De wind is gehoorzaam

Thema: Door de wind

“En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte.” (Mattheüs 8:26 – HSV)

“Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo angstig, kleingelovigen?’ Toen stond Hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust.” (Mattheüs 8:26 – NBV21)

Sinds wij in Nederland codes hebben bedacht voor de weersomstandigheden gebeurt het nogal eens dat het code geel of code rood is, als waarschuwing voor flink wat wind. Soms heb ik wel eens het gevoel dat het minder erg is dan dat ik dacht dat het zou worden, maar goed, we worden gewaarschuwd voor extreme weersomstandigheden. Of de discipelen van Jezus ook vooraf gewaarschuwd waren voor heel veel wind, kunnen we ons wel afvragen. Als je het verhaal van de storm op zee leest, lijken ze daar niet echt op gerekend te hebben. Tenminste, als je bedenkt dat een deel van discipelen visser waren, dan verwacht je in ieder geval niet dat ze met dreigende weersomstandigheden aan boord zijn gegaan. En de storm die dan losbarst is waarschijnlijk erger geweest dan alles wat wij aan wind ooit hebben meegemaakt.

Storm op zee bij de discipelen. Al eerder hebben we gezien dat storm een oordeel van God kan zijn, maar storm kan ook iets duisters zijn. Als je de verhalen in de Bijbel leest van storm op zee, merk je vaak dat er ook duisternis in zit. Soms is dat ook gewoon al duidelijk in het woord wat er voor de storm wordt gebruikt. Als je dat beseft, dan is de manier van handelen van Jezus ook een handeling die meer is dan alleen de wind laten gehoorzamen.

De discipelen zitten samen met Jezus aan boord. Kennelijk is Jezus zelfs eerst aan boord gegaan en zijn de discipelen hem gevolgd. En dan ontstaat er een grote onstuimigheid in de zee. De storm die opstak was zo verschrikkelijk dat de zee het schip bedekt met water. Wij kunnen ons er maar weinig van voorstellen hoe angstig dat geweest moet zijn. De winden die Jezus straks bestraft duiden op iets extreems. En wat vooral opvalt bij deze wind is dat Jezus gewoon ligt te slapen. Stel je voor, een aantal vissers, die echt wel weten wat een verschrikkelijke wind is en die echt wel met een beetje storm overweg kunnen, zijn hier doodsbang en midden in die storm en midden tussen de angst die daar heerste ligt Jezus te slapen.

Als je even verder leest is er nog iets dat even goed is om bij deze wind te weten. Ze zijn namelijk onderweg naar de man die bezeten was met Legio. In alle evangeliën waar dit verhaal staat beschreven, is dit ook het vervolg. Dat maakt duidelijk dat deze storm niet alleen maar een wind was die natuurkundig een wind was, maar dat hij daar ook alles mee te maken had. Nog steeds ons afvragend op welke manier dat een natuurkundige wind, ook echt natuurkundig is, als God de winden bestuurt. Het blijkt in dit verhaal ook dat satan ook mogelijkheden had om iets met de wind te doen. Dat lijkt tegenstrijdig als je van de gedachte uitgaat dat God de winden bestuurt. Toch denk ik dat dit minder tegenstrijdig is dan dat je denkt. Ook bij ziekten waar God de hand in lijkt te hebben, terwijl je ook verhalen genoeg kunt vinden waar satan er de hand in een ziekte heeft.

Het is de kunst van ons geloof om niet alles te hoeven duiden en al helemaal niet als het over de geestelijke wereld gaat die wij niet helemaal kunnen inzien en begrijpen. Het is belangrijker om te kijken naar wat Jezus met deze omstandigheden doet. Of dat nu een storm is, of dat dit nu meer is dan dat. Jezus spreekt de discipelen aan op hun kleingeloof en vervolgens bestraft Hij de wind en de zee en dan wordt het oorverdovend stil. Dat kleingeloof heeft te maken met de manier van kijken naar de omstandigheden. Als ze alleen kijken naar de omstandigheden, dan is er reden voor angst, maar Jezus leert ons hier juist niet naar de omstandigheden te kijken, maar naar Hem Die in elke situatie de controle heeft. Het is opmerkelijk dat Jezus hen eerst aanspreekt op hun kleingeloof en daarna pas ingrijpt. Terwijl de mensen verwonderd zijn dat zelfs de winden en de zee aan Jezus gehoorzaam zijn, zien de discipelen meer dan dat. Zeker als ze straks aan de overkant aankomen. En ja, natuurlijk is de zee en de wind gehoorzaam aan hun Schepper. Zelfs als deze gemanipuleerd zijn door de duisternis, dan moet de duisternis gelijk loslaten als Jezus met gezag spreekt. Geen enkele omstandigheden is sterker dan Jezus. Laat dat je deze dag bemoedigen.

Gebed: Heer, ik dank U dat U sterker bent dan welke storm ook. Dank U dat er geen omstandigheden zijn die U boven het hoofd gaan en dat ik mag rusten in U.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Spreekbeurten Theo de Koning

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Geloven is niet meer van deze tijd

Waarom is geloven vaak zo moeilijk? Zou het kunnen zijn dat dit komt omdat wij teveel mensen van deze tijd zijn geworden?
Eigenlijk is geloven helemaal niet iets meer voor onze tijd.

Ik liep afgelopen week buiten en kreeg toen het beeld van een fotorolletje, toen ik liep na te denken over geloof. Ik kom nog uit de tijd van de fotorolletjes. Sterker nog, mijn vader had een heuse Doka. Een donkere kamer waar je zwart-wit foto's kon ontwikkelen. Kleur was niet te doen, omdat dat nog veel meer bij kwam kijken. Geloven moet je eens vergelijken met een fotorolletje.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu