Psalmen - Diep besef van berouw

Thema: Psalmen

"Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid." (Psalm 51:3)

In hoeverre is genade logisch? Kijk, je kunt zeggen: "Ik geloof in Jezus, dus mijn zonden zijn vergeven." Daar is geen speld tussen te krijgen en helemaal waar. De vraag is of daarmee dan alles is gezegd, ook over de gevolgen die zonden in je leven kunnen hebben. Als je psalm 51 leest blijf je doorlopend worstelen met de spanning tussen vergeving dat een feit is en vergeving waar David om vraagt. Vanuit de gelovige is de vergeving ontvangen en is deze gegeven door God. Zodra je zou zeggen: "Alleen je beleden zonden zijn vergeven", dan hebben we een serieus probleem, omdat wij nooit al onze zonden belijden. Niet eens omdat we het niet zouden willen, maar alleen al omdat we zonden doen die wij niet als zonden zien en we zonden doen die we echt niet beseffen. Hangt het daar dus vanaf, dan staat het er niet goed op. Het is goed om de spanning tussen de vergeving van zonden en je redding en de gevolgen van zonden in je leven als gelovige te laten bestaan.

David beseft heel goed wat de gevolgen kunnen zijn van zijn zonden. Hij heeft ook diep ontzag voor God, als de allerhoogste Koning. En misschien dat dit ontzag bij ons, door de sterke benadrukking van het Vaderschap van God, weleens wat te ver is weggezakt. Als David door Nathan is geconfronteerd met zijn zonden, beseft hij dat hij tegenover God nog met een probleem zit. Niet eens het probleem van zijn redding, want dat lag vast, maar de hele relatie met God komt wel onder druk te staan, want wat gebeurt er als de overtreding van David tussen hem en God in blijft staan? Ook als geredde zondaar die een aangenomen kind van God is. Als je als ouder ontdekt dat je kind iets heeft gedaan dat echt niet door de beugel kan, dan blijft je kind nog steeds je kind, maar het heeft in de relatie wel consequenties. Daar was David zich ten volle van bewust. Juist dat laat zien dat David de heiligheid van God serieus nam. God zou David kunnen doden, zijn ambt als koning afnemen of iets anders. Dan hebben we het niet over de straffende God wat je in verwrongen godsbeelden tegenkomt, maar dan heb je het over een realiteit in je relatie met God.

De vraag is of er echt berouw is over zonden en je echt beseft wat de gevolgen zijn van je zonden. Dan maakt de soort zonde niet uit, maar zijn wij bewust wat we hebben aangericht met zonden in ons leven? Welke impact heeft het gehad op hoe mensen naar God kijken? Welke impact heeft het gehad in het leven van anderen? Bedenk ook even dat Uria niet meer leeft, Bathseba geen man meer heeft en met het kind van David zit opgescheept, terwijl dat kind ook nog eens sterft. En ja, Bathseba is net zo goed schuldig, maar ondertussen zijn dit allemaal gevolgen. En uiteindelijk beseft David vooral dat hij tegen God heeft gezondigd. God Die zo genadig en zo vol van goedertierenheid is, tegen Die God heeft hij gezondigd. Het gaat bij David echt ergens over en die vraag moeten we elkaar ook stellen: Beseffen wij dat als we zondigen dat we dat tegen God doen, die al Zijn genade aan je heeft gegeven en kom je dan niet tot de uitroep: "Heer, delg het uit, verwijder het helemaal van voor Uw ogen!" En zolang David daar geen zekerheid over heeft, blijft zijn zonde voor zijn eigen ogen staan.

Het is niet uit zijn gedachten te krijgen en dat heeft vooral te maken met dat hij beseft wat hij God heeft aangedaan en zolang dat niet is opgeruimd, staat de deur open voor aanklachten, voor gedachten van herinneringen. Door het bespreekbaar te maken en het in Gods licht te brengen, doorbreekt hij de duisternis over zijn zonden en zo doorbreekt hij ook de gijzeling van de zonde. Dan mag je er ook echt wel even diep doorheen, mag je echt beseffen op welke terreinen dat het schade heeft aangericht, maar ook mag je in zo'n proces beseffen waar het is misgegaan. Een zonde is altijd een vervulling van een leegte. Juist door het met God te bespreken kom je tot de diepere kern van het probleem, zodat ook daar herstel kan komen.

Gebed: Heer, ik belijd U dat mijn zonden in de eerste plaats zonden tegen U zijn. En ik wil met U zoeken naar diepere motieven achter mijn zonden.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu