Efeze - Gezegend met zegeningen

"Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten." (Efeze 1:3)

Na een periode nagedacht te hebben over de schepping en het leven van Abraham wordt het weer eens tijd voor wat steviger onderwijs. Al langere tijd wil ik met de brief aan de gemeente van Efeze beginnen omdat deze voor ons nu ook van groot belang is. Het is een brief waarin de geestelijke strijd en het leven vanuit Jezus nadrukkelijk de aandacht krijgt. Maar ook het verdere fundamentele onderwijs uit deze brief is zo belangrijk.

 

Paulus schrijft aan deze gemeente waarbij hij er vanuit gaat dat hij schrijft aan gelovigen en niet aan ongelovigen. Soms komt er nog wel eens wat commentaar op als het gaat om deze eenzijdigheid, maar toch ga ik deze lijn ook vasthouden omdat ik me in de dagelijkse stukjes echt wil richten op geloofsopbouw van Gods kinderen. En zo staat Paulus er ook in, maar hij begint niet met onderwijs. Tenminste, hij begint niet onderwijzend, al zit er in het eerste gedeelte van hoofdstuk 1 wel veel onderwijs, maar hij brengt dit als absolute waarheden en we gewoon moeten kennen. Waarheden die we in lofprijzing en aanbidden moeten uitproclameren naar God.

Nadat Paulus de gemeente in de naam van Jezus heeft begroet, begint hij met een aanbidding aan God die overweldigend is. Je zou het ook een lofprijzing kunnen noemen, maar het is meer aanbiddend van aard. Hij spreekt de zegen uit over God de Vader. Daarmee zegent hij God niet, al lijkt dat in onze taal wel zo. In het Grieks is dit een waarin het om een belijdenis en een lofprijzing gaat voor God de Vader die de bron van alle zegening is. Paulus verklaart God hier als de bron van alle zegen. Dat is God, Hij is in Christus jouw bron van zegen. Dat is geen gevoel, maar dat is de waarheid over Wie God is.

En omdat God deze bron van zegen is, zijn wij met alle geestelijke zegeningen gezegend in Christus. Alle zegeningen van de hemelse gewesten zijn de zegeningen waarmee God ons in Christus heeft gezegend. De zegen die het deel is van Jezus is de zegen die ook ons deel is in het geloof. Alle zegeningen die Jezus heeft in de hemelse gewesten zijn ook onze zegeningen. Welke zegeningen heeft Jezus in de hemelse gewesten gekregen? Vrede, liefde, aanvaarding als kind, trouw, overvloed, de troon, de nabijheid van God. En zo kunnen wij nog wel even doorgaan. 

Ik weet niet hoe het bij jou is, maar wij maken zo makkelijk onze omstandigheden tot waarheid en bekijken onze situaties vanuit ons aardse perspectief, maar in Jezus mogen wij leren om vanuit de hemelse gewesten te kijken naar wat we hebben gekregen. En dat is veel meer dan wat wij ervaren, maar we aanbidden God de Vader om alle geestelijke zegeningen uit de hemelse gewesten waar ook mee gezegend zijn. Door het niet te geloven, ervaar je er niets van, maar door deze waarheid aan te nemen, zul je in je leven ook ervaren hoe waar deze woorden zijn.

Gebed: Vader, dank U wel dat U mij heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen uit de hemelse gewesten omdat ik in Jezus ben! Ik wil leven uit mijn zegeningen, tot glorie van Uw grote Naam! Halleluja!

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

28 september 2023
03 februari 2023
27 januari 2023

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Ikea-kast

Ik zal het gelijk maar zeggen: De combinatie van een bepaalde vorm van eigenwijsheid en onhandigheid zorgt wel eens voor wat uitdagingen. Je hebt twee categorieën mensen: De ene categorie leest gebruiksaanwijzingen, montagetekeningen en handleidingen, de andere categorie doet dat niet en begint gewoon. Met als gevolg dat die laatste categorie mensen halverwege toch vaak maar wel even de handleiding erbij pakt, of na lange tijd tot de conclusie komt dat er meer mogelijk is met een apparaat dan hij eigenlijk wist. Het zal je niet verbazen dat ik bij die laatste categorie mensen behoor. Dan schiet je toch gelijk lekker op?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu