Straks wordt alles nieuw

Thema: Wij verwachten de Heer

"Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont." (2 Petrus 3:13)

We hebben de hele Adventstijd door nagedacht over verwachting. Alle kanten van het verwachten van de Heer zijn voorbij gekomen, ook kanten waar we niet altijd zo nadrukkelijk bij stilstaan. Dat onze verwachting ook iets te maken heeft met het oordeel, of dat verwachting ook iets te maken heeft met onze gerechtigheid zijn verdiepingen die je soms gewoon tegenkomt, door op één woordje in te zoomen. Vandaag is de laatste 'Tijd met God' in de Adventstijd van dit jaar en nog één keer staan we stil bij dat woord 'verwachten'. Als je dan na alle overdenkingen en woorden nog steeds bent blijven verwachten en blijven uitzien naar Jezus, dan komt het allermooiste nu nog.

Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, want dat is de belofte van Jezus. Degenen die geloven ontvangen straks een nieuwe wereld, een nieuw bestaan en daar zullen we niet alleen wonen, maar bij ons zal ook gerechtigheid wonen. We ontvangen straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en daar zal gerechtigheid, zuiverheid in de meest zuivere zin van het woord, de basis van ons leven zijn. Ik weet niet hoe lang wij nog moeten volhouden, ik weet ook niet wat ons nog te wachten staat, maar dit weet ik wel: Straks zullen we nieuwe hemelen en een nieuwe aarde ontvangen. Straks zal al het lijden van deze tijd in schril contrast komen te staan ten opzichte van de heerlijkheid die we dan zullen ontvangen.

Ongetwijfeld zullen wij, net als Petrus, ervaren dat we bespot worden als we hierover nadenken. Als je nu naar de afgelopen tweeduizend jaar hebt gekeken, dan lijkt het toch alsof er nooit iets gaat veranderen? De kerk heeft door alle eeuwen heen beleden en geloofd dat Jezus straks zal terugkomen en dat dan alle dingen nieuw worden, maar waar is de vervulling van die belofte? Die gedachte kan zomaar bij je opkomen. Zeker omdat er velen zijn die zeggen: "Er is toch nog nooit iets veranderd, de aarde en de hemel is er nog steeds zoals deze er altijd was". Dat klopt, die hemelen en die aarde worden door God in stand gehouden, niet zo maar, maar omdat God deze bewaard voor de dag dat alles met vuur zal vergaan. God zal straks niets overlaten van deze huidige wereld. Daarom laat God Hem, onder Zijn toezicht nog bestaan.

En de belofte over al dat nieuwe? Die loopt geen vertraging op, alleen Gods tijden zijn anders dan de onze. Hij wacht nog omdat er nog zijn die niet geloven, maar het moment gaat komen dat elke gelovige de vervulling zal zien van de belofte van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Al het oude zal vergaan en alles zal nieuw worden. Wat Petrus dan bedoelt met het meervoud van 'hemelen' is niet helemaal duidelijk. Dat er een nieuwe aarde nodig is, is duidelijk en dat de hemel, als de wolkenlucht boven ons daar ook bij hoort is duidelijk, maar het meervoud is niet helemaal duidelijk. Naast de lucht, als hemel, is er ook de tweede hemel, waar de geestelijke strijd plaatsvindt, ook die zal nieuw worden. Hoe het met de woonplaats van God, de derde hemel, is niet helemaal duidelijk. Wordt deze in die zin nieuw, omdat er nu nog het onrecht wordt gezien? Precies weten zullen we het nu niet, maar terwijl wij nu naar kerst toeleven, leven we vooral toe naar de dag dat alles nieuw wordt. Straks is al je lijden, moeite en strijd voorbij, is er geen gebrokenheid, ziekte, zonde of gebondenheid meer over, dan zullen wij met Jezus, altijd leven in een nieuwe wereld. Wat een dag zal dat zijn.

Gebed: Heer, dank U wel, dat na al het verwachten, er ook een eindpunt komt aan dat wachten. U maakt alle dingen nieuw en daar zie ik naaruit!

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu