Vrouwen in de Bijbel - Safira

"En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor zoveel." (Handelingen 5:8) 

De eerste vrouw in de Nieuw Testamentische gemeente is gelijk een vrouw die nogal wat teweeg heeft gebracht. En als je dan over vrouwen in de Bijbel nadenkt, dan zouden we ons er wel erg makkelijk vanaf maken op het moment dat we deze vrouw maar overslaan omdat het nogal lastig is. De vrouw om wie het gaat is Safira. En het is een bizar verhaal en we zullen daar niet alles van begrijpen, dat besef ik heel goed. Ik denk ook dat we bij deze vrouw moeten uitkijken om niet te oordelen, omdat God dat in de Bijbel ook niet doet. De gedachte dat Safira verloren is gegaan, is niet een gedachte die de Bijbel ons namelijk ingeeft.

 

Wat was er gebeurd? De jonge christelijke gemeente maakte nogal een roerige tijd door. Vooral alles wat er gebeurde was bijzonder. De gelovigen die net Jezus hadden leren kennen deden alles voor elkaar en hadden alles voor elkaar over. Niemand hoefde gebrek te lijden, want het gebrek van deze ene werd opgelost door de overvloed van de ander. Men verkocht zelfs bezittingen. Wij kunnen ons dit bijna niet voorstellen, maar zo gebeurde het wel. En ook Ananias en Safira doen hier aan mee. En toch klopt er bij hen iets niet. 

Het blijkt dat ze hun land verkopen en een deel van het geld achter houden. En dat was nergens voor nodig. Ze hadden gewoon kunnen zeggen dat het geld dat ze bij de apostelen brachten niet al het geld was. Niemand die dit had geëist. Maar blijkbaar wilden ze net doen alsof ze alles hadden gegeven. Het ging hen misschien wel om eer en aanzien. En wat God dan doet, begrijpen we eigenlijk niet. God straft direct, maar eigenlijk is dit de enige keer dat we dit tegenkomen in het Nieuwe Testament. En wat deden ze? Eigenlijk lezen we twee dingen: Satan heeft hun hart vervuld en dat hebben ze toegelaten. En het tweede is dat ze de Heilige Geest verzoeken. 

Beide dingen zijn echt niet heel bijzonder. Hoe vaak verzoeken wij Gods Geest? En hoe vaak geven wij satan toch ruimte. We moeten daarom ook niet bezig zijn met het gevolg van dit gedrag en ook niet met de vraag of Ananias en Safira behouden zijn of niet, als geloof ik ergens dat zij wel hebben geloofd. 

Zeker Safira, nadat haar man toch echt spoorloos verdwenen was, liegt toch. Ze heeft satan dus ruimte gegeven en de Heilige Geest verzocht. En misschien is hun dood niet eens iets dat God doet, maar is dit het gevolg van satans macht op dat moment. Hoe dan ook, we weten het niet, maar dit weten we wel: Satan ruimte geven en de Heilige Geest verzoeken heeft echt een gevolg. Gelukkig niet altijd op deze manier, maar satan ruimte geven zorgt voor extreme situaties. Manifestaties van satan zijn soms gruwelijk en mensonterend, maar wel realistisch. Safira laat ons zien waar wij voor moeten waken in ons leven, terwijl we niet hoeven te oordelen. Maar wees wel gewaarschuwd voor satans macht en het verdriet van Gods Geest. 

Gebed: Heer, Satan gun ik geen milimeter ruimte, maar Uw Geest bedroeven en verzoeken wil ik helemaal niet. Bewaar en bescherm mij voor dingen waardoor ik ook zou kunnen struikelen.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

28 september 2023
03 februari 2023
27 januari 2023

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Ikea-kast

Ik zal het gelijk maar zeggen: De combinatie van een bepaalde vorm van eigenwijsheid en onhandigheid zorgt wel eens voor wat uitdagingen. Je hebt twee categorieën mensen: De ene categorie leest gebruiksaanwijzingen, montagetekeningen en handleidingen, de andere categorie doet dat niet en begint gewoon. Met als gevolg dat die laatste categorie mensen halverwege toch vaak maar wel even de handleiding erbij pakt, of na lange tijd tot de conclusie komt dat er meer mogelijk is met een apparaat dan hij eigenlijk wist. Het zal je niet verbazen dat ik bij die laatste categorie mensen behoor. Dan schiet je toch gelijk lekker op?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu