Sleutel voor doorlopend nieuwe kracht

Thema: Wij verwachten de Heer

"Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden." (Jesaja 40:31)

Wie de Heer verwachten, zullen hun kracht vernieuwen! Is dat niet een prachtige belofte om de toekomst mee in te gaan? Je kijkt uit naar de Heer en terwijl je dat doet, ontvang je nieuwe kracht, zoveel kracht als die van een arend die zijn vleugels uitslaat. Je krijgt het beeld bij deze woorden van een arend die ergens zit en hij ziet er niet eens zo erg groots uit, totdat hij zijn vleugels uitslaat en met krachtige slagen wegvliegt. Hoe vaak heb jij in je leven zoiets nodig? Iets van die arend, die opstijgt boven alles wat je bezig kan houden. Of die kracht is als iemand die snel loopt en niet moe of afgemat wordt. Ik heb ooit eens een poging gedaan om serieus te gaan hardlopen. Je begint dan met drie keer een minuut en je bouwt dat langzaam op. Dat ging mij natuurlijk weer eens veel te langzaam en ik wilde meer, maar ademnood zorgde er telkens voor dat het niet zo snel ging dan ik wilde.

Beelden genoeg die je bij het ontvangen van kracht kunt bedenken. Beelden ook genoeg om te bedenken als je die kracht ontbreekt. Je moet bedenken als Jesaja aan het veertigste hoofdstuk van zijn boek begint dat dit een omslag is in het boek. Er zijn meerdere verdelingen op los te laten, maar een van de meest gebruikte verdeling van het boek Jesaja is dat vanaf hoofdstuk 40 het tweede deel van het boek begint. Het eerste deel van het boek heeft wel beloften van de Messias in zich, maar het is ook het deel dat zich in de ballingschap afspeelt. Er staan veel oordeelsprofetieën in, terwijl het tweede deel juist het deel van hoop en herstel is. Het begint met woorden van troost voor de gelovigen in Jeruzalem. De strijd is vervuld en er komt een nieuwe tijd. Een tijd die het volk niet meer kende. Een tijd waarin de slavernij in de ballingschap zal ophouden. En dat terwijl het op dit moment nog allemaal hopeloos is. Het is het deel waar het gaat over een goede boodschap. Jesaja zegt dan: "Zie de Heer, met kracht zal Hij komen. Hij zal opnieuw het volk als een herder leiden".

Je moet bedenken dat het volk eigenlijk geen hoop meer had. En denk nog maar even terug aan het boek Nehemia, als het volk dan terug mag komen, wat is er dan voor vreugde in het land, dat compleet in puin ligt. Kun je nog geloven in het goede, terwijl je er niets van ziet? Ik heb vroeger vaak horen zeggen: Het zijn Gods beloften, daar moet je op gaan staan. Nou, probeer het maar eens als je geen hoop meer hebt. Gods beloften zijn ja en amen, maar als ik het niet zie en ik alleen het tegendeel ervaar, hoelang houd je het dan vol. Ik weet het niet, maar er is wel een sleutel. De sleutel die hoop geeft. Dat zit natuurlijk ook in al die beloften, maar die komt het meest samen in die woorden van Jesaja over verwachten. Als Jesaja het hoofdstuk verder schrijft en over Gods grootheid en macht spreekt, dan komt hij nog uit op de uitspraak: "Waarom zegt u: Mijn weg is voor de Heer verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij?" Hoe groot God ook is, hoeveel macht Hij ook toont, toch blijkt bij het volk en bij ons al vaak niet minder, de vraag te blijven waarom God niets lijkt te doen. Wij doorgronden God niet, maar wat we doorgronden van God is dit: Hij geeft de vermoeiden kracht en iemand die geen kracht meer heeft, die vermeerderd Hij de kracht. Wij houden het niet vol, zelfs jonge mannen niet, tenzij wij de Heer verwachten.

Verwachten van de Heer is niet iets waar Jesaja een exact moment aan geeft. Het is een diepe hoop van verwachten dat de Heer zal komen. Wanneer is niet bekend, maar de hoop dat Hij zeker zal komen, die verwachting, geeft nieuwe kracht. Hoop doet leven, zeggen wij wel eens. Ik zou zeggen: Verwachten van de Heer, is leven! Wij verwachten de Heer, meer nog dan Israël in de ballingschap. Zij verlangden naar terugkeer, maar wij verlangen naar de eeuwigheid waarin we verlost zijn van alles wat niet is dat het moet zijn. En volhouden in geloof, kan alleen door de Heer te blijven verwachten. Het leven is geen vanzelfsprekend feestje, helemaal niet, maar door te verwachten ontvang je telkens nieuwe kracht en sla jij je vleugels telkens weer uit. 

Gebed: Heer, ik verwacht U, ook als moedeloosheid soms kan toeslaan of mijn omstandigheden Uw komst nodig hebben, maar ik blijf U verwachten!

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu