Ondanks alle tekenen

Thema: Lijdenstijd

"Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem" (Johannes 12:37)

Heb jij ook wel eens dat gevoel dat God een heleboel lijden van Jezus had kunnen voorkomen? Pas kreeg ik de vraag over het emotionele lijden van Jezus: "Jezus had toch ook de macht kunnen gebruiken dat iedereen die Hem hoorde het zou geloven?" Ja, dat had gekund. Ergens heeft het er ook mee te maken dat geloven ook een keus is. Wil je de woorden van Jezus niet geloven, dan geeft God je die ruimte, met alle gevolgen van dien.  En toch, dan lijk je ook weer vast te lopen, hoe mooi dat over een keus ook klinkt. Want lees dan eens even mee in Johannes 12 vanaf vers 37.

De pijn die je leest in vers 37 heeft weer met het ongeloof te maken. Deze keer het ongeloof van de Joden. Als je zou stoppen met lezen bij vers 37 en alleen leest: "Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem", dan krijg je de neiging om te zeggen: "Zie je wel, ze willen het gewoon niet geloven". Hoeveel wonderen en tekenen zijn er naast de verkondiging van het Evangelie nodig voordat de Joden gaan geloven? Jezus laat toch voortdurend zien Wie Hij is. Je moet toch wel tot de conclusie komen dat bij alles wat er gebeurt, Jezus de Messias moet zijn? Ook omdat alle profetieën in vervulling gaan, maar ook omdat het de hemel op aarde lijkt? Ik maakte ooit mee dat bij iemand een tumor was verdwenen na een gebed en dat die persoon in het ziekenhuis kwam en de artsen zeiden: "Wij begrijpen het niet, maar wij kunnen de tumor nergens vinden, dit moeten we wel een wonder noemen".  Zelfs artsen moeten soms toegeven dat zulke dingen toch echt iets van God moet zijn. Zo toch ook bij Jezus, waar dit doorlopend gebeurde?

Maar stop dan niet te snel met lezen, want als je verder leest blijkt hier een profetie van Jesaja in vervulling te gaan. Johannes haalt de woorden uit Jesaja 53 aan waar de profeet namens God vraagt: "Wie heeft onze prediking geloofd?" Vanwege deze profetie konden ze het niet geloven. Deze profetie heeft God gegeven en vanwege die profetie geloofden ze het ook echt niet. Als je het zo zegt, zou je nog steeds kunnen zeggen dat dit voorkennis is geweest in de profetie, maar dan volgen de woorden: "Want Hij (God) heeft hun ogen verblind en hun hart verhard". God heeft er dus eenzijdig voor gezorgd dat ze het niet konden geloven. Tenminste, zo lijkt het er wel te staan. 

Als dit zo is, dan is het lijden dat Jezus en alle afwijzing dat Hij meemaakte, toch ook lijden dat God Zelf zo liet gebeuren? God heeft toch hun ogen verblind en dus is het toch God Zelf Die het lijden van Zijn Zoon verzwaarde? Deels is dit zo, maar dat is ook in de keus van de Vader om Zijn Zoon te zenden om ons te redden en alle dingen te herstellen. Het is een keus van de Vader en van Jezus geweest om deze weg te gaan. Wat een onbegrijpelijk liefde is dat! Maar waardoor kwam het eigenlijk dat de Joden het niet mochten begrijpen? Dat heeft alles te maken met dat zij gekozen hadden om God aan de kant te zetten. Dat er Romeinen in het land waren en dat een groot deel van het volk verstrooid is over de hele wereld heeft te maken met de keuzes om andere goden te dienen. En dat ze het nu niet zien, komt ook omdat ze het Fundament, de Hoeksteen van het geloof, Jezus Christus aan de kant hebben gezet.

Ongeloof doet dus ook echt iets. Het werkt verharding en afwijzing uit. Als je onder de zegen van God vandaan kruipt, kom je onder de vloek terecht en dan kan het gebeuren dat God je ogen sluit voor Zijn genade. Natuurlijk kon God dit lijden voor Jezus voorkomen, maar Jezus wilde ook voor dit ongeloof de weg gaan om dit te betalen. Al jouw momenten van ongeloof, worden ook in deze pijn betaald. En die pijn moet ondragelijk zijn geweest, want het was wel Zijn Eigen volk!

Gebed: Heer, U besloot alles te willen dragen, ook deze intense pijn van afwijzing nadat U zo had laten zien dat U de hemel op aarde bracht. Ik belijd ook mijn ongeloof en dank U dat U ook deze weg voor mijn ongeloof ging.

 

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu