Geestelijk vaderschap - Geen proeftijd

"Maar de vader zei tegen zijn slaven: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten." (Lukas 15:22) 

Als je nog even je gedachten laat gaan over de eerste drie kenmerken van geestelijk vaderschap, dan zou je wel eens kunnen bedenken om toch maar af te haken. Ja, natuurlijk willen we geestelijk vaderschap, maar als het dan eigenlijk ook wel veel kost, vooral veel zelfverloochening en afleggen van allemaal heilige huisjes, dan worstelen we er wel stevig mee. Laten we maar gewoon eerlijk zijn! Na de ruimte die de vader gaf, de hoop die hij toonde en de onvoorwaardelijke liefde die hij liet zien, stopt de vader niet. Sterker nog, hij doet iets dat voor ons misschien wel heel uitzonderlijk is.

De jongen was tot het besef gekomen dat het bij die varkens niet best was. Hij bedacht zich ineens dat de slaven bij zijn vader het veel beter hadden. Met andere woorden: Hij kwam tot de conclusie dat bij God in de schuur slapen beter was dan in het hotel van de zonde. Want uiteindelijk blijkt het hotel van de zonde niet meer te zijn dan een varkensstal. Maar let dan eens op wat er thuis gebeurt. 

De jongen had een preek voorbereid, die hij wellicht tientallen keren in zijn hoofd had gerepeteerd. Hij had bedacht te vertellen dat hij gezondigd had tegen de hemel en tegen zijn vader, hij was het kindschap niet meer waard en hij zou wel een slaaf willen worden. En op het moment dat de vader hem omhelst begint hij serieus aan zijn preek. Maar voordat hij op de helft van zijn preek is, breekt de vader hem gewoon af, draait zich om en zegt tegen zijn slaven dat ze het beste kleed moeten halen, schoenen om aan zijn voeten te doen en een ring aan zijn hand.  

Weet je wat de vader ons in deze gelijkenis leert? En weet je wat dit over God zegt? Misschien kunnen wij denken dat we maar een slaaf kunnen zijn voor God en dat we eerst maar een poosje moeten laten zien dat we het echt waard zijn. En zo gaan wij ook heel wat keren met anderen om die gestruikeld zijn. Ze moeten het eerst maar eens bewijzen dat ze echt willen. Maar deze vader herstelt zijn zoon, direct, zonder het hele verhaal gehoord te hebben, in het zoonschap. Hij krijgt direct alle voorrechten van het zoonschap terug! Deze vader heeft geloof in zijn zoon en geeft hem de ruimte om in die identiteit direct weer te leven. Dat is wat anders dan dat het eerst maar eens moet overwinteren. Echte geestelijk vaders herstellen de ander direct zonder proeftijd in hun kindschap. Helemaal geen proeftijd, slechts erkenning als zoon of dochter. Terug in de gunst, maar vooral ook terug in het vertrouwen.  

Hoe vaak moeten, op hun schreden teruggekeerde struikelaars, eerst maar een poosje zichzelf bewijzen en durven wij het niet aan om direct geloof te hebben in de ander? Hoe anders reageert God op ons. Hij legt vanaf het moment dat we geloven, direct de bediening van Jezus op onze schouders. Welkom thuis, lieve zoon, lieve dochter. Ga staan en leef als kind. 

Gebed: Heer, wat heeft U een vertrouwen in mij en wat een wonder om zonder proeftijd direct het kindschap te mogen ontvangen.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu