Je hart delen met God

Thema: Kracht van gebed

"En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind van de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof." (Genesis 3:8)

Als je het over de kracht van gebed wilt hebben en daarover wilt nadenken, dan is misschien de eerste vraag die je moet stellen: "Wat is bidden?" Ongetwijfeld zal je dan snel het antwoord krijgen: "Praten met God". Natuurlijk is het dat ook. Misschien zou je ook nog wel moeten zeggen: "Het is luisteren naar God". Het is toch eigenlijk best vreemd als je met iemand praat, dat jij praat en die ander mag niets terugzeggen. Dat kan zijn als je iemand iets vraagt, maar die ander mag niet zeggen of hij je wil geven wat je vraagt. Of jij deelt iets uit je leven en de ander mag er niet op reageren. Als je in gesprek gaat, zou het toch in ieder geval een communicatie naar twee kanten moeten zijn. Als je praat met God, is het dan logisch als dat een eenzijdig gesprek van onze kant zou zijn, we zeggen "amen" en we gaan verder waar we mee bezig waren? Waar is dan het moment dat God tot je mag spreken?

Ik denk, als we nadenken over de kracht van gebed, je eigenlijk even zou moeten beginnen bij het eerste moment van bidden. Het lastige is dat de Bijbel er niet heel veel woorden aan geeft. Sterker nog, het eerste gebed kom je nergens tegen, je kunt alleen ontdekken hoe het bedoeld was. En ik schrijf bewust 'hoe het bedoeld was', want over het moment dat het nog goed was, vinden we helemaal niets. Als Adam en Eva gezondigd hebben in het paradijs dan kom je er, op basis van wat reacties achter hoe het was toen het goed was. Wat gebeurt er direct na de zondeval? God wandelde door de hof en Adam en Eva verborgen zich. Het feit dat Adam en Eva zich verborgen toen ze God in de hof hoorde wandelen, maakt duidelijk dat Adam en Eva die wandeling van God herkenden. Maar op dit moment verbergen ze zich voor God omdat ze beseffen dat ze naakt zijn. Tenminste, dat is wat Adam als reden opgeeft. Kennelijk was dit anders dan dat het was geweest. Normaal wandelde God door de hof en kropen ze niet weg. Gezien de momenten dat God tegen de mens heeft gesproken voor de zondeval, blijkt dat er meer is geweest dan Adam en Eva in de hof en God Die er wandelde. Er is communicatie geweest. Dat wordt nog een keer duidelijk als je leest waarvoor Adam en Eva zich verborgen. Ze verborgen zich voor het aangezicht van God.

Je zou letterlijk kunnen zeggen: "Ze durfden God niet onder ogen te komen". Gezien de reactie van God is wel duidelijk dat dit nog nooit was voorgekomen. Daaruit kun je niet anders dan de conclusie trekken dat Adam en Eva in de hof samen met God waren en in contact waren met elkaar. Wellicht mag je zeggen dat Adam en Eva wandelden met God, maar omdat dit er zo letterlijk niet staat, ben ik daar even voorzichtig in. God kan ook gewandeld hebben door de hof en bij Adam en Eva gestopt zijn en met hen gepraat hebben. Wat is dan bidden? Dat is verschijnen voor het aangezicht van God. En helaas moeten we daar ten dele nu een punt zetten. Omdat we kunnen bidden tot God, ook als we niet verzoend zijn met God. Dan is bidden: "Verschijnen voor het aangezicht van God" en is het een wonder dat God niet gelijk een ongelovige met de grond gelijk maakt. Als je het vanuit je geloof hebt over bidden, dan is door Jezus de relatie met God je Vader hersteld en komt er dus ook iets terug van de omgang van God met Adam en Eva toen het nog goed was. Dan komen we in vertrouwen en veiligheid voor het aangezicht van God. Dat is nog steeds wel de heilige God en wij onheilige mensen, maar door het werk van Jezus is de toegang wel helemaal open, al blijven we het verschil beseffen. 

Wat is dan komen voor het aangezicht van God? Dat is God onder ogen komen om je hart met Hem te delen en de tijd te nemen dat Hij Zijn hart met jou deelt. Begin daar eens mee als dit nieuw voor je is. Begin je hart met God te delen en neem tijd dat Hij ook jou iets deelt van Zijn hart.

Gebed: Heer, hier ben ik, voor Uw aangezicht. Ik wil in Uw nabijheid zijn en mijn hart openleggen voor U en luisteren naar wat U uit Uw hart tot mij wilt zeggen.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu