Terugkijken om vooruit te kunnen

"En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was, voordat de HEERE Sodom en Gomorra te gronde gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de HEERE, als het land Egypte." (Genesis 13:10)

We naderen het einde van het jaar en dan kunnen we de vraag wel stellen: Hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar? Die vraag kun je beantwoorden door te kijken wat je allemaal hebt ontvangen, maar dat is behoorlijk gericht op jezelf. Je kunt de vraag ook stellen in de zin van: Hoe was je leven als discipel van Jezus? En dan kom je al snel uit op de dingen die niet goed gingen, waar je de fout in ging. En al snel dringt dan de vraag op of het in 2019 dan wel beter zal gaan? En ik kan je vast geruststellen, als je volgend jaar opnieuw de balans opmaakt, kom je er weer achter dat je geen volmaakte discipel bent geweest. Dat zal zo blijven, zolang als we in de gebrokenheid leven. En toch is het goed om terug te kijken. En dan vooral om dingen van dit jaar achter je te laten, zodat dit niet als een molensteen om je nek blijft hangen. Laat het verleden dus niet je toekomst bepalen. Als er iemand in de Bijbel was waar dit voor had kunnen gelden was het Lot.

Lot is eigenlijk de man van de verkeerde keuzes. En laat duidelijk zijn dat die verkeerde keuzes niet zijn toekomst hoeven te bepalen, maar wat zijn toekomst bepaalt is hoe hij ermee omgaat. En dat geldt ook voor ons. Wat mis is gegaan, hoeft niet altijd zo te blijven. Daarom is terugkijken in zekere zin nodig om het ook los te kunnen laten. Lot was door Abraham in een lastige positie terecht gekomen. Abraham werd door God geroepen om zijn land en familie te verlaten. Abraham luisterde ten dele, maar voor een ander deel ook helemaal niet. In plaats dat hij zijn familie verliet, nam hij een deel van zijn familie mee op reis. Zijn vader en Lot gingen mee. Daardoor kwam Abraham niet verder dan Haran en pas na het sterven van zijn vader kon hij verder. Ook Lot nam hij mee en dat ging goed totdat de kuddes zo groot werden dat het ruzie werd tussen de herders van Abraham en die van Lot. Op dat moment neemt Abraham zijn verantwoordelijkheid en stelt voor om uit elkaar te gaan.

Dat is het moment dat Abraham in zijn bestemming komt, maar wat doet Lot? Lot kijkt naar dat wat voor hem het mooiste en het beste lijkt. Lot sloeg zijn ogen op en zag de Jordaanvlakte. Het leek wel het paradijs, maar met ene grote uitzondering: De mensen die er woonden waren slechte mensen en grote zondaars tegenover de HEER! Lot kiest ervoor om dit op de koop toe te nemen en hij gaat wonen in een compleet goddeloos gebied. Zo goddeloos dat de ontucht en de zonde zo groot is, dat God straks in actie zal komen. Lot maakt een keus waarbij hij kijkt wat het mooiste is en hij laat Abraham achter met een veel minder gebied, maar wel met de zegen van God. Waar Lot het beste lijkt te kiezen, zegent God Abraham met een eeuwige toekomst en de belofte van het land tot in eeuwigheid.

Herken je Lot? Keuzes die je verankeren aan wat niet Gods plan voor je leven was. Misschien zijn dat in het afgelopen jaar echt niet van die hele grote keuzes geweest, maar je merkt dat je niet de volheid van Gods tegenwoordigheid ervaart. Wil je de komende dagen hier eens over bidden en aan God vragen welke keuzes er zijn geweest die je achter mag laten in 2018? Dan zullen de volgende keer kijken hoe het verleden je niet blijft achtervolgen en je opnieuw mag beginnen om in je bestemming te komen of daar verder in te groeien.

Gebed: HEER, ik dank U dat U mij telkens opnieuw wilt laten beginnen en ik maak keuzes die mij soms zo uit mijn bestemming halen, maar ik wil niet dat mijn verleden, mijn toekomst blijft bepalen. Laat U mij inzien wat ik in mijn leven moet loslaten, om echt in vrijheid te leven met U.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu