Psalmen - Krachtige kerk (2)

"Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed." (Psalm 133:2) 

Een krachtige kerk, krachtig kerk zijn, met elkaar, als we daarn over nadenken en Psalm 133 lezen dan begint deze psalm met de eenheid van gelovigen. Het is goed en lieflijk als er een eensgezind samenwonen is. Broeders en zusters van hetzelfde huis. Gisteren zagen we al dat al die broers en zussen, net als in een gewoon gezin allemaal anders zijn. Maar wat gebeurt er dan als er eenheid is. En eenheid betekent niet dat je het altijd met elkaar eens bent, maar wel dat je met elkaar verder, ondanks de verschillen die er kunnen zijn.

 

En natuurlijk is Gods Woord de maat en echt, theologisch kun je soms flink van mening verschillen, maar als het gaat over het fundament en over wat God zonde noemt, is er een basis waarop deze eenheid er moet zijn. Ik heb zoveel geleerd van andere gelovigen uit andere kerken, omdat zij mij dingen leerden die ik in mijn kerk niet zag en leerde. En daardoor heeft de Geest in mijn leven veel meer ruimte kunnen krijgen. En dat is nu precies wat er dan gebeurt. Als er liefdevolle eenheid is in de kerken in Nederland, dan is het als de olie op het hoofd van Aäron. Dat beeld dat we in Psalm 133 tegenkomen is een wezenlijk en fundamenteel beeld. Er is maar één moment waarop Aäron, als hogepriester olie op zijn hoofd heeft gekregen: dat is het moment toen hij als priester werd gezalfd.  

Maar dan is het belangrijk om te beseffen wat het zalven van een priester, of ook van een koning of andere personen die God liet zalven, betekende. Dat was niet zomaar een symbolisch iets. Het gaf in de eerste plaats aan dat diegene door God bestemd was voor die taak. Maar die olie staat ook symbool voor de Heilige Geest. De Geest van God die de bekwaamheid schenkt aan de persoon die gezalfd werd. Dat gebeurde daadwerkelijk op dat moment. Als je hier even diep over nadenkt, dan kom je tot de conclusie dat als we als kerken, als gelovigen onder elkaar, een eenheid vormen, dat dit dus betekent dat dit hetzelfde is als Aäron die bekwaam gemaakt wordt door de Heilige Geest. 

De andere kant is dan dus ook waar: Als er geen eenheid is, ontbreekt dus de bekwaamheid van de Heilige Geest. Met andere woorden: de zalving van de Heilige Geest (of zo je wilt, de zegen van de Heilige Geest) kan pas gaan stromen op het moment dat wij met elkaar in eenheid willen samenwonen binnen Gods gezin. Zolang er dus onenigheid is en de eenheid in de kerk in Nederland ontbreekt omdat we bezig zijn om naar elkaar te kijken in plaats van elkaar lief te hebben, dan ontbreekt de zalving van de Heilige Geest. Misschien is het dat wel wat Paulus bedoelt als hij zegt dat we de Geest niet moeten uitblussen. Ben jij bereid om echt voor die eenheid te gaan? 

Gebed: Heer, wat moet het voor U een teleurstelling zijn dat U Uw Zoon gaf, die alles volbracht en dat ondanks dat fundament, wij toch niet met elkaar door een deur kunnen. Ik verlang naar meer van Uw Geest en ik wil kiezen voor eenheid.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu