Ik geloof... in God

"Al voor de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God." (Psalm 90:2) 

Als je ergens moet beginnen om te bedenken wat we geloven, dan moet je daar beginnen waar het begonnen is. Je begint normaal gesproken gewoon bij het begin. Maar als het over ons geloof gaat, kun je niet over het begin beginnen en daarbij is het ook nog eens zo dat ons geloof ook gelijk, vanaf woord één begint met geloven en niet met begrijpen. Je moet namelijk daar beginnen, waar het bestaan van alles in vast ligt. En dan kom je niet op een punt in de tijd uit, maar dan kom je uit bij God. 

Mijn geloof, jouw geloof is gebaseerd op God. En God is zonder begin. Wij geloven in God, Hij is de Eeuwige. Ik krijg in sommige kringen soms wat kriebels bij dit woord. Er zijn kringen waar God niet bestaat en slechts een verzameling is van menselijke denkbeelden. Dan wordt er vaak over de Eeuwige gesproken, maar die bestaat dan niet. Toch geloof ik dat als het om God gaat, we ook moeten spreken over de Eeuwige. Het begin van alle dingen begint bij Hem die geen begin heeft. Dat begrijpen we niet, maar als God wel een begin had gehad, was eeuwigheid ook nooit een optie geweest. 

David zet in Psalm 90 de eeuwige God neer, naast onze sterfelijkheid. Wij zijn sterfelijke en tijdelijke mensen. Dat zijn wij geworden, dat waren wij niet. God had ons gemaakt voor Zijn eeuwigheid, terwijl Hij zonder begin en zonder einde was. God is altijd in het eeuwige nu. God is dus ook tijdloos. Dat is de God die wij dienen, dat is de God door Wie alles bestaat, maar door Wie ook alles in stand gehouden wordt. 

Het is bijna zo logisch dat wij geloven in God. Maar als er iets niet logisch is vanuit ons denken, dan is het God! God heeft altijd bestaan omdat Hij is. Dit lijkt op iets van filosofie, maar het is het diepste geloof dat je kunt bedenken. God is uiteindelijk met geen woorden te bevatten. God is te groot voor ons verstand, te groot voor deze wereld, Hij overstijgt werkelijk alles! En ik geloof in deze God! En dan hebben we het er nog niet over wat Hij heeft gedaan, dan gaat het nu alleen nog maar over Wie Hij is. In Job 36:26 lezen we dat God buiten elk begrip is en dat Zijn jaren ontelbaar zijn. Als je Gods jaren zou vergelijken met het zand van de zee, dan kom je ooit een keer uitgeteld. Maar God is zo groot dat Zijn jaren niet te tellen zijn omdat Hij uiteindelijk niet eens jaren heeft, maar Hij is altijd, maar dan zonder tijd. Wij denken in tijd, maar God heeft geen tijd. 

Het is wat dat wij deze grote God mogen dienen en kennen. Dat deze God plannen heeft gemaakt voor jou en mij, daar kom je woorden voor tekort. En hoe verder je nadenkt over wat je gelooft, hoe groter God wordt. 

Gebed: Eeuwige God, U bent zo groot, ik kan het niet bevatten, maar U bent die U bent, U bent altijd God geweest, nooit bent U er niet geweest, ik kan er niet bij.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu