Ik geloof... dat Jezus alles volbracht

"Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest." (Johannes 19:30) 

Het zijn misschien wel de meest bekende woorden van Jezus. Zelfs een minister gebruikte Zijn woorden toen ze een wetsvoorstel rond euthanasie door de Tweede Kamer kreeg. Dat is bizar dat zo de woorden van Jezus aan zoiets worden gekoppeld. Maar tegelijk, zijn het ook voor ons misschien wel uitgeholde woorden geworden. Woorden die we kennen, maar waarvan we soms maar half beseffen wat ze betekenen. Het is volbracht, maar wat is er dan volbracht?

 

Als je niet uitkijkt lees je deze woorden in het geheel van de laatste uren van Jezus. Of eigenlijk lees je de woorden misschien wel als woorden van opluchting, zo van: het is klaar. Alsof Jezus zegt: "Ik ben er, gelukkig." Wat is er eigenlijk volbracht als Jezus dit uitspreekt? Het gaat hier niet alleen over het feit dat Jezus is gestorven voor jou en mij. Zeker, dat hoort er helemaal bij, op dit moment is de verzoening tussen de Vader en ons tot stand gebracht. Maar als het daarbij blijft, heeft Jezus wel heel veel meer geleden wat daarvoor niet nodig was. 

Uiteindelijk betekenen deze woorden veel meer dan alles het betalen van onze zonden. Het is helemaal goed als je dit benoemd, maar is dat alles waar Jezus Zijn bloed voor gaf? Jezus heeft meer volbracht dan dat. Hij heeft genezing voor onze ziekten vrijgezet, door Zijn bloed. Zijn striemen, brengen ons genezing. Alle aanklachten tijdens Zijn proces hebben er voor gezorgd dat de woorden uit Romeinen 8:1 waar zijn: "Er is geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn." Jezus overwon de aanklager, satan. Jezus is één geworden met de gebrokenheid van de wereld waarin wij leven, zodat Hij de gebrokenheid daardoor weer kon herstellen. Het gevolg van onze zondeval is dat de wereld gebroken is, maar Jezus zet de weg open naar het herstel van alle dingen. 

Uiteindelijk volbrengt Jezus de weg naar het Vaderhart van God. Wij hebben weer toegang tot de Vader, maar de Vader heeft weer toegang tot ons. En dat laatste is zeker zo belangrijk als het eerste. Wij kunnen weer bij God komen door het geloof in het volbrachte werk van Jezus, maar de Vader kan Zijn volmaaktheid, Zijn glorie, Zijn glans en volmaakte plan, weer aan ons kwijt. Want ook dat kanaal was droog komen te staan. God kon onze gebrokenheid niet meer herstellen, maar toen Jezus uitriep dat het volbracht was, kon God weer beginnen aan het herstel van alle dingen.  

We zijn niet alleen op weg naar Huis, maar God is ook op weg naar Zijn volmaakte plan, waarvoor de deur weer is opengezet door Jezus Zelf. De deur waardoor God Zijn Koninkrijk op aarde kan bouwen. Nu al als begin in de tussentijd waarin wij leven, maar straks kan Hij ons een volmaakte aarde en hemel schenken. En in deze tijd is er niets meer hopeloos, omdat door Jezus, God ons nu al alle dingen kan schenken. Het is volbracht, is meer dan verzoening alleen, het is volbracht, zodat God Zijn masterplan tot volmaaktheid kan uitvoeren, met ons erbij door de verzoening. 

Gebed: Jezus, ik besef vaak veel te weinig waar het bij Uw werk echt om ging. Veel te vaak ben ik met mijzelf bezig als onderwerp waarvoor U moest komen, maar uiteindelijk gaat Uw plan veel verder dan dat.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu