Gelukkig met je kinderen

Serie: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft; zij worden niet beschaamd, als zij met de vijanden spreken in de poort.” (Psalm 127:5 – HSV)

“Gelukkig de man wiens koker is gevuld met pijlen zoals zij. Hij staat niet te schande als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort.” (Psalm 127:5 – NBV21)

Als we alleen de tekst zouden lezen, dan begrijp je er helemaal niets van. Je zou gelukkig zijn als je je pijlkoker ergens mee hebt gevuld. Tegelijk, als je wel de hele psalm leest, dan wil dat in dit geval helemaal niet zeggen dat het ineens beter te begrijpen wordt. Sterker nog, helemaal niet zelfs. De pijlen in de pijlkoker zijn namelijk de zonen die geboren zijn. En dan gaat het vervolgens over vijanden in de poort en als je dan zonen hebt, dan zou je gelukkig zijn. Begrijp jij er nog iets van?

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Gelukkig als je naar Gods beeld leeft

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan.” (Psalm 119:1 – HSV)

“Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER.” (Psalm 119:1 – NBV21)

Het lijkt wel of de psalmdichter van deze psalm niet kon stoppen met schrijven of zingen. In de tijd dat er aan tafel de Bijbel van Genesis tot Openbaring werd gelezen en er vaders waren die altijd, hoe dan ook, een heel hoofdstuk lazen, was deze psalm zeker niet favoriet bij de jeugd aan tafel. Daarnaast is het misschien ook nog wel ongemakkelijk om een psalm die vooral gaat om de wet, te lezen. Zeker omdat het niet alleen gaat om de Tien Woorden van God, maar over de hele Thora. De vraag komt dan wel op in hoeverre deze psalm op ons dan van toepassing is. Hoeveel woorden uit de eerste vijf Bijbelboeken zijn vooral voor Israël bedoelt?

Gelukkig als je de HEER vreest

Serie: Gelukkig met de psalmen

“Halleluja! Welzalig de man die de HEERE vreest, die grote vreugde vindt in Zijn geboden.” (Psalm 112:1 – HSV)

“Halleluja! Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de HEER en grote liefde voor zijn geboden.” (Psalm 112:1 – NBV21)

Je hebt van die oude woorden die een gevoel geven dat niet helemaal klopt, maar die je tegelijkertijd ook weer niet echt kunt vervangen. Zo’n woord als ‘vrezen’ is zo’n woord. Je zou kunnen denken dat dit woord iets te maken heeft met angst, maar aangezien angst niet iets is dat van God komt, is het nogal vreemd als Hij zou willen dat we angst voor Hem hebben. Als je de NBV21 er naast legt lees je dat het om ontzag gaat, maar of dat nu helemaal is wat het is, kun je je ook wel weer afvragen. Toch is het wel belangrijk om te weten hoe dit nu echt zit, want je bent gelukkig als je de HEER vreest.

Gelukkig als je recht doet

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig zij die zich aan het recht houden, die te allen tijde gerechtigheid doen.” (Psalm 106:3 – HSV)

“Gelukkig wie zich houden aan het recht en doen wat rechtvaardig is, telkens weer.” (Psalm 106:3 – NBV21)

Het is geen geheim en al helemaal geen verrassing meer dat recht en rechtvaardigheid iets is wat je gelukkig of welzalig maakt. Een zaligspreking zoals deze komen we regelmatig in de psalmen tegen. Soms denk je ook misschien wel dat het veel van hetzelfde is, maar dan vergis je je toch wel snel. Psalm 106 is eigenlijk dezelfde als psalm 105, maar dan in negatieve zin. Deze beide psalmen vertellen de geschiedenis van Israël, alleen gaat psalm 106 in op de ongehoorzaamheid en vooral de ontrouw van Israël ten opzichte van God. In dat licht moet je dan ook de zaligspreking lezen.

 1. Gelukkig als jij je laat leiden
 2. Gelukkig als je het geluid kent
 3. Gelukkig als je oprecht op God vertrouwt
 4. Gelukkig onderweg naar God
 5. Gelukkig als je naar het huis van de HEER verlangt
 6. Gelukkig als God je roept
 7. Gelukkig als je zorgt voor de zwakke
 8. Gelukkig als je God vertrouwt en jezelf aanbiedt voor Hem
 9. Gelukkig als je de toevlucht zoekt tot de HEER
 10. Gelukkig is het land met God
 11. Gelukkig zonder bedrog
 12. Gelukkig vergeven
 13. Gelukkig als je toevlucht zoekt bij de koning
 14. Gelukkig met vreugde in Gods wil
 15. God is geest
 16. God is geducht
 17. God is rechter
 18. God is zaligheid
 19. God is machtig
 20. God is een woning
 21. God is een verterend vuur
 22. God is licht
 23. God is alwetend
 24. God is almachtig
 25. God is heilig
 26. God is goed (2)
 27. God is rechtvaardig
 28. God is trouw
 29. God is goed
 30. God is geduldig
 31. God is genadig
 32. God is barmhartig
 33. God is... en blijft
 34. God is liefde
 35. God is...
 36. Van rust naar echte rust
 37. Zoek een eenzame plaats
 38. Dubbele belofte van rust
 39. Rust door de oude paden
 40. Rust door Gods trouw
 41. Najagen van wind of leven uit de rust
 42. Rust of onenigheid
 43. Maan je ziel tot rust
 44. Ongelovigen hebben meer rust
 45. Een man van rust
 46. Rust na boete en berouw
 47. In eenheid strijden voor rust
 48. Geen strijd meer
 49. Rust na de strijd
 50. Gun de schepping rust
 51. Gezamenlijke rust
 52. Verplichte rust
 53. God neemt rust
 54. Een vreemd altaar
 55. Niet iedereen is hetzelfde
 56. Over je laten lopen of niet?
 57. Hoe genadig ben jij?
 58. Gratis reclame?
 59. Er acht op geven
 60. Wenselijk gedrag
 61. Opnieuw beginnen?
 62. Spannende missie
 63. Even terug om te bemoedigen
 64. Aanbidding ontvangen
 65. Geloof om genezen te zijn
 66. Getuigen van het Woord
 67. Zovelen als er bestemd zijn
 68. Jaloers
 69. Onverwachts gevraagd
 70. Teleurgesteld in afhakers
 71. Heilig verontwaardigd
 72. Roeping als fundament onder je bestemming
 73. Onzichtbaar om te rijpen
 74. Mentorschap
 75. Gods kracht hoef je niet te verdedigen
 76. Met Paulus als voorbeeld
 77. Ben jij er klaar voor?
 78. Je staat er niet alleen voor
 79. Bekwaam genoeg?
 80. Durven over te dragen
 81. Breng licht, vernietig duisternis
 82. Gezonden met gevolgen
 83. Gezonden als vredestichter
 84. Gezonden met een rein hart
 85. Gezonden met barmhartigheid
 86. Gezonden tegen onrecht
 87. Zachtmoedig gezonden
 88. Gezonden om te treuren
 89. Gezonden als kind
 90. In verhouding
 91. Overdragen
 92. Tegenbeweging
 93. De doop als beginpunt
 94. Leergierig
 95. Buiten je confortzone
 96. Gezonden zoals Jezus
 97. De dood is kotsmisselijk van Jezus
 98. Terwijl het stil had moeten worden
 99. Jezus gooit het gezag omver
 100. Jezus komt binnen

Pagina 1 van 29

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Psalm 127- HSV

   [1] Een pelgrimslied van Salomo.
    
   Als de HEERE het huis niet bouwt,
   tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;
   als de HEERE de stad niet bewaart,
   tevergeefs waakt de wachter.
    
   [2] Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat,
   laat opblijft,
   brood eet waarvoor u moet zwoegen:
   de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap.
    
   [3] Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE,
   de vrucht van de schoot is Zijn beloning.
   [4] Zoals pijlen in de hand van een held,
   zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd.
    
   [5] Welzalig de man die zijn pijlkoker
   daarmee gevuld heeft;
   zij worden niet beschaamd,
   als zij met de vijanden spreken in de poort.

Psalm 127- NBV21

   [1] Een pelgrimslied van Salomo.
   
   Als de HEER het huis niet bouwt,
   vergeefs zwoegen de bouwers;
   als de HEER de stad niet bewaakt,
   vergeefs doet de wachter zijn ronde.
    
   [2] Vergeefs is het
   dat je vroeg opstaat,
   je laat te ruste legt,
   je aftobt voor wat brood –
   Hij geeft het zijn lieveling in de slaap.
    
   [3] Kinderen zijn een geschenk van de HEER,
   de vrucht van de schoot is een beloning van God.
   [4] Als pijlen in de hand van een schutter,
   zo zijn kinderen, verwekt in je jeugd.
    
   [5] Gelukkig de man
   wiens koker is gevuld
   met pijlen zoals zij.
   Hij staat niet te schande
   als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig met je kinderen

Serie: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft; zij worden niet beschaamd, als zij met de vijanden spreken in de poort.” (Psalm 127:5 – HSV)

“Gelukkig de man wiens koker is gevuld met pijlen zoals zij. Hij staat niet te schande als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort.” (Psalm 127:5 – NBV21)

Als we alleen de tekst zouden lezen, dan begrijp je er helemaal niets van. Je zou gelukkig zijn als je je pijlkoker ergens mee hebt gevuld. Tegelijk, als je wel de hele psalm leest, dan wil dat in dit geval helemaal niet zeggen dat het ineens beter te begrijpen wordt. Sterker nog, helemaal niet zelfs. De pijlen in de pijlkoker zijn namelijk de zonen die geboren zijn. En dan gaat het vervolgens over vijanden in de poort en als je dan zonen hebt, dan zou je gelukkig zijn. Begrijp jij er nog iets van?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu