Ik geloof... in Jezus als Lam en Redder

"Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! Hij is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man Die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik." (Johannes 1:29b en 30) 

Jezus is als Koning gekomen, daar was Hij voor bestemd. Maar wel een Koning Die veel verder ging voor Zijn volk dan welke andere koning op deze wereld dan ook. De koningen van deze wereld laten onderdanen in de oorlog ten ondergaan, maar Jezus heeft gekozen om Koning te zijn volgens het principe van Zijn Koninkrijk. En tegelijk vestigt Hij daarmee niet alleen Zijn Koninkrijk op aarde, maar neemt Hij ook nog een koninkrijk gevangen, dat van de dood! Maar dat kost Hem wel Zijn leven.

 

Je merkt, als je vanuit andere perspectieven benadert hoe Jezus op de aarde is gekomen, dan je dan ook op andere punten veel dieper gaat beseffen hoe groot Jezus als onze Koning is. Hij is voorop gegaan in de strijd, ging ten onder en overwon, zodat Hij werkelijk Koning is van het Hemelse Koninkrijk dat hier op aarde al vorm krijgt. 

Je kunt je afvragen of Johannes de Doper dit al doorhad toen hij Jezus aanwees als het Lam van God. Die woorden van Johannes waren wel schokkend voor vele Joden. Deze woorden over het Lam van God verwijzen namelijk naar Jesaja 53 waar het over de Knecht van de HEER gaat. En de Joden in die tijd hadden zichzelf als de Knecht van de HEER ingevuld. Ze zagen in het Joodse volk uiteindelijk de overwinning van God in deze wereld zich aftekenen. Het was ook niet voor niets dat Abraham besneden was door God, want daarmee was het volk van God direct afgezonderd en was het duidelijk dat God met dat volk een bedoeling had. Maar de uitleg van Jesaja 53 klopte niet. Want daar gaat het over Jezus, de Messias, als de Knecht van de HEER. 

Johannes de Doper begreep dit heel goed. Jezus kwam om de zonde van de wereld weg te dragen. Jezus kwam als het keerpunt in de tijd. Vanaf dit moment in de geschiedenis komt er ook een ommekeer in hoe God omging met overtredingen en zonden. Jezus is mijn en jouw Lam van God. Dat Lam verwees natuurlijk naar de verzoeningsoffers. Niemand beter dan het Joodse volk wist dit. Jezus, Die als Koning bestemd was, offert Zichzelf tegelijk ook als Lam voor God, zodat de verzoening werkelijk compleet is. Maar in Zijn offer van Zichzelf, blijft Hij ook God, die weer op zal staan uit de dood. En op dat moment leeft het Lam van God volmaakt als Koning. En dit geloof is uniek, nergens in de wereld is een geloof te vinden waar een plaatsvervangend offer voldoende is. 

Jezus kwam als Lam om onze plaats in het gericht van God in te nemen. En dat is niet, zoals velen doen, om door dit te geloven een punt te zetten, dit is de komma in de tijd die het keerpunt zal zijn. Jezus lijden en sterven zet alles in het perspectief van het Koninkrijk dat is en dat komt. Het Lam, mijn Lam, mijn Redder, daar geloof ik in. 

Gebed: Jezus, U bent mijn Lam, maar ook mijn Koning. En vanuit dit geloof in U en wat U deed, wil ik verder leven in Uw Koninkrijk en daarin U dienen met heel mijn hart en leven.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu