God werkt, terwijl jij wacht

Serie: Wachten

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

Wachten heeft in de Bijbel vaak alles te maken met vertrouwen dat God niet loslaat wat Hij is begonnen. Vorige keer hebben we gekeken naar de kant van Noach in dit wachten en welke gedachten dat er zomaar op zouden kunnen komen. De andere kant van dat wachten van Noach is Gods kant. Terwijl Noach eigenlijk niet weet waar hij precies aan toe is, is God gewoon wel aan het werk. Dat is die kant van God wat Noach op dat moment helemaal niet kon weten. Dat weten wij, omdat alles voor ons is opgeschreven. Daarom begon ik vorige keer bij Noach en niet bij God, alleen dan daal je af op het niveau van Noach, het menselijke niveau. Laten we nu eens kijken, wat al eerder in dit hoofdstuk geschreven is over wat God aan het doen was, waar Noach geen weet van had.

Terwijl Noach namelijk aan het wachten is op de dingen die gaan gebeuren, dacht God aan Noach en aan al de dieren in de ark. God dacht aan hen. Het lijkt wel vaak alsof in ons wachten God afwezig is, maar dat blijkt hier allerminst waar te zijn. Al lijkt het dat alles doelloos is, heeft God Noach wel gezien. Het deed iets met God dat Hij Noach en die dieren daar in die ark zag zitten. God was hen helemaal niet vergeten. Denk dus niet te snel dat God je is vergeten als je even niets van Hem merkt. En als je bedenkt hoelang de watervloed heeft geduurd, zal ook bij Noach het gevoel van Gods tegenwoordigheid niet elke dag hetzelfde zijn geweest.

Je ziet ook hier weer dat onze beleving niet altijd de werkelijkheid is. En ga er nu geen gewoonte van maken om dan maar plichtmatig altijd te zeggen dat God je nooit vergeet en altijd bij je is. Je ervaring en gevoel mag er echt wel toe doen. Dat je het gevoel hebt dat God even helemaal uit beeld geraakt lijkt te zijn, mag en moet je bij stilstaan. Overschreeuw jezelf niet met allemaal mooie geestelijke en vrome woorden. Je gevoel mag er zeker zijn, blijf daar alleen niet in hangen, want terwijl jij voelt wat je voelt, is het niet zo dat God verdwenen is. Hij is er wel degelijk, zelfs in het op een na zwaarste oordeel waarmee Hij de wereld trof. Het zwaarste oordeel trof Jezus, en hier bij Noach is het oordeel dat daar in grootte op volgt. Dat was zo erg dat God hierna besloot dit nooit meer zo te doen.

Als je nu in dit heftige oordeel tot de conclusie komt dat God de rechtvaardige Noach en zijn gezin met al die dieren, niet uit het oog verloor, mag dat dan voor jou ook een bemoediging zijn? Een bemoediging dat God je ziet, zelfs als jij daar niets van merkt? God doet meer dan alleen maar aan Noach denken. God doet ook meer dan alleen maar aan jou denken. Hij is bezig om Zijn plan met jouw leven te voltrekken. Hij laat echt niet los wat Hij is begonnen.

In de situatie bij Noach zijn er een paar dingen nodig. Het moet stoppen met regenen, het water dat uit de aarde omhoog kwam moest stoppen en er was wind nodig om het water weg te laten drijven. Terwijl Noach aan het dobberen is in de ark, heeft God ingegrepen. De wind doet zijn werk en het stopt met regenen. Er komt niet meer water bij, en God is bezig, terwijl Noach nog niets ziet, om het water weg te laten lopen van de aarde. Met maar één venster in de ark, kon Noach alleen maar omhoog kijken en dat is dan ook het beste wat hij kan doen. Letten op God en op Zijn ingrijpen en tegelijk geloven en weten dat het God niet uit Zijn hand loopt. Hij laat de rechtvaardige nooit aan zijn lot over. En een rechtvaardige ben je door het bloed van Jezus. Het zwaarste oordeel droeg Hij zodat jij achter Hem mag schuilen waardoor geen oordeel jou zal raken, zoals ook Noach in de ark veilig was.

God ziet je, Hij kent je en Hij let op je. Hij zal voor je zorgen omdat Hij degenen die van Hem zijn echt liefheeft. Al zie jij er nu niets van, weet dat God voor jou aan het werk is. Wacht op Hem en vertrouw Hem.

Gebed: Heer, ik dank U dat U mij ziet en voor mij aan het werk bent. U laat mij niet los, al voelt het soms zo anders.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu