Laat je niet gek maken

Thema: Kolossenzen

“En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.” (Kolossenzen 2:4 – HSV)

“Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt.” (Kolossenzen 2:4 – NBV21)

Hoe goed ben jij in redeneren? Als je deze vraag aan mij zou stellen, dan zou ik zeggen: “Behoorlijk goed, denk ik. Als ik ga redeneren en beredeneren, merk ik maar als te vaak dat ik mensen daarin meekrijg”. Nu is redeneren niet altijd verkeerd. Soms is dat ook gewoon nodig. Het wordt gevaarlijker op het moment dat je op theologisch gebied alles wilt beredeneren. De periode in mijn theologiestudie op de universiteit, vond ik een hele moeilijke tijd, omdat er daar echt docenten waren die konden zo goed alles beredeneren (en dan vooral dat delen van Gods Woord niet waar waren), dat het heel lastig was om er een speld tussen te krijgen. En dan wordt geloven, wat lang niet altijd te beredeneren is, er niet makkelijker op. En ik denk dat we allemaal van die beredeneringen kennen waarvan we weten dat het niet klopt, maar je kunt het toch lastig weerleggen.

Wat denk je van die opmerking: “Als God almachtig en liefde is, dan kan hij het niet toestaan dat kinderen verhongeren en het feit dat kinderen verhongeren bewijst dat God niet bestaat”. Nu zal de een beter met deze aanvallen overweg kunnen dan de ander. Het heeft ook gewoon te maken hoever je bent in je wandel met Jezus. Hoe langer je Hem kent, hoe minder snel gooit het je omver. Zo’n redenering lijkt wel heel wat, maar je zegt toch ook niet dat er geen hoveniers zijn op het moment dat je een verwaarloosde tuin ziet? Het probleem is dat er nog geen hovenier in die tuin is geweest, net zo goed als dat Jezus nog niet is teruggekomen en dat de gebrokenheid er nog steeds is.

Paulus is er heel goed van doordrongen dat zijn brief aan de gemeente in Kolosse een brief is aan een gemeente die nog heel erg jong is en de kennis van het geheim van God, Jezus, moet nog groeien. Paulus noemt Jezus (en in sommige andere handschriften ook ‘ de Vader’) het geheim van God. Een geheim dat eeuwenlang voor de heidenen verborgen is geweest, maar nu mag hij, als dienaar van God, dit geheim openbaren aan de heidenen. In Jezus en in de Vader, zijn alle schatten van Gods wijsheid en inzicht verborgen en hoe meer je als gelovige groeit hoe minder je dreigt te wankelen op het moment dat je redeneringen hoort die je als waarheid dreigt aan te nemen, terwijl het geen waarheid is.

De reden dat Paulus over deze dingen schrijft is namelijk dat je die mooi klinkende redeneringen niet zou geloven. Het klinkt wel mooi en het is soms net naast de waarheid en soms zit er nog heel veel waarheid in, maar een halve waarheid is een hele leugen. Daarom is het er Paulus alles aan gelegen om het geheim van Gods wijsheid en inzicht, zoals het in Jezus verborgen is, bekend te maken. En gelukkig ziet Paulus ook dat de gemeente stevig in het geloof staat. Juist dat geloof staat tegenover die redeneringen. Het geloof hoeft het lang niet altijd te kunnen beredeneren, omdat geloof een zeker weten is, omdat je weet dat het waar is en dat het in overeenstemming is met Gods Eigen Woord. Tegelijk wil Paulus daarom ook dat de gemeente blijft wortelen in dat geloof.

Heel concreet zegt Paulus daarom: “Als je Jezus hebt aangenomen, wandel dan ook in Hem”. Dat is een term die lastig is om goed te kunnen verwoorden. De NBV21 vertaalt het met ‘Leef in eenheid met Christus’. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: “Deel heel je leven met Jezus”. Het is ook iets van de gelijkenis van de wijnstok als Jezus zegt: “Blijf in Mij, dan blijf Ik in jou”. Op het moment dat je verbonden bent met Jezus, zal Zijn levenskracht door jou heen stromen. Dat is waar het om gaat, dan blijf je steeds dieper wortelen. Verwonder je over Hem, maar laat Hem je leven ook bepalen in alles. Bespreek en deel je leven met Jezus, zodat je geloof steeds meer de kennis en de wijsheid van God in je zal uitwerken. Op dat moment worden die mooi klinkende redeneringen ineens niet meer zo vaag, maar zul je merken dat je meer gelooft dan je redeneert.

Gebed: Heer, ik dank U voor Uw wijsheid en kennis, dat wil ik geloven, zelfs als ik het niet kan beredeneren.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu