Controle loslaten

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij." (Johannes 13:8)

In hoeverre wil jij graag de controle in handen hebben? Voor heel veel mensen is dit best een ding, want de controle loslaten is niet alleen spannend, maar je weet dan ook niet waar het uitkomt. Als iemand van de discipelen hier ook moeite mee had dan was het Petrus wel. Op één moment maakt hij twee keer dezelfde fout en geeft hij de leiding niet aan Jezus. Na al het ongeloof van de Joden begint Jezus Zichzelf steeds verder terug te trekken. Telkens gaat Hij weer een stukje verder weg uit de belangstelling. Nu is Hij op het moment gekomen om alleen nog met Zijn discipelen te zijn en Hij gaat het Pascha vieren. Opmerkelijk is het dat Johannes in zijn Evangelie net even een andere kant benadrukt. Heel uitgebreid gaat Johannes in op de voetwassing. Het werk van de minste of eigenlijk zelfs van een slaaf. En met dat Jezus met Zijn discipelen het Pascha wil gaan vieren en ze bijna aan tafel gaan, doet Jezus iets dat onbestaanbaar is.

Jezus neemt een linnen doek en een waskom met water en Hij begint de voeten van de discipelen te wassen en blijkbaar zijn ze of stomverbaasd of accepteren ze wat Jezus doet. Misschien was dit nu net het klusje dat vooral de ander moest doen en daarom gebeurde het misschien niet. En dan doet Jezus het. Tot Hij bij Petrus komt en Petrus zegt: "Mooi niet, mijn voeten wast U niet." Dit ging Petrus toch blijkbaar wat te ver. Maar Jezus maakt hem duidelijk dat dit is wat moet gebeuren. Jezus is gekomen om te dienen, zelfs te dienen als een slaaf en zo bukt Hij bij Zijn discipelen neer. En dan zegt Hij tegen Petrus: "Als Ik je voeten niet mag wassen, dan heb je geen deel met Mij." Dat wat Jezus zegt is een term uit de landverdeling. Je had dan met iemand een erfdeel. Jezus zegt dus eigenlijk: "Als Ik jou niet mag dienen, dan deel je ook niet in de erfenis." De erfenis is de overwinning die Jezus straks tot stand zal brengen door Zijn sterven. De symboliek in dit gedeelte is enorm!

Petrus wijst dus in eerste instantie af dat Jezus hem dient. De controle wil Petrus houden en dit mocht niet gebeuren. En met dat Jezus zegt wat Hij doet en dat dit te maken heeft met Zijn erfenis, slaat Petrus door en wil hij ineens helemaal gewassen worden. Weer wil Petrus de controle hebben over wat er gebeurt. Dan moet hij ook helemaal maar gewassen worden. Hij wil Jezus dus eigenlijk naar zijn ideeën laten handelen en dat doet Jezus niet. Als je gewassen bent, is het alleen nodig om je voeten te wassen, want voor de rest ben je dan al rein. Ook hier zegt Jezus meer dan deze woorden. Hij zegt er gelijk achteraan dat niet iedereen hier rein is. Dat gaat natuurlijk over Judas. 

Jezus zegt hier dus ook zoiets als: Je moet gewassen worden. Deze voetwassing is niet reddend, het laat alleen Jezus' dienende houding zien. Maar met die woorden rein en onrein zegt Jezus dus ook dat als je rein bent, in tegenstelling tot Judas dus, dan moeten nog wel je voeten gewassen worden. Je bevuilt je dus nog steeds zolang je nog op deze wereld bent. Je bent wel gewassen door Jezus' bloed, maar er is nog wel vuil. Je bent rein, maar er kleeft nog wel vuil aan je. Je bent heilig, maar je zondigt nog wel. En durf je over jouw reiniging, Jezus de controle te geven. Of doe je Hem pijn door zelf de controle vast te houden. Hij wil je voeten blijven wassen, ook al ben je gewassen door Zijn bloed. Telkens opnieuw wil Hij je dienen, ook als Koning in eeuwigheid.

Gebed: Heer, U wilt mij dienen en dat kost mij heel veel om die controle los te laten. Maar hier ben ik, ik laat los en laat U mij dienen.

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

28 september 2023
03 februari 2023
27 januari 2023

Spreekbeurten Theo de Koning

17 dec 2023
10:00 - 11:30
Montfoort, Protestantse gemeente
24 dec 2023
10:00 - 11:30
's Gravendeel, Hervormde gemeente
31 dec 2023
09:30 - 11:00
Piershil, Hervormde gemeente
31 dec 2023
17:00 - 18:30
H.I. Ambacht, Hervormde gemeente

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Ikea-kast

Ik zal het gelijk maar zeggen: De combinatie van een bepaalde vorm van eigenwijsheid en onhandigheid zorgt wel eens voor wat uitdagingen. Je hebt twee categorieën mensen: De ene categorie leest gebruiksaanwijzingen, montagetekeningen en handleidingen, de andere categorie doet dat niet en begint gewoon. Met als gevolg dat die laatste categorie mensen halverwege toch vaak maar wel even de handleiding erbij pakt, of na lange tijd tot de conclusie komt dat er meer mogelijk is met een apparaat dan hij eigenlijk wist. Het zal je niet verbazen dat ik bij die laatste categorie mensen behoor. Dan schiet je toch gelijk lekker op?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu