Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Door de wind

Thema: Door de wind

“En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof.” (Genesis 3:8 – HSV)

“Toen de mens en zijn vrouw de HEER God in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor Hem tussen de bomen.” (Genesis 3:8 – NBV21)

Houd jij er ook van om regelmatig even met je haren door de wind te lopen? De wind, het is en blijft iets vreemd. Hij komt ergens vandaan, maar je ziet hem niet. Het is soms heerlijk om in de wind te lopen en soms verschrikkelijk. Als we over de wind zingen is het meestal erg vriendelijk. Dan worden we gedragen door de wind, worden we opgetild door de wind, maar meestal is het positief en zingen we erover omdat we boven de omstandigheden worden uitgetild. Tenminste, in veel liederen van onze tijd. En in de Bijbel komen we de wind ook regelmatig tegen. In hoeverre komt ons beeld van de wind dan overeen met het Bijbelse beeld? We gaan de komende tijd met het thema ‘Door de wind’ kijken naar de rol van de wind in de Bijbel. Niet alleen letterlijk, maar ook als de wind gebruikt wordt om iets duidelijk te maken.

Terugkeer in hoop

Thema: terugkeer

Wie weet zal Hij Zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een zegen achter Zich overlaat: een graanoffer en een plengoffer voor de HEERE, uw God. (Joël 2:14 – HSV)

Misschien verandert Hij van gedachten, ziet Hij af van zijn voornemen en laat Hij een spoor van zegen achter, zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren aan de HEER, jullie God. (Joël 2:14 – NBV21)

Dat terugkeer belangrijk is en we God echt in alles het centrum laten zijn van ons leven, zowel persoonlijk, kerkelijk als maatschappelijk en dat wat Zijn richtlijnen zijn ook de onze moeten zijn is wel duidelijk geworden. Terugkeer tot de Heer. De trend van onze maatschappij is vooral dat je iedereen zijn eigen ruimte moet geven, iedereen mag kiezen voor zijn eigen leven. Het is het liberale denken waar alles draait om zelfontplooiing. En eigenlijk is dat geen nieuwe ideologie. Deze ideologie is de vloek die satan al vanaf de zondeval over ons probeer uit te gieten en die leugen de mensheid al vanaf het begin wil laten geloven. Israël deed eigenlijk telkens hetzelfde: Hun eigen wil. In de tijd van Joël was dat niet anders en Joël kijkt dan eigenlijk al veel verder en heeft het dan over de komst van de grote dag van de HEER. De grote dag van oordeel. Opmerkelijk zijn dan zijn woorden namens God.

Terugkeer naar hemels leven

Thema: Terugkeer

“Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.” (Kolossenzen 3:5 – HSV)

 “Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht, hebzucht is afgoderij.” (Kolossenzen 3:5 – NBV21)

Mag ik vandaag even kritisch zijn? Niet op de hele wereld ofzo, niet op de overheid, maar gewoon even op de kerk in het algemeen. En je weet het, de kerk dat zijn wij, jij en ik en iedereen die in Jezus gelooft. Deze serie over ‘terugkeer’ is niet zomaar begonnen. Daar zat al een denkproces voor. Het denkproces over de noodzaak om echt terug te keren tot God, persoonlijk, als kerk en als samenleving. Alleen is dat altijd wel heel makkelijk als we het dan al snel gaan hebben over de samenleving om ons heen en ons land en volk dat steeds verder bij God vandaan is gegaan. Want even eerlijk, hoe zit dat dan met de kerk, de verzameling van gelovigen? Of mogen we deze vraag niet meer stellen? Waar leef je uit?

Bekering vanwege het Koninkrijk

Thema: Terugkeer

“Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” (Mattheüs 4:17 – HSV)

“Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’” (Mattheüs 4:17 – NBV21)

Is het jou wel eens opgevallen op welke manier Jezus aan Zijn bediening begint? Hij begint niet met een wonder, maar Hij begint met een dringende oproep. Het moment dat Jezus aan Zijn bediening begon was net na het moment dat Johannes de Doper opgepakt was. De verkondiging van Johannes was: “Bekeer je, want het Koninkrijk van de hemelen is dichtbij gekomen”. Jezus was Zelf dat Koninkrijk, wat Johannes al had voorbereid en daarom was er bekering nodig. Als Jezus dan begint met Zijn bediening, waar begint Hij dan mee? “Bekeert U, want het Koninkrijk van de hemelen is dichtbij gekomen”. Met andere woorden, Jezus brengt dezelfde boodschap bij Zijn begin.

 1. Terugkeer met heel het volk
 2. God bevestigt dat Hij wel wil
 3. God wil wel
 4. Terugkeren
 5. En nog is het einde niet
 6. Als een engel een boodschap brengt (4)
 7. Als een engel een boodschap brengt (3)
 8. Als een engel een boodschap brengt (2)
 9. Als een engel een boodschap brengt (1)
 10. Gelukkig met God
 11. Gelukkig als je telkens durft te vertrouwen
 12. Gelukkig met iet waar je niet gelukkig van wordt
 13. Gelukkig als je Gods oordeel moet uitvoeren
 14. Gelukkig in je werk
 15. Gelukkig in je gezin
 16. Gelukkig met je kinderen
 17. Gelukkig als je het getuigenis bewaart
 18. Gelukkig als je naar Gods beeld leeft
 19. Gelukkig als je de HEER vreest
 20. Gelukkig als je recht doet
 21. Gelukkig als jij je laat leiden
 22. Gelukkig als je het geluid kent
 23. Gelukkig als je oprecht op God vertrouwt
 24. Gelukkig onderweg naar God
 25. Gelukkig als je naar het huis van de HEER verlangt
 26. Gelukkig als God je roept
 27. Gelukkig als je zorgt voor de zwakke
 28. Gelukkig als je God vertrouwt en jezelf aanbiedt voor Hem
 29. Gelukkig als je de toevlucht zoekt tot de HEER
 30. Gelukkig is het land met God
 31. Gelukkig zonder bedrog
 32. Gelukkig vergeven
 33. Gelukkig als je toevlucht zoekt bij de koning
 34. Gelukkig met vreugde in Gods wil
 35. God is geest
 36. God is geducht
 37. God is rechter
 38. God is zaligheid
 39. God is machtig
 40. God is een woning
 41. God is een verterend vuur
 42. God is licht
 43. God is alwetend
 44. God is almachtig
 45. God is heilig
 46. God is goed (2)
 47. God is rechtvaardig
 48. God is trouw
 49. God is goed
 50. God is geduldig
 51. God is genadig
 52. God is barmhartig
 53. God is... en blijft
 54. God is liefde
 55. God is...
 56. Van rust naar echte rust
 57. Zoek een eenzame plaats
 58. Dubbele belofte van rust
 59. Rust door de oude paden
 60. Rust door Gods trouw
 61. Najagen van wind of leven uit de rust
 62. Rust of onenigheid
 63. Maan je ziel tot rust
 64. Ongelovigen hebben meer rust
 65. Een man van rust
 66. Rust na boete en berouw
 67. In eenheid strijden voor rust
 68. Geen strijd meer
 69. Rust na de strijd
 70. Gun de schepping rust
 71. Gezamenlijke rust
 72. Verplichte rust
 73. God neemt rust
 74. Een vreemd altaar
 75. Niet iedereen is hetzelfde
 76. Over je laten lopen of niet?
 77. Hoe genadig ben jij?
 78. Gratis reclame?
 79. Er acht op geven
 80. Wenselijk gedrag
 81. Opnieuw beginnen?
 82. Spannende missie
 83. Even terug om te bemoedigen
 84. Aanbidding ontvangen
 85. Geloof om genezen te zijn
 86. Getuigen van het Woord
 87. Zovelen als er bestemd zijn
 88. Jaloers
 89. Onverwachts gevraagd
 90. Teleurgesteld in afhakers
 91. Heilig verontwaardigd
 92. Roeping als fundament onder je bestemming
 93. Onzichtbaar om te rijpen
 94. Mentorschap
 95. Gods kracht hoef je niet te verdedigen
 96. Met Paulus als voorbeeld
 97. Ben jij er klaar voor?
 98. Je staat er niet alleen voor
 99. Bekwaam genoeg?
 100. Durven over te dragen

Pagina 1 van 33

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu