Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

Thema: Psalmen

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Het gaat in psalm 51 helemaal niet over iemand die nog vergeving van zonden moet ontvangen, het gaat over David, waarvan God later tegen Salomo zegt dat hij trouw was gebleven aan God en dat dit er voor zorgde dat, nadat Salomo gezondigd had, Salomo toch nog koning mocht blijven, omdat God dit aan David had beloofd. En deze David, die altijd trouw is gebleven aan God, deze man schrijft psalm 51. Een psalm waarbij hij zijn zonden belijdt. En weet je, misschien is er op het gebied van relaties in jouw leven nog nooit iets misgegaan, heb je als man nog nooit naar een andere vrouw gekeken, of heb je als vrouw nog nooit een gedachte gehad aan een andere man, maar toch is deze psalm ook voor jou, omdat het hier gaat om een gelovige die heeft gezondigd en die daar de gevolgen van ervaart.

Wat gebeurt er als jij hebt gezondigd, als kind van God en je schaamt je? Wat werkt dat uit in je leven? En als het dan ook nog zonden zijn waar anderen van weten, wat gebeurt er dan? Een paar dingen: Wie ben jij dat je na zo'n zonde, bij iemand anders met dezelfde zonde er nog iets van zou durven zeggen? En als het zo mis kan gaan in je leven omdat je in zonde viel of weer in zonde viel, zou jij dan nog iets kunnen betekenen voor God? En alleen al die gedachte zorgt ervoor dat jij je vrijmoedigheid bent kwijtgeraakt. Ineens ga je begrijpen waarom David smeekt of God Zijn Geest niet van hem wegneemt. Ja, dat zou toch zomaar kunnen, ook als kind van God? Niet dat je geen kind van God meer zou mogen zijn, maar wel dat God je verder niet meer wilt gebruiken. En dat terwijl je juist verlangt om een zegen te zijn, maar stel je voor dat God je niet meer als zegen wil gebruiken.

En tenslotte, hoe vaak herinner jij je hardnekkige en grote zonden in je leven en nemen die gedachten de vreugde van je redding weg? Al die dingen gaan door David heen als hij na zijn zonde met Bathseba en de moord op Uria nadenkt. Hij dreigt zijn hele houvast kwijt te raken. En opmerkelijk genoeg zijn dit niet Gods gedachten. God heeft David niet ene minuut uit zijn bediening als koning gehaald, maar hij blijkt wel een langere tijd als koning de gevolgen van zijn zonden te hebben gevoeld en het heeft hem minder vruchtbaar gemaakt. Soms kom ik christenen tegen die zeggen: "Ik heb voor eens en voor altijd vergeving ontvangen, dus ik hoef daar niet meer om te vragen. Als je dat denkt, zou je eens met David moeten praten, want zonde doet wel degelijk iets in je leven als gelovige en vooral de duivel met zijn gewetensvragen is er zo op uit om je klein te maken.

Psalm 51, een psalm om toch maar eens bij stil te staan omdat we allemaal als heiligen in Christus toch nog te maken hebben met zonden en die klagen ons dan zomaar aan. Oh ja, we weten heel goed dat we die aanklachten moeten wegsturen, maar ondertussen zijn ze er wel en wat kan dat een worstelingen en twijfels geven of God nog echt wel met je verder wilt. Dan komt psalm 51 ineens veel dichterbij en herkennen we hem allemaal. Dan hoef je niet eens grote zonden als heilige in Christus gedaan te hebben, om toch in momenten van geestelijke zwakte te twijfelen. Laten we de komende paar keer eens beter naar deze psalm kijken.

Gebed: Heer, ik weet met mijn verstand dat Uw vergeving totale vergeving is, maar mijn gevoel en ervaring geeft soms heel andere signalen, zeker als door mijn verkeerde keuzes de relatie met U schade heeft opgelopen. Vergeef mij en laat deze psalm een bemoediging voor mij zijn.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

28 september 2023
03 februari 2023
27 januari 2023

Spreekbeurten Theo de Koning

17 dec 2023
10:00 - 11:30
Montfoort, Protestantse gemeente
24 dec 2023
10:00 - 11:30
's Gravendeel, Hervormde gemeente
31 dec 2023
09:30 - 11:00
Piershil, Hervormde gemeente
31 dec 2023
17:00 - 18:30
H.I. Ambacht, Hervormde gemeente

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Ikea-kast

Ik zal het gelijk maar zeggen: De combinatie van een bepaalde vorm van eigenwijsheid en onhandigheid zorgt wel eens voor wat uitdagingen. Je hebt twee categorieën mensen: De ene categorie leest gebruiksaanwijzingen, montagetekeningen en handleidingen, de andere categorie doet dat niet en begint gewoon. Met als gevolg dat die laatste categorie mensen halverwege toch vaak maar wel even de handleiding erbij pakt, of na lange tijd tot de conclusie komt dat er meer mogelijk is met een apparaat dan hij eigenlijk wist. Het zal je niet verbazen dat ik bij die laatste categorie mensen behoor. Dan schiet je toch gelijk lekker op?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu