Spreuken - Eeuwige toekomst

"De vromen zullen immers de aarde bewonen, en de oprechten zullen erop overblijven. De goddelozen echter zullen ervan weggerukt worden." (Spreuken 2:21 en 22) 

Het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgende week zondag is de eerste Adventszondag. I heel veel gemeenten wordt er vandaag stilgestaan bij degenen die overleden zijn. Alle namen komen nog eenmaal voorbij in de kerk van hen die er niet meer zijn. En dan kan je zo maar het gevoel bekruipen dat de dood blijft doorgaan en dat de tijd waarin wij leven een tijd is waar de gebrokenheid heerst. En dat lijkt ook zo en ten dele is het ook zo. We leven in een gebroken wereld omdat God nu nog niet alles zal herstellen. Als God nu alles zou herstellen is ook het einde van alle dingen. En op dit moment heeft God nog geduld met deze wereld, zodat nog velen tot geloof zullen komen. Maar ondertussen leef je als gelovige wel in een gebroken wereld.

 

We hebben de afgelopen dagen gezien wat er gebeurt als Gods wijsheid en Zijn kennis in je hart aanwezig is. Dat beschermt je voor gevaar, dat bepaalt je leven, het geeft je leven bewust en onbewust de juiste koers. Het voorkomt zelfs dat je bij een vreemde vrouw in huis zult gaan. Gods wijsheid en daarop reageren maakt het onbevattelijke verschil in je leven tussen gaan in Gods weg en gaan in eigen wegen. Dit maakt het boek Spreuken plotseling tot een heel ander boek, dan het boek met allemaal losse uitspraken. Het zijn ineens richtingaanwijzers geworden om in je bestemming te kunnen leven. 

Toch is daar niet alles mee gezegd. De wijsheid van God en de kennis van God zorgen uiteindelijk ook voor je eeuwige bestemming. Waar je leeft met God, door het geloof in Jezus en je afgestemd bent op Zijn wijsheid in je leven, gelden namelijk ook de woorden waar Salomo het hoofdstuk mee afsloot: De vromen zullen de aarde bewonen. Wellicht heeft Salomo het nog enigszins in het aardse perspectief gezien, maar eigenlijk kan dat niet, want ook in de tijd van Salomo bleven de vromen niet eeuwig leven en was er ook zoveel onrecht dat soms ook vromen omkwamen. Nu was het tweede gedeelte van deze afsluiting wellicht in die tijd wat sterker waar dan in onze tijd. De goddelozen zullen van de aarde worden uitgeroeid. Zeker in het Oude Testament greep God regelmatig in, terwijl dat in onze Nieuw Testamentische tijd niet meer op die manier gebeurt. 

Maar hoe dan ook, de woorden van Salomo zijn wel waar: De vromen zullen straks uiteindelijk op de aarde wonen, terwijl de goddelozen worden uitgeroeid. Wat een troost is dit, juist op een dag als we de overledenen gedenken en wij geconfronteerd worden met de dood. Dan is de troost dat wij straks de aarde zullen be-erven. We zullen straks eeuwig op de nieuwe aarde wonen. Wijsheid in je hart omdat je met God wandelt, op Hem bent afgestemd en van Zijn genade leeft, maakt dat we een eeuwige toekomst hebben. En elk woord in het boek Spreuken en in de hele Bijbel is Goddelijke wijsheid om je leven op aarde te beschermen en richting te geven, tot de dag dat Jezus terugkomt en wij eeuwig met Hem mogen zijn. 

Gebed: Heer, ik prijs en loof U omdat ik een toekomst van U heb gekregen door het geloof in Jezus, waardoor ik weet dat deze gebroken wereld straks zal stoppen en zal overgaan in een nieuwe wereld, waarop U alles zult zijn en elke gebrokenheid is verdwenen.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu