Gods heerlijkheid verschijnt toch wel

Thema: Kerst

"En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg." (Lukas 2:7)

Het Kind is geboren en niemand had het in de gaten. Kerst is dus niet dat Jezus is geboren en iedereen Hem ontving, dat is het nu juist niet. Kerst is dat Jezus is geboren en dat niemand het door had. Je kunt natuurlijk zeggen dat niemand wist dat Maria met de Zaligmaker van de wereld in haar buik liep, maar die woorden dat er voor hen geen plaats was in de herberg zeggen toch echt wel iets dat schokkend is. Het is in ieder geval al niet normaal dat er voor een hoogzwangere vrouw geen plaats werd gemaakt. Het was ongetwijfeld aan haar te zien dat het moment van bevallen heel dichtbij was gekomen. En toch blijft iedereen zitten waar hij zit. En het gevolg? Ze missen dat waar het echt om draaide in Bethlehem.

Het draaide in de hele geschiedenis van de geboorte van Jezus alleen maar om Jezus. Dat koning Augustus iedereen naar zijn eigen geboortestad liet gaan, had maar één doel: Jezus moest in Bethlehem geboren worden. Al het andere er omheen doet er eigenlijk niet toe. Gods belofte moest vervuld worden en Gods belofte was zuiver en vol van trouw van God. Jezus kon onmogelijk in Nazareth geboren worden. Alleen in Bethlehem zijn er mensen geweest die, als ze achteraf konden terugkijken, heel wat hebben gemist. Er was voor hen geen plaats in de herberg. Wat is het gevolg? Elke herberg waar ze hadden aangeklopt had de plaats geweest kunnen zijn waar Gods heerlijkheid verscheen. We zullen nooit weten wat men heeft gemist, maar als je kijkt wat de ontmoeting van de herders met Jezus doet, is het ongelofelijk hoe hun leven verandert. 

Er was voor hen geen plaats en dus gingen Jozef en Maria verder. Ze bleven zoeken en uiteindelijk komen ze in een stal uit, of in ieder geval op een plaats waar een voerbak voor de dieren was. Ik moest, toen ik over deze tekst even zat na te denken dat de schrijver van de Hebreeënbrief schrijft over de herbergzaamheid die er onder ons moet zijn, want door herbergzaam te zijn, zijn er geweest die engelen hebben geherbergd. Ik zat even na te denken dan dacht: Door herbergzaam te zijn hadden de mensen in Bethlehem, God kunnen herbergen. God had in een herberg kunnen zijn en wat zou dat hebben gedaan in die herberg? Waar Hij verschijnt, wordt alles nieuw, dat zie je overal gebeuren. Als je ziet wat er gebeurt als de Naam van God ergens is, dan gebeurt er iets. En door Maria te negeren, hebben de God voorbij laten gaan. Nee, natuurlijk wisten ze dat niet, daarom moet je ook gewoon trouw blijven aan wat God van je vraagt. Ze konden het niet verantwoorden bij God dat ze een hoogzwangere vrouw hadden laten lopen. Dat kon niet en dat mocht niet. Ieder weldenkend mens en vooral ieder gelovig mens weet toch dat dit niet kan?

Jezus laat ons ook in het Evangelie zien dat als je aan de minsten denkt, dat je daarin aan Hem denkt. Besef dat eens op kerst. Wat zou je missen als je mensen voorbij gaat of als je mensen voorbij laat gaan? Uiteindelijk zal God Zijn heerlijkheid echt niet voor Zichzelf houden, want als er geen plaats voor hen is en Hij in de voerbak Zijn Zoon geboren laat worden, dan zal Hij Zijn heerlijkheid laten verschijnen aan die mensen die bij die voerbak horen: Herders! God laat Zijn heerlijkheid echt wel komen en als wij het laten lopen, omdat we niet leven vanuit gerechtigheid, dan valt het vanzelf anderen toe. Kerst is juist ook het feest, waarin God komt, op de plaats waar Hij wel mag zijn door anderen heen. Maria mocht zijn op de plaats waar Gods heerlijkheid ook zal verschijnen, al moet dat in een stal zijn. Waar jij, namens Jezus komt, daar verschijnt Gods heerlijkheid. Net als bij de 70 discipelen, als Jezus zegt: Ga in Mijn Naam en waar ze je ontvangen, blijf daar, daar blijft Gods heerlijkheid ook, maar zo niet, ga dan verder. Jezus wil verschijnen, juist ook vandaag.

Gebed: Heer, waar U verschijnt, komt ook Uw heerlijkheid, leer mij U ontvangen en laat mij U brengen.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

28 september 2023
03 februari 2023
27 januari 2023

Spreekbeurten Theo de Koning

17 dec 2023
10:00 - 11:30
Montfoort, Protestantse gemeente
24 dec 2023
10:00 - 11:30
's Gravendeel, Hervormde gemeente
31 dec 2023
09:30 - 11:00
Piershil, Hervormde gemeente
31 dec 2023
17:00 - 18:30
H.I. Ambacht, Hervormde gemeente

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Ikea-kast

Ik zal het gelijk maar zeggen: De combinatie van een bepaalde vorm van eigenwijsheid en onhandigheid zorgt wel eens voor wat uitdagingen. Je hebt twee categorieën mensen: De ene categorie leest gebruiksaanwijzingen, montagetekeningen en handleidingen, de andere categorie doet dat niet en begint gewoon. Met als gevolg dat die laatste categorie mensen halverwege toch vaak maar wel even de handleiding erbij pakt, of na lange tijd tot de conclusie komt dat er meer mogelijk is met een apparaat dan hij eigenlijk wist. Het zal je niet verbazen dat ik bij die laatste categorie mensen behoor. Dan schiet je toch gelijk lekker op?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu