God kun je zien

Thema: Kolossenzen

“Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.” (Kolossenzen 1:15 – HSV)

“Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping.” (Kolossenzen 1:15 – NBV21)

Heb jij dat ook wel eens, dat je denkt: “Kon ik God maar eens zien”? Dat is geen vreemde gedachte. Ik merk heel vaak dat jongeren, die erg worstelen met hun geloof, heel vaak de opmerking maken dat ze God wel eens zouden willen zien, dat zou geloven zoveel makkelijker maken. En die gedachte begrijp ik ook echt wel. Het lijkt zoveel makkelijker als je God echt zou kunnen zien. Het lijkt wel alsof Paulus die vraag en opmerking vaker heeft gehoord. Wie is God, en hoe kun je God echt kennen? Dat zijn geen vragen van vroeger, maar nog steeds de vragen, ook van het nu. Paulus heeft een antwoord.

Het antwoord dat Paulus geeft is dat Jezus het Beeld is van de Onzichtbare God. In de Zoon hebben wij de verlossing door Zijn bloed en Die Zoon is het Beeld van God. Als je God wilt zien, in Wie Hij is, hoe Hij denkt, hoe Hij op je reageert, dan is het eigenlijk heel erg eenvoudig: Kijk naar Jezus. Dat klinkt mooi en misschien zelfs wel makkelijk, want in alles wat Jezus deed, zie je heel veel. Of maakt het dat ook misschien wel veel lastiger dan het in eerste instantie lijkt? Als je ziet hoe Jezus omgaat met mensen die niet goed in de groep liggen, dan is het misschien ook wel gewoon heel erg confronterend. Ik preekte zondag over Zacheüs. Terwijl de omstanders Zacheüs geen blik waardig keurden, staat Jezus onder de boom waarin hij in is geklommen en heeft Jezus geen enkel oordeel over hem.

Als je nu wilt weten hoe God is, dan moet je gewoon eens naar al die momenten kijken waarin Jezus iets doet of laat. Dat is het beeld van God. Hij maakt God de Vader zichtbaar als Mens. Niet een gewone mens, maar de Zoon van God Die een lichaam heeft aangenomen, in alles aan ons is gelijk geworden, behalve zijn manier van leven. Hij was de volmaakte liefde in alles. Vader en Zoon zijn niet twee personen, de Zoon is de Afbeelding van God. Er is geen enkel wezenlijk verschil in hen. Dat betekent dat je overgeven aan God, dezelfde liefde zal laten zien als je overgeven aan Jezus. Eigenlijk is dat wat Paulus zegt. Niet dat Paulus hiermee is uitgesproken, verre van dat. De Zoon is misschien zelfs meer dan de Onzichtbare God.

Het is iets wat voor ons moeilijk te begrijpen is, maar de Zoon is de Eerstgeborene van heel de schepping. Als je dit leest, moet je bijna wel tot de conclusie komen dat Jezus al fysiek er geweest is, voordat de schepping er was. Toch is dat niet wat Paulus bedoelt, net zo min als dat de Zoon een schepsel van God zou zijn. Het heeft hier bij Paulus veel meer te maken dat Hij het Hoofd is van hemel en aarde en het Hoofd van elke overheid en macht. Hij staat boven alles en is tegelijk de Schepper van alle dingen. Paulus, net als Johannes, maakt heel duidelijk dat door Hem alle dingen geschapen zijn. Dat maakt ook gelijk duidelijk, dat als Jezus het Beeld is van de Onzichtbare God, dat je in de schepping, niet alleen het werk van Jezus ziet, maar dat je God in de schepping kunt zien.

In de schepping is Gods heerlijkheid zichtbaar, die Jezus erin heeft gelegd. Niet in opdracht van God, maar in het samenzijn als God. Die samenwerking, dat samenzijn, maar ook die eenheid kunnen wij niet begrijpen. Er is geen verschil tussen God en Jezus en ook niet tussen hen en de Heilige Geest. Het feit is dat zij totaal één zijn, maar dat Jezus de Schepper is. Omdat er geen verschil is tussen hen, reageren ze nooit verschillend. Een gebroken schepping raakt God de Vader net zo diep als Jezus. En als je even inzoomt op het scheppen van onzichtbare tronen, heerschappijen, overheden en machten dan wordt ook nog eens duidelijk dat Jezus een complete geestelijke wereld heeft geschapen, met structuren, met hiërarchie en met verschillende rollen. Dat is door Hem en voor Hem geschapen. Een geestelijk leger van engelen, met allerlei rollen hoort bij de schepping. Bedoeld om volmaakt te zijn en zeker niet bedoeld om een duistere toekomst te krijgen.

Jezus laat ons God zien en laat ons zien dat de schepping tot in detail is uitgedacht en dat alles maar om een reden bestaan: Omdat God het wil! Jij bent er omdat God dat wil. En Die God is zichtbaar in Jezus Die als mens is gekomen.

Gebed: Vader God, ik dank U dat U mij laat zien in Uw Zoon Wie U bent. Jezus ik dank U voor Uw werk als Schepper van alle dingen.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu