Verwachten wij de juiste?

Thema: Wij verwachten de Heer

"En nadat Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar Jezus met de vraag: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?" (Lukas 7:19)

Zou je kunnen twijfelen of Jezus wel echt de persoon is die jij verwacht? Of anders gevraagd, hoe is het met twijfels in jouw leven? Je kunt daar natuurlijk van alles van vinden, maar kan het zo zijn dat er dingen in je leven gebeuren waardoor je denkt: Zou het allemaal echt wel kloppen? Is het Jezus Die wij verwachten, of zou het toch een ander zijn? Elk jaar merk ik onder jongeren weer dat dit vragen zijn die voor hen lang niet altijd zo eenvoudig zijn. Elk seizoen op catechisatie ontmoet ik weer jongeren met de vraag of het echt Jezus is, waar we in moeten geloven. En ergens snap ik die vraag ook wel. Heel simpel, als je in een ander werelddeel geboren was, zou het heel logisch zijn als je iets anders geloofde. En als nu zelfs Johannes de Doper hier last van had.

Johannes zit in de gevangenis en de twijfel lijkt ook bij hem toe te slaan. We lezen niet dat hij twijfelt omdat hij in de gevangenis zit en ook niet dat dit zou komen omdat hij niet bevrijdt wordt. Toch is er twijfel bij Johannes, zelfs nadat zijn discipelen hem vertellen dat er zelfs doden worden opgewekt. Tegelijk zit Johannes in de gevangenis en hij weet heel goed waar het heen gaat. Zijn laatste dagen, of misschien wel uren, zijn aangebroken. En net als dat er bij iemand die zijn einde voelt aankomen soms twijfels ontstaan, zo ook bij hem. Is Jezus echt de Messias? Of zit Johannes er naast, met alle eeuwige gevolgen van dien? Hoe weet je nu dat Jezus de Zoon van God is? Of nog duidelijker: Hoe weet je nu dat Jezus je echt zal verlossen? Een vraag waar geen bewijzen voor lijken te zijn.

Ze lijken er niet te zijn, maar ik geloof dat er echt wel bewijs is voor Jezus. Al roept iedereen dat het maar verhaaltjes zijn, wordt Jezus zelfs bespot en veracht, er is wel bewijs dat Jezus de Messias is. Als Johannes zijn discipelen naar Jezus stuurt met de vraag of ze Hem verwachten of een ander, dan geeft Jezus op een bijzondere manier antwoord. In die vraag van Johannes zit natuurlijk de vraag of Jezus echt de beloofde Messias is waar iedereen naar uitkeek. Maar ja, tegelijk wordt Jezus lang niet door iedereen geloofd, dus hoe ingewikkeld is het eigenlijk?

Op het moment dat de discipelen van Johannes bij Jezus komen is Jezus bezig om er velen te genezen. Het lijkt bijna wel of de vraag van Johannes Hem stoort in Zijn werk. Het antwoord dat ze dan meekrijgen is het antwoord: "Kijk om je heen en luister en vertel Johannes wat je hebt gehoord en gezien. Vertel hem dat kreupelen gaan lopen, blinden ziende worden, melaatsen worden gereinigd en zelfs doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd". Met andere woorden alles wat Jesaja heeft voorzegd gaat hier in vervulling. Of gewoon nog heel anders gezegd: Het lijkt daar om Jezus heen wel op de hemel. Ziekte en gebondenheid wijkt en de boodschap van heil klinkt er. De hemel is zichtbaar, daar staat de Zoon van God, Die de hemel op aarde brengt. Een groter bewijs kun je niet vinden. Waar dit gebeurt, daar moet de Messias wel zijn. Dus laat je twijfel los.

Begrijp je wat dit betekent? Dat betekent dat als jij en ik de opdracht van Jezus krijgen om Zijn bediening voort te zetten dat waar dat gebeurt, Jezus zichtbaar wordt en het bewijs wordt geleverd dat de Messias daar is! Jezus veranderd alles, toen, maar nu nog steeds. Er is niets veranderd, alleen dat Jezus er letterlijk niet meer is en dat Hij door jou en mij heen wil werken, zodat als de vraag wordt gesteld of we de juiste persoon verwachten, het letterlijk zichtbaar zal zijn. Jezus is absolute en unieke realiteit!

Gebed: Jezus, U bent het echt. U bent de Zoon van God, mijn Verlosser en Redder en U bewijst het door wat er gebeurt, waar U verschijnt.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu