Vrouwen in de Bijbel - Debora

"En Debora, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lappidoth, die gaf in die tijd als richter leiding aan Israël." (Richteren 4:4) 

Vrouwen kunnen niet regeren en ze mogen het niet ook. Een term die ik vroeger vaak hoorde. Regeren was voorbestemd aan mannen. En natuurlijk, in de Bijbel zien we vooral mannen regeren. Deels zal dit ook wel met de cultuur te maken hebben gehad, maar toch, als je goed leest hebben vrouwen bewust of onbewust meer te vertellen dan we denken. En welke man heeft soms niet het gevoel dat zijn vrouw toch wel keuzes maakt waarbij je het gevoel hebt, de controle te verliezen. En man is het hoofd van het gezin, dat is wel duidelijk, maar of een vrouw daarmee niet zou mogen regeren is de vraag.

 

De Bijbel maakt het ons dan ook niet bepaald makkelijk als je dit standpunt wilt verdedigen. Al vroeg in de Bijbel komen we Debora tegen. Zij was een richteres. Dat is nogal wat in die tijd. Een vrouw die rechtsprak, een vrouw in die tijd, dat was totaal vreemd. Het opmerkelijke van Debora is, dat er maar weinig over haar bekend is. Ze geeft leiding aan het volk, ze is een richteres, maar ze is ook een profetes. En dat blijkt wel uit haar woorden. Maar het blijkt ook dat haar woorden soms niet bepaald serieus genomen worden. Ze heeft blijkbaar een duidelijk spreken van God gehoord en heeft dat ook bekend gemaakt. God heeft duidelijk gemaakt dat Israël de strijd aan moest gaan en zou overwinnen over Sisera. 

Wat betekent het als God je duidelijk zegt wat er moet gebeuren? Het betekent vooral dit: Je moet je dan dus ook geen zorgen over het vervolg maken. Als God zegt dat Hij een vijand in je handen zal geven, dan moet je ook niet bang zijn om de strijd aan te gaan, want God gaat in de zegen gewoon mee. Als je daar over nadenkt, dan blijkt Debora een grote gelovige te zijn. Je merkt het aan de manier waarop ze Barak laat halen. Ze laat hem zeggen: "Heeft de HEERE niet geboden?" Ze zegt zoiets als: "Ben je doof, ik ben toch duidelijk geweest, waar blijf je met je leger." 

Maar Barak blijkt nogal een angsthaas te zijn en dat in tegenstelling tot Debora. Hij neemt haar leiderschap ook niet bepaald serieus. En blijkbaar denkt hij nog steeds dat dit mis dreigt te gaan. En wat een opmerkelijk actie haalt hij dan uit door te zeggen dat hij alleen de strijd aan wil gaan als Debora meegaat in de strijd. En dat is een opmerkelijke zaak. Vrouwen horen geen oorlog te voeren. Maar ook dan blijkt Debora sterk te zijn in haar vertrouwen in God: Natuurlijk, ze gaat mee en waar zou je ook bang voor zijn als God zegt dat je kunt gaan. 

Wat een vertrouwen in God heeft deze vrouw. Een vrouw met profetische gaven die Gods woorden onvoorwaardelijk durft te gehoorzamen. Wat God zegt, voert ze uit zonder angst. Dat is een krachtig voorbeeld van geloof. Want hoe vaak reageren wij al Barak? Nog een keer redeneren en nog een keer bedenken dat het ook misschien wel anders kan. Maar Debora vertrouwt God op Zijn persoonlijke woord aan haar. 

Gebed: Heer, wat een vertrouwen straalt Debora uit in haar leven. Meer wil ik gewoon luisteren naar Uw stem en gewoon daarop reageren.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu