Ik geloof... in God in meervoud

"De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg, al voor Zijn werken, van oudsher." (Spreuken 8:22) 

Geloven is God is erg lastig als we beseffen dat eeuwigheid een begrip is dat we niet eens kunnen uitleggen. God is eeuwig geweest. En zelfs in het woord 'geweest' brengen we al weer een tijdsbeperking aan. God is en daarmee is het gezegd, maar niet begrepen. En dan ben je nog niet klaar, want God is niet alleen God, Hij is God in meervoud. Vaak krijg je het gevoel dat Jezus, de belichaming van God, op een bepaald moment is ontstaan, maar ook dat is niet zo.

 

Er staat in Spreuken wel dat de Wijsheid geboren is, maar dit een slechts een tijdsbepaling die wij nodig lijken te hebben om het te kunnen verwoorden. Want als je in Spreuken 8 leest hoe vers 22 begint dan blijkt dat de Wijsheid niet is ontstaan, God heeft Hem vanaf het begin van de tijd als in bezit gehad. Als je vervolgens doorleest in Spreuken 8 dan blijkt dat de Wijsheid, Gods lievelingskind is. Alle lijnen wijzen naar Jezus, Hij is de belichaming van God oneindige Wijsheid. Als Jezus op aarde rondloopt, vragen de mensen zich af waar Hij Zijn wijsheid vandaan heeft, want Hij is toch maar een zoon van een timmerman? Hij is de Wijsheid van God in Eigen Persoon. 

Maar waar is Hij dan ontstaan? Hij is ook niet ontstaan, Jezus is ook altijd geweest. Als mens is Hij op een gegeven moment wel ontstaan, maar als Persoon is ook Hij altijd geweest. Wij komen dan niet verder dan dat we zeggen: Hij was er al voordat de aarde werd gemaakt. Maar daarmee zeg je niet dat Hij eerder is gemaakt, maar daarmee zeg je Bijbels dat Hij ook altijd is geweest. 

Toen God in de tijdloze eeuwigheid Zijn plan maakte, was Jezus daar dus al helemaal bij betrokken. Vader en Zoon bedachten samen met hun Geest een plan voor onze wereld. Een plan voor Hun wereld. Een plan waarin Zij Zich zouden kunnen vermaken, maar ook een plan waarin ze een afspiegeling zouden zien van Zichzelf. En ik merk dat, met dat ik deze woorden schrijf, het mij echt begint te duizelen. Maar dit is wel de God waarin ik geloof. Dat is de God Die wij aanbidden. De eeuwige God, Die met Zichzelf heeft overlegd wat Zij zouden maken. Je kunt pas over God als Schepper nadenken op het moment dat je gelooft in deze God. Als God slechts enkelvoudig God zou zijn, zouden wij uiteindelijk op deze aarde reddeloos verloren zijn. Toen God Zijn afspiegeling van Zichzelf ging maken, wist Hij dat wij niet God zouden zijn, met alle risico's van dien.  

En in Gods masterplan was ook dit risico gedekt. Het was volmaakt, totdat wij ons hoogmoedig zouden oprichten om niet een afspiegeling van God te willen zijn, maar om als God te willen zijn. En daarom moeten we niet beginnen bij God als Schepper, maar bij God in meervoud. God is in Zichzelf meer God dan Eén persoon. Bevatten zullen we dit nooit, maar we geloven dat God meervoudig is in Zijn Wezen. En daarin ligt al, ver voor onze schepping, onze redding. 

Gebed: HEER, ik kom woorden te kort, ik begrijp het niet en ik kan het niet onder woorden gebracht krijgen. U bent die U bent, overvloedig, alles overtreffend en U bent meer God, dan ik ooit kan zeggen.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu