Bekleed je met liefde

Thema: Kolossenzen

“En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.” (Kolossenzen 3:15 – HSV)

“En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.” (Kolossenzen 3:14 – NBV21)

Wat is je belangrijkste kledingstuk? Ik denk dat die vraag heel lastig is, want er zijn meerdere kledingstukken die je echt niet kunt missen. Dus om op deze vraag een goed antwoord te kunnen geven, zou nog wel eens behoorlijk onmogelijk kunnen zijn. In ieder geval is het voor Paulus niet belangrijk dat je letterlijk antwoord geeft op deze vraag. Er is wel een andere vraag die Paulus je laat beantwoorden: “Wat is je belangrijkste kledingstuk?” Nee, Paulus bedoelt natuurlijk niet je echte kleding. Paulus was in vers 9 al begonnen met het beeld van kleding. Aan de ene kant het afleggen van kleding in de zin alles wat je oude mens is en aan de andere kant het aantrekken van de nieuwe mens.

Dat aantrekken van je nieuwe mens bestaat uit allerlei manieren van een leven zoals het leven van Jezus. Een leven van heiliging en een leven van steeds meer aan het beeld van Jezus gelijkvormig worden. Wat is in dat beeld van kleding, je belangrijkste kledingstuk? Paulus maakt namelijk een onderscheid en daarom zegt hij dat je je bovenal moet kleden met de liefde. Dat is dus je belangrijkste, geestelijke kledingstuk.

Dat dit zo is, zal je misschien niet verbazen. Jezus noemt die in het Hogepriesterlijk gebed ook als het belangrijkste, maar ook Paulus, als hij aan de gemeente in Korinthe schrijft over de gaven van de Geest, dan maakt hij heel duidelijk dat al die gaven zinloos zijn als de liefde ontbreekt. Daarom besteed hij een heel hoofdstuk aan de liefde. Dat is op dat moment niet een mooi hoofdstuk dat prachtig geschikt is voor een trouwdienst, maar het is het fundament om de gaven van de Geest echt te laten functioneren.

In deze lijn schrijft Paulus nu ook dat we ons bovenal moeten kleden met de liefde. De HSV vertaalt dan vervolgens met: “Die de band van de volmaaktheid is”. Dan kun je je afvragen wat Paulus daar dan mee bedoelt. Wat zegt dat ‘de band van de volmaaktheid’? Je kunt je afvragen wat een band doet, maar verder krijg je niet gelijk duidelijk wat er wordt bedoelt. Kijk je naar de NBV21 dan vult men daar wat meer in dat die band tot een volmaakte eenheid leidt.

Kijk je even naar het Grieks dan moet je even goed kijken wat dat woordje ‘band’ te zeggen heeft. Dat heeft te maken met iets dat verschillende zaken met elkaar verbindt, maar in overdrachtelijke zin wordt het woord gebruikt voor de eenheidsband. Als je dit op een rijtje hebt gezet gaat het er dus om dat je leeft uit liefde tot je naast, zodat al die dingen die verschillend zijn, door die liefde toch met elkaar worden verbonden. Verschillende dingen waar je echt anders over kunt denken, maar door de liefde, verbindt dit toch met elkaar en brengt dit geen scheiding. Nu hoor ik gelijk al mensen zeggen: “Klinkt mooi, maar kan alles, onder het mom van liefde er dan gewoon mee door? Paulus schrijft hierna niet voor niets dat het Woord van Christus in rijke mate in je moet wonen. Dat is dus de basis voor al die dingen waarin we verschillen. Gods Woord is maatgevend, maar de verschillen die er zijn worden door liefde aan elkaar verbonden en zo versterken wij elkaar.

Gebed: Heer, help mij om mijn broers en zussen echt lief te hebben, zelfs als er verschillen zijn.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Spreekbeurten Theo de Koning

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Geloven is niet meer van deze tijd

Waarom is geloven vaak zo moeilijk? Zou het kunnen zijn dat dit komt omdat wij teveel mensen van deze tijd zijn geworden?
Eigenlijk is geloven helemaal niet iets meer voor onze tijd.

Ik liep afgelopen week buiten en kreeg toen het beeld van een fotorolletje, toen ik liep na te denken over geloof. Ik kom nog uit de tijd van de fotorolletjes. Sterker nog, mijn vader had een heuse Doka. Een donkere kamer waar je zwart-wit foto's kon ontwikkelen. Kleur was niet te doen, omdat dat nog veel meer bij kwam kijken. Geloven moet je eens vergelijken met een fotorolletje.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu