Ik geloof... in de opgestane Jezus

"En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten." (Mattheüs 28:2) 

Alles is volbracht en Jezus gaf de geest. Als daarmee was alles wel klaar, maar zou de dood toch nog wel het laatste woord hebben. Dan zou uiteindelijk het graf de doden die het in zich heeft, voor eeuwig vasthouden. Elke straf is wel volbracht, er is niets meer waar God nog op zou moeten terugkomen. En toch zou daarmee er geen toekomst zijn geweest. Jezus is opgestaan om ook het graf te openen.

 

Het is zelfs de vraag of Jezus het graf zou openen. Het zijn van die vanzelfsprekendheden, maar als je goed leest is Jezus helemaal niet uit het geopende graf gegaan. Dat was ook helemaal niet nodig. Lees maar goed wat er staat. De opstanding van Jezus, was een hemelse opstanding. Er is een fundamenteel verschil bij de opstanding van Jezus ten opzichte van Zijn begraven lichaam. Op het moment dat Jezus de dood te kijk zet en Zijn ogen opendoet en aan de dood laat zien dat het hem niet is gelukt om Hem gevangen te houden en de engel van de dood Hem los moet laten, ruimt Jezus in het graf alles nog even op. Hij vouwt de grafdoeken op en legt alles keurig netjes weg. En dan gaat Jezus het graf uit. 

Jezus is niet alleen opgestaan als overwinning op de dood, maar Jezus is ook opgestaan met Zijn hemelse lichaam. Zijn nieuwe lichaam is een overwinningslichaam. Dat doet Jezus dus ook nog. Lees maar gewoon wat er gebeurt in Mattheüs 28. De vrouwen komen bij het graf en dan volgt er een aardbeving. Op dat moment blijken de bewakers er nog te staan. Maar tijdens die aardbeving komt er ook een engel naar de aarde die de steen van het graf rolt. Die engel gaat daarna zitten op die steen. 

Op dat moment dat de bewakers als dood neervallen van schrik, zegt de engel tegen de vrouwen dat ze niet bang hoeven te zijn. En tegelijk vertelt de engel dat Jezus, die ze zoeken daar niet meer is. Ze zeggen: "Hij is hier niet, Hij is opgewekt." Weet je wat dat betekent? Het betekent niets anders dan dat die engel is gekomen om het graf voor die vrouwen en voor de discipelen open te maken. Die bewakers voor het graf stonden daar echt voor niets. Jezus was helemaal niet in het graf te houden, zelfs niet met een steen ervoor. Jezus had met Zijn opstandingslichaam geen last meer van fysieke, aardse materie. Het verhaal dat de engel kwam om het graf voor Jezus open te maken, klopt helemaal niet. Het was niet eens nodig, Jezus is meer dan het lichaam waarmee Hij was gestorven. 

Dit is bemoedigend, want dat betekent dat in Zijn opstanding, ook onze opstanding straks een feit zal zijn. Degenen die nog leven zullen in een punt van de tijd worden veranderd, maar degenen die zullen opstaan, staan straks op met hetzelfde lichaam als Jezus. De dood, maar het het graf was machteloos voor Jezus Die vrij was van veroordeling en schuld. En in die vrijspraak delen wij mee. 

Gebed: Jezus, Uw overwinning op dood en graf gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Ik zie uit naar wat we straks nog zullen ontvangen. U bent de Koning van het leven.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu