een zonde in relaties, het was niet iets wat hij Uria aan deed, maar het was zonde tegen God. Als je dat beseft kun je onmogelijk door blijven gaan. Dan moet je stoppen en stilstaan. Je zou degene die je met je zonden iets hebt aangedaan nog kunnen laten aan tobben met de gevolgen, maar het is in de eerste plaats zonden tegen God. Het maakt niet uit welke zonde dat je doet, maar je doet dat tegen God en dat kun je niet zomaar negeren. Dat kan niet omdat God dat niet zal negeren. Wat zou er gebeuren als huwelijken die breken omdat er een ander in het spel is, beseffen dat het in de eerste plaats zonde tegen God is? Kun je dan nog iets van een houding overhouden van 'jammer voor die ander, maar ik maak mijn keuzes?' Dat geldt natuurlijk voor alles. Stel dat je over iemand hebt kwaadgesproken en je doet het af met 'dat had hij maar normaal moeten doen, dit is wat hij verdient'. Natuurlijk, het is niet de bedoeling en we noemen het wel zonde, maar wat als je beseft dat het in de eerste plaats zonde tegen God is? Daarmee zet David in deze psalm alles in een ander daglicht, hij zet het in Gods licht. Het is dus kwaad in Gods ogen!

Dat een mens boos op je is en je het leven zou zuur maken is vervelend, maar dat is te ontlopen, maar God ontloop je niet. God is helemaal rechtvaardig als Hij zou straffen, want elke zonde is in de eerste plaats zonde tegen God Zelf. Het gaat tegen Zijn afspraken met ons in. Als je dit bedenkt, begrijp je ook dat de zonde bij David steeds voor zijn ogen staat. In zijn bewustzijn beseft hij telkens opnieuw dat hij niet alleen een ander iets heeft aangedaan, maar hij heeft het tegen God gedaan en telkens weer staat het hem voor ogen. Waarschijnlijk heeft David de herinneringen telkens zien terugkomen. Dat kan alleen maar stoppen als God zijn geweten en zijn bewustzijn reinigt. Ondanks dat David weet dat God genadig en barmhartig is, is het niet vanzelfsprekend dat God hem zijn zonden niet aanrekent. En de gevolgen van zonden, de Bijbel laat te vaak zien dat zonden, ook van God uit, ook binnen het leven van een gelovige, gevolgen heeft. Over God Die straft willen we tegenwoordig niet vaak meer horen, want in Christus ben je toch heilig? Ja, dat is zeker waar, maar zonden kan wel degelijk een gevolg hebben, laten we daarom ook telkens scherp zijn op ons leven en onze relatie met God.

Gebed: Heer, mijn zonden zijn in de eerste plaats zonden tegen U. Laat mij beseffen wat dit echt betekent, zodat er echt berouw ontstaat en ik mij telkens voor U verootmoedig en Uw genade echt kan ontvangen.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu