Gelukkig als je God vertrouwt en jezelf aanbiedt voor Hem

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de man die op de HEERE zijn vertrouwen stelt, en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen.” (Psalm 40:5 – HSV)

“Gelukkig de mens die vertrouwt op de HEER en zich niet keert tot hoogmoedigen, tot hen die verstrikt zijn in leugens.” (Psalm 40:5 – NBV21)

Wat is psalm 40 nu voor een psalm? Als je deze psalm messiaans bekijkt zou je kunnen zeggen dat het misschien wel een kerstpsalm is: “Zie, Ik kom om Uw wil te doen”. Dat is misschien nog wel logischer dan dat we deze psalm op het lijden van Jezus betrekken. Toch heb ik ook iedere keer gezegd dat we elke psalm in de eerste plaats in het Oude Testament moeten plaatsen en niet gelijk vanuit ons perspectief ernaar kijken. En dan komen we ook hier weer terecht in het leven van David dat maar al te vaak spannend en moeilijk was.

Het is hier, net als in veel psalmen van David, duidelijk dat God hem heeft geholpen. David riep en God hoorde, maar God hoorde niet alleen, Hij redde hem ook. En dat maakt dat David de psalm begint met een loflied. En eigenlijk loopt het loflied door de hele psalm heen, al schrijft hij later ook hoe hij wil leven voor God. De vraag wanneer je volgens David gelukkig bent beantwoord hij dat je dat bent als je op de HEER je vertrouwen stelt en niet je hulp verwacht van hoogmoedige of leugenachtige mensen. Het lijkt een soort herhaling van hoe psalm 1 begon. David zegt niet dat als je dit doet dat God dan positief reageert. Het vertrouwen stellen op de HEER is hier eerder iets van dankbaarheid omdat God hem eerder al heeft geholpen en gered.

Als je dat even voor ogen houdt, dan kom je heel dichtbij de tekst van deze psalm uit, zonder dit gelijk op Jezus te betrekken. Natuurlijk zit er een messiaanse lijn in deze psalm, maar pas op, David bedoelt zelf hier iets anders. Het gaat hem er om dat hij zijn HEER en zijn God eert met wat hij doet. En als het dan gaat om gerechtigheid op aarde dan zegt David: “U hebt geen offers geëist, maar U vraagt een oprecht en zuiver hart. En vanuit die opmerking zegt David tegen God: “Zie hier ben ik”. Gebruik dus niet gelijk een hoofdletter, maar bedenk dat David je hier een andere les wil geven. De les van dat je weet hoe God je redt en helpt en dat je daarom jezelf in overgave geeft aan Hem: “Zie, hier ben ik om Uw wil te doen”.

Je kunt daar nog tegenin brengen dat David ook nog schrijft dat er in de boekrol over Hem is geschreven, maar ook dat kun je in de lijn van het koningschap van David plaatsen. Na Saul zou er een koning komen die wel Gods wil zou doen, David. Alles laat dan zien dat een leven in vertrouwen op God ook deze uitwerking heeft dat je gaat verlangen om Gods wil te doen. Dat is je diepste dankbaarheid. En ja, dan mag je zeker deze psalm ook op Jezus toepassen, maar het is dan in navolging van David en van Jezus ook de opdracht om oprecht en zuiver voor God te leven in totale overgave. Uiteindelijk zorgt dat ervoor dat je mond Gods lof blijft verkondigen. En in de grote gemeente breng je Gods gerechtigheid. Overal waar je komt wordt dat zichtbaar en het is je vreugde om Gods wil te doen.

Gebed: HEER, U bent mijn Redder, mijn Helper, mijn Alles en daarom: Hier ben ik, ik wil Uw wil doen, overal en ik laat het mijn vreugde zijn om helemaal voor U te leven.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu