Ik geloof... in Jezus die min pijn kent en elk herstel verdiende

"Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Eén Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde." (Hebreeën 4:15) 

Jezus is gekomen als Koning en is de Redder van de wereld. Toch zou ik graag nog iets benoemen wat niet bij Zijn Koningschap hoort op zichzelf. Maar juist iets dat zo bemoedigend is voor ons nu. Tegelijk is het ook wel weer zo dat Jezus dit onderdeel ook moest doorleven, omdat Hij ook daarin onze gebrokenheid kon herstellen. We zeggen meestal dat Jezus kwam om onze zonden te verzoenen en dat is waar, maar Jezus kwam ook om onze gebrokenheid te herstellen. En of Jezus laat daar nu al iets van zien, of Jezus doet dat door je leven heen en anders zal Hij het straks volmaakt schenken.

 

Jezus kwam om ons leven te leven. In alles is Jezus op dezelfde manier verzocht geweest zoals wij. Alles wat wij meemaken, heeft ook Jezus meegemaakt. Onze ziekten, onze aanvechtingen, onze strijd, onze moeite, ons leven, maar ook uiteindelijk onze dood. Jezus weet als geen ander hoe het is om mens te zijn. Hij heeft alles meegemaakt. Daarmee kun je niet alleen spreken van Jezus als Redder en als Lam, als Offer voor onze zonden, maar ook als Hem, Die als wij bij Hem aankomen met waar wij doorheen gaan, ook volkomen als mens weet hoe het voelt. Jezus weet wat het is om een vriend aan de dood te verliezen, maar Jezus weet ook wat het is als vrienden je in de steek laten. Vrienden die beloofden om altijd trouw te blijven, maar uiteindelijk verdwenen ze uit het zicht en lieten ze Jezus achter. 

Hoe dan ook, Jezus kent je moeite en je pijn, je verdriet en je strijd. Jezus zal ook nooit meewarig naar je kijken en net doen alsof jij je aanstelt. Hij weet dat dit de realiteit is en Hij weet hoe het voelt. En tegelijk is al dat lijden ook het gevolg van onze verkeerde keuzes en daarom heeft Jezus er voor gekozen om door dit lijden heen te gaan. Want door zo alles van ons leven door te maken, kon Hij de gebrokenheid op deze maneir herstellen. Jezus ging niet alleen aan het kruis, als Zijn lijdensweg, maar heel Jezus leven was lijden aan de gevolgen van de zonde en de gebrokenheid. Ik krijg er altijd een beetje kriebels van als er mensen zijn die de geloofsbelijdenis uitspreken zonder nadenken en dan zeggen: "Die geleden heeft onder Pontius Pilatus." Het is een halve waarheid, de hele waarheid is dat Jezus uit de hemel gekomen is om te lijden. En daarnaast is Hij onder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven en begraven. Maar het lijden had betrekking op Zijn hele leven.  

Hij kan medelijden hebben met onze ellende, maar Hij heeft door de ellende heen, totaal herstel vrijgezet en verdiend. En daarom is Hij Koning Die werkelijk in elke situatie van ons kan ingrijpen. Straks zal Hij dat volmaakt doen, maar ook nu kan Hij met Zijn wondermacht ingrijpen in elke situatie. Hij heeft immers het complete herstel van alle dingen al verdiend. 

Gebed: Jezus, ik vertrouw in alles op U, in al mijn situaties hebt U het herstel in Uw hand, maar ook in mijn lijden, kent U mijn pijn. Ik ben veilig en geborgen bij U.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu