Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel

"Vergeld niemand kwaad met kwaad." (Romeinen 12:17)

Is de kerk, de gemeente van Jezus, nu echt een veilige plek? Nee, als je alle berichten in het nieuws leest. En inderdaad er gaan ook in de kerk dingen fout, soms ook goed fout. De vraag is hoe je daar dan mee omgaat als gemeenschap. Eigenlijk is dit misschien wel het allermoeilijkste dat er is, binnen de kerk. Onze menselijke reactie is namelijk dat we als er iets fout gaat, de ander daar direct op af te rekenen. En het is maar de vraag of dat de rol mag zijn als kerk van Jezus. Is de kerk de plaats waar mensen na belijden van zonden echt opnieuw mogen beginnen? En ik weet het, als je dit zegt begeef je je op heel glad ijs, omdat je direct de gedachte kan krijgen dat alles goed wordt gepraat. Dat maakt in onze tijd dit thema heel erg moeilijk, zeker omdat er gelijk in extreme dingen wordt gedacht.

Paulus zegt dat we geen kwaad met kwaad mogen vergelden, we geen wraak mogen nemen, maar wel ruimte moeten laten voor toorn. Wraak is datgene wat de straf moet zijn op het kwaad van de ander. Dat is niet toegestaan, zegt Paulus. Dat komt God toe en dat werkt hij uit onder het thema van de overheid als Gods dienares, de uitvoeringsinstantie van Gods wraak op aarde. Binnen de kerk moet er ruimte zijn om opnieuw te kunnen beginnen als mens. Absoluut niet om fouten goed te praten, maar wel omdat er bij God genade is en we uiteindelijk allemaal van genade moeten leven. Wraak is iets van intense boosheid en haat waar wij de controle over kwijt zijn omdat de wraak die God toekomt alleen beheersbaar blijft als God met Zijn karakter wraak oefent. En dat betekent dat de wraak van God bij de gelovige in de eerste plaats op Jezus is terecht gekomen zodat er genade is om opnieuw te mogen beginnen. En anders zal God erop terugkomen als er geen geloof is.

Toorn is boosheid die er wel mag zijn. Het kan niet zo zijn dat er kwaad gebeurd, maar dat we zeggen: Laat maar! Dat is al veel te veel gebeurt. De boosheid maakt dat er ruimte moet zijn om op te staan tegen het kwaad en het te stoppen. Maar niet uit wraak, want daarmee wil je kapotmaken. Uit liefde voor het behoud van de ander mag er boosheid zijn, omdat je de ander als broeder of zuster wil redden. Daarnaast wil Paulus dat we, voor zover mogelijk is in vrede met alle mensen leven. Ook dit heeft te maken met het karakter van genade. Zonde moet wel degelijk stoppen en beleden worden, maar in de kerk moet ook iets van van loslaten en iets van de liefde zichtbaar worden waarmee Jezus Zijn vijanden liefhad.

En al schrijvend merk ik hoe ongelofelijk moeilijk dit is. Het voelt bijna als onrechtvaardig, het is toch logisch dat je kwaad met kwaad wil vergelden. En dan nog niet eens een moord voor een moord. Wat wil Paulus met deze stevige stellingname nu bereiken? Uiteindelijk gaat het over het karakter van Jezus dat zichtbaar moet zijn in de kerk. Dat is compleet tegen elke aardse vorm in en daarom is het zo moeilijk. Jezus liet zonde echt zonde zijn, Hij confronteerde wel degelijk, maar Hij kwam ook tot uitspraken als "ga heen en zondig niet meer" En weet je, dit gaat serieus in tegen onze gevoelens. Iets van dat je iemand met kindermisbruik gewoon welkom zou moeten heten en net moet doen of er niets is gebeurd. Maar dat is niet wat Paulus bedoelt. Het is geen in stand houden van een situatie. Hij wil niet dat wij het oordeel uitvoeren omdat de gemeente een plek moet zijn zonder wraak. We denken al snel in de grootste zonden die je kunt bedenken en het onrecht dat je dan in stand zou houden, maar het gaat over een houding ten opzichte het kwaad en degene die het doet. Blijven we hangen in het oordeel, of geven we ook ruimte voor bekering. En wil je echt loskomen van het kwaad en de ander omdat je het oordeel daar laat waar het moet zijn.

En als je het woord 'oordelen' noemt, dan zitten we als gelovigen op een heel lastig thema, omdat wij heel snel oordelen hebben, maar daar wil Paulus ons juist uithouden, zodat als er bijvoorbeeld een alcoholist binnenkomt, we niet gelijk oordelend invullen wat er aan de hand is, maar eerst in liefde ontvangen. Dan zoek je vrede met alle mensen. En worstelen met dit thema? Ja, echt wel. En tegelijk verlangen dat de kerk een plek zal zijn waar iedereen durft te komen.

Gebed: Heer, wat een ingewikkelde situaties kan dit over gaan. Misschien mensen die pijn zijn gedaan en hier menselijk eigenlijk niet uitkomen. Heer, genees en herstel, neem wraak weg, laat Uw liefde voelbaar zijn.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu