Efeze - Uit genade en door geloof

"Want uit genade bent u zalig geworden, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit de werken, opdat niemand zou roemen." (Efeze 2:8 en 9)

Paulus heeft zojuist nog een keer duidelijk gemaakt dat we in de opstanding van Jezus met Hem in de hemelse gewesten zijn gezet. Met als doel dat God Zijn genade kon bewijzen. En eigenlijk trekt Paulus dan een conclusie hoe het komt dat wij met Jezus in de hemelse gewesten zijn gezet. En dan komt hij met een tekst die zo eenvoudig lijkt als het maar kan, maar tegelijk ook heel lastig is. We zijn in de hemelse gewesten gezet opdat God Zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons. En dan zegt Paulus: "Want uit genade..."

Dat God Zijn goedertierenheid over ons wil laten zien door ons in de hemelse gewesten te zetten met Christus is door genade. Het zitten in de hemelse gewesten met Christus is de zaligheid. Het blijkt dus dat Paulus er hier vanuit gaat dat dit niet iets is dat straks gebeurd, maar we zijn daar nu al gezet en dus is de zaligheid nu al een feit. En hoe komen we aan die zaligheid? Door genade!

De zin is alleen heel wat lastiger en velen hebben deze zin al goed misbruikt door geheel passief te zijn in het geloof en maar af te wachten of God dat geloof ooit eens zou komen te geven. Het is alleen de vraag of dat dit hier is geschreven en bedoeld. Want uit de genade zijn we zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit ons, maar het is een gave van God. Maar wat is nu niet uit ons en wat is dan de gave van God. Hoort de tussenzin van het geloof daarbij? Er wordt dan vaak verwezen naar een soort paralleltekst uit Filippenzen 1:29 waar staat dat het aan ons is uit genade is gegeven in de zaak van Christus niet alleen te geloven, maar ook voor Hem te lijden. Het is daar de vraag of het gegeven zijn daar slaat op het geloof of op alleen het lijden.

Opmerkelijk is namelijk dat Jezus nergens zegt dat wij moeten wachten op geloof, maar Hij geeft het geloof als een bevel mee. Daar is geen keus in. Maar de genade is eenzijdig en onze redding is alleen door genade. Geen werken doen mee aan ons behoud. Het komt uit Gods genade alleen naar ons toe. Maar tegelijk mag dat ons niet passief maken in de zin dat het geloof ook afgewacht wordt als gave. De genade is overvloedig in Christus gekomen en aangeboden, zodat wij niet langer hoeven te werken voor de zaligheid. Het is alleen de vraag of dit aanbod beantwoord wordt met geloof.

Voor ons die geloven is het belangrijk te beseffen dat we nu al zalig zijn door genade omdat we dit in geloof hebben aangenomen. en besef dan dat onze zaligheid gelijk staat als het zitten met Christus in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid, macht en kracht. En Gods genade heeft dat gedaan. Daar kun je nooit meer uitvallen.

Gebed: Vader, dank U wel voor Uw genade! Dank U wel dat alles bij U vandaan komt en dat ik het mag ontvangen in geloof! U alleen komt alle aanbidding en eer toe.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu