Geen fabeltjes

Serie: Tweede Petrusbrief

“Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit.” (2 Petrus 1:16 – HSV)

“Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien.” (2 Petrus 1:16 – NBV21)

Je hebt van die Bijbelteksten die te pas en te onpas worden gebruikt. Zo is er ook een tekst uit de tweede brief van Petrus. Als je het bijvoorbeeld met iemand hebt over de manier hoe de Heilige Geest je dingen laat zien of als het gaat over een woord van wijsheid of kennis, dan zijn er altijd mensen die zeggen: “Wij hebben het profetisch woord dat vast en zeker is en daar hebben wij genoeg aan.” Dat laatste stukje hoort uiteraard niet bij de tekst, maar de rest schrijft Petrus in zijn tweede brief. Een tekst die vaak wordt gebruikt om te claimen dat alleen Gods Woord genoeg is. Het is alleen de vraag of Petrus dit wel bedoelt.

Het valt gelijk al op dat dit gedeelte begint met ‘want’. Dat verwijst dus terug naar het gedeelte daarvoor. Wat zegt Petrus dus eigenlijk. Hij had het over zijn voortdurende ijver om zijn lezers op te wekken tot een vruchtbaar leven. Je zou dan kunnen zeggen: “Petrus, het is allemaal prachtig wat je zegt, maar wie denk jij eigenlijk dat je bent om mij dit op te leggen?” Ongetwijfeld zijn er dat soort mensen ook al geweest in de tijd van Petrus.  En eigenlijk reageert Petrus dan met de opmerking: “Wie ik denk te zijn? Denk nu niet dat ik een paar eigen verzinsels op jullie loslaat, ik volg niet iets dat ikzelf heb bedacht. Toen ik jullie de kracht en de komst van Jezus bekendmaakte, waren dat geen eigen gedachten”. Petrus reageert hier eigenlijk bijzonder verontwaardigt. Alsof er iemand zou kunnen zijn die de opdrachten van Petrus in de wind zou durven slaan omdat Petrus dit allemaal zelf heeft bedacht. Dat is niet zo. En dan noemt Petrus twee redenen waarom zijn woorden gezag hebben.

In de eerste plaats getuigt Petrus van Jezus en Zijn Koninkrijk, niet als een eigen verzinsel, maar hij was erbij toen Petrus, met Jezus en Johannes en Jakobus op de berg van de Verheerlijking was. Je weet wel, dat moment dat Petrus ineens drie tenten wilde gaan bouwen omdat hij niet meer wist wat hij zei. En op dat moment klonk er een stem uit de hemel waar de Vader in de hemel zegt dat Jezus Zijn geliefde Zoon is in Wie Hij Zijn vreugde vindt. Toen op dat moment dat God onderstreept dat Jezus de beloofde Messias was.

Eigenlijk zou deze bevestiging niet eens nodig geweest hoeven te zijn als de discipelen op dat moment al volledig in Jezus zouden geloven, maar dat was nog niet zo en daarom spreekt God op die berg op deze manier. Er is namelijk geen enkele reden om te twijfelen aan de boodschap van Jezus en van Zijn Koninkrijk. Woorden van Jezus over degenen die het woord horen en doen, worden met een wijze man vergeleken die zijn huis op de rots bouwde. Dat verhaal is de basis van wat Petrus aan het begin van Zijn brief heeft geschreven. Dat vruchtbare leven is de uitwerking van het Evangelie van Jezus en dat is geen fabeltje, dat is vast en zeker. In dat verband heeft Petrus het hier over het profetisch woord. Het gaat hier dus niet over de Bijbel. Daar kun je deze tekst dus ook nooit voor gebruiken. Het gaat om de profetieën uit het Oude Testament die spreken over Jezus. Als je op die profetieën acht slaat, dan zie je dat de woorden van Petrus geen verzinsels of fabeltjes zijn, die profetieën bevestigen wat Petrus zegt.

Hoe kun je Jezus bewijzen dat Hij de Zoon van God is? Op geen andere manier dan de profetieën naast het leven van Jezus leggen en dan ontkom je er niet aan om te beseffen dat Jezus de beloofde Messias is. In die zin begrijp ik niet dat een echte Israëliet dit niet heeft gezien, even los van Gods plan voor het heil dat naar de heidenen moest gaan. Jezus is het Licht in onze duisternis, tot de morgenster opgaat in je hart. Die morgenster is een verwijzing naar de nieuwe morgen. En de profetieën zijn er om ervoor te zorgen dat Schrift met Schrift in overeenstemming is. Een losse profetie met een eigen uitleg is onmogelijk, want er zit verband tussen alle profetieën. Ook de profetieën die nog in vervulling moeten gaan of in onze tijd in vervulling moeten gaan, daaraan zie je dat alles klopt. God heeft alles voorzegt, al eeuwen voordat het allemaal gebeurde, zodat, toen het gebeurde, het bewijs er was dat Petrus’ zijn woorden serieus genomen moeten worden.

Gebed: Heer, ik dank U voor alle profetieën, ver voor alles gegeven die bevestigen op het moment dat alles gebeurt dat Uw Woord in alle dingen klopt en we dat altijd serieus moeten nemen.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu