Dubbele belofte van rust

Thema: Rust

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” (Mattheüs 11:28-30)

Je hebt vast wel gemerkt dat de rust, zoals er in het Oude Testament over gesproken wordt, dit heel veel te maken had met een leven waarin de rol van de wet een grote plaats in nam. En ook daarnaast dat als de afgoden gediend werden de rust verdween. Het is opmerkelijk dat het woord ‘rust’ in het Nieuwe Testament niet heel veel voorkomt. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat de rust minder is. Sterker nog, Jezus belooft in ene keer dubbele rust. Je moet namelijk bij Hem zijn voor rust.

Het is een overbekende tekst: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven”. Alleen als je dan wilt weten hoe dat dan werkt met die rust, dan moet je even blijven luisteren en dan belooft Jezus je nog een keer rust. Eigenlijk zegt Jezus: “Kom nu hier en dan zal Ik je leren hoe je echt rust ontvangt”. Het vreemde lijkt dan dat Hij het vervolgens heeft over het dragen van een juk: “Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel”. Gelijk er achteraan zegt Hij dat Zijn juk licht is en zacht is.

Nu zou je kunnen zeggen dat je dus een juk moet dragen. Een juk legde men vroeger een os op zijn schouders om er dan mee te kunnen ploegen. Dat klinkt allemaal zwaar, maar de vraag is waarom Jezus het hier over een juk heeft. Eigenlijk is Hij vooral bezig om je te laten zien dat Zijn juk er wel is, maar je moet niet denken dat als je Zijn juk niet op je neemt dat je dan zonder juk zou zijn. Het hele volk zuchtte namelijk onder twee jukken. In de eerste plaats dat van de Romeinen die hen onderdrukten, maar in de tweede plaats, en dat is nog veel erger, ook onder het juk van religie.

De geestelijk leiders hadden het volk compleet uitgeput door de eindeloze vele regels van religie. Geloven was iets dat hard en genadeloos was en vooral ook liefdeloos. En nu is hier Jezus Die zegt: “Je kunt beter Mijn juk op je nemen”. Een juk van zachtmoedigheid en nederigheid. Als je dat doet wordt het anders. Dat is niet een juk van moeten, maar een juk van liefhebben. En sterker nog, dan draagt Hij samen met jou het juk. Die Farizeeën en Schriftgeleerden lieten namelijk het volk maar aan tobben, maar Jezus juist niet, daar mag je in Zijn nabijheid leren wat zachtmoedigheid is. Dat is Hij namelijk Zelf, Hij staat niet met regels klaar, maar gaat de relatie met je aan. Dat geeft rust, het tegengestelde van religie.

Als je zover komt dan is de dubbele belofte van rust in deze twee verzen helemaal niet overdreven. En de vraag is hoe jouw leven is. Ook als kind van God. Heb je nog steeds die momenten van vermoeid en belast zijn? Niet omdat je overvol zit met zorgen, daar vindt Jezus ook iets van, maar daar gaat het hier niet over. Vermoeid en belast omdat je niet helemaal uit de relatie met Hem leeft en ergens nog steeds het gevoel hebt dat jij het moet doen, dat je toch iets moet doen om God genadig te stemmen. Natuurlijk weet je dat het niet zo is, maar toch iets in ons neigt toch naar religie en laat soms toch de relatie weer los. Juist dat wil Jezus anders maken en daarom spreekt Hij je daar vandaag weer een keer op aan, omdat de relatie met Hem rust geeft, je laat stoppen met jagen en werken en echt genade zijn werk laat doen.

Gebed: Heer, ik dank U voor Uw rust, voor Uw overname van al het werken, want U deed het werk voor mij, zodat ik nu mag rusten.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Spreekbeurten Theo de Koning

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Geloven is niet meer van deze tijd

Waarom is geloven vaak zo moeilijk? Zou het kunnen zijn dat dit komt omdat wij teveel mensen van deze tijd zijn geworden?
Eigenlijk is geloven helemaal niet iets meer voor onze tijd.

Ik liep afgelopen week buiten en kreeg toen het beeld van een fotorolletje, toen ik liep na te denken over geloof. Ik kom nog uit de tijd van de fotorolletjes. Sterker nog, mijn vader had een heuse Doka. Een donkere kamer waar je zwart-wit foto's kon ontwikkelen. Kleur was niet te doen, omdat dat nog veel meer bij kwam kijken. Geloven moet je eens vergelijken met een fotorolletje.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu