Leven na Pasen in gebrokenheid (IV)

"Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem." (1 Thessalonicenzen 4:14)

Toen ik net na Pasen wilde beginnen aan de serie over 'leven na Pasen in de gebroken wereld', wilde ik eigenlijk beginnen met de tekst van vandaag, maar ik voelde dat je deze tekst pas kunt noemen nadat je alles al hebt benoemd. De troost voor de gelovige na dit leven, is niet de troost die je midden in het diepste lijden kunt noemen. Dan moet je eerst nabij zijn en God de ruimte geven om in het lijden nabij te zijn. Dan moet er ruimte zijn om te zeggen dat er niets van klopt en dat lijden niet is hoe het bedoeld is. En als je dan alles hebt gezegd, dan kun je nog iets zeggen over het leven na dit leven. Paulus is daarover overigens niet bepaald geheimzinnig als hij richting de gemeente hier dingen over zegt. Maar er is een verschil wat je in een gemeente zegt en wat je in pastorale begeleiding zegt. Als het persoonlijk is, is er niet altijd ruimte om gelijk maar te zeggen als iemand is overleden: "Het is maar tijdelijk, straks komt alles goed".

In de gemeente van Thessalonica was er kennelijk verwarring gekomen. Het was een nog jonge christelijke gemeente, maar tegelijk klopte er in hun ogen ook iets niet. Er waren er al gestorven en Jezus was nog niet teruggekomen. Kennelijk waren die jonge gelovigen in de veronderstelling dat Jezus alleen maar terugkwam voor de gelovigen die nog in leven waren en daardoor was er verwarring over degenen die toch al gestorven waren. En kennelijk hadden ze er ook geen rekening mee gehouden dat de wederkomst van Jezus wel eens heel wat langer zou kunnen gaan duren dan een paar jaar. Wij zouden nu zeggen: "Logisch dat overledenen die geloofden er straks ook bij zijn, want niemand kan zoveel jaar overleven". Dit was echter voor de gelovigen toen niet iets wat ze konden begrijpen.

Tegelijk zijn de bemoedigende woorden van Paulus ook nu (ten dele) voor ons een troost. En ik schrijf 'ten dele' omdat er ook een andere kant aan zit. Paulus zegt dat ze zich niet druk moeten maken over degenen die overleden zijn, want degenen die in het geloof gestorven zijn, zullen straks, als Jezus terugkomt, eerst opgewekt worden en dan zullen we met elkaar, gestorven gelovigen en levende gelovigen, Jezus tegemoet gaan in de wolken om Hem op aarde welkom te heten. Het 'opgenomen zijn in de wolken' dat Paulus hier noemt is geen opname van de gemeente, maar is een tijdelijke opname in het beeld van een heraut die zijn Koning binnenhaalt.

Nu raken we elkaar door de dood nog kwijt, maar straks komt er een moment van vereniging. Hoe dat zal zijn is niet helemaal duidelijk, maar het is wel duidelijk dat de dood niet dood is. Als Jezus straks komt, wordt alles nieuw en zullen degenen die in Christus ontslapen zijn dezelfde status krijgen als degenen die nog in geloof leven. Je bent in het geloof elkaar dus nooit kwijt. Tegelijk is dit ten dele maar een troost. Want dit is geen troost als je iemand bent verloren die niet in Jezus geloofde. Dan zijn de antwoorden echt heel moeilijk. Zoals bij ouders die een kind verloren, maar waarbij er nooit geloof is gezien. Dan blijf je met zoveel verdriet achter. Zonder dat je hoeft te oordelen, want onzichtbaar kan er meer geloof zijn dan dat wij denken. Maar in die vragen is leven na Pasen in gebrokenheid wel intens zwaar en moeilijk, nog meer dan alleen met het verdriet van een verlies. Uiteindelijk zijn we in dit verdriet zo machteloos en kunnen we maar één ding doen: Vragen of Jezus in dit verdriet nabij wil zijn. En blijf er scherp op dat de troost van de wederkomst buiten het geloof niet troostvol is en wees terughoudend om bij intens veel verdriet dit te snel te benoemen als je niet weet of de troost van de wederkomst op zijn plaats is. En voor iedereen die een gelovige is kwijtgeraakt omdat de dood nog steeds doorgaat, weet dan dat dit een troost is, als je zover bent om dit te kunnen zien, dat als Jezus terugkomt, we Hem allemaal vol vreugde tegemoet zullen gaan.

Gebed: Heer, leven na Pasen is lang niet altijd eenvoudig en zonder verdriet. Dank U waar U troost en bemoedigd en waar het verdriet te groot is, kom met Uw aanwezigheid en geef mij wijsheid om te zwijgen of te spreken. 

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu