Thema: Bouwen is de opdracht

"Zij stuurden op deze wijze wel vier keer boden naar mij toe, maar ik antwoordde hun op dezelfde wijze. Toen stuurde Sanballat op dezelfde wijze voor de vijfde keer zijn knecht, met een geopende brief in zijn hand." (Nehemia 6:4 en 5)

Je gelooft toch zeker niet dat het rustig blijft als je aan het werk bent zoals Nehemia? Als je zo nadrukkelijk bouwt aan Jeruzalem, als je zo nadrukkelijk bezig bent om het volk van God terug te laten keren onder Gods zegen en je daarvoor de stadsmuur herbouwt, dan moet je er eigenlijk vanuit gaan dat als de vijand het niet lukt om je te verslaan en als ook eerdere acties niet zijn gelukt, dat er uiteindelijk een manier van tegenstand komt die geniepiger is dan wat ook. En zo is het ook in onze geestelijke strijd niet anders. 

Thema: Bouwen is de opdracht

"Overigens, vanaf de dag waarop de koning mij de opdracht heeft gegeven om landvoogd te zijn in het land Juda, vanaf het twintigste jaar tot het tweeëndertigste jaar van koning Arthahsasta, twaalf jaar, hebben ik en mijn broers het brood, bestemd voor de landvoogd, niet gegeten." (Nehemia 5:14)

Hoe geef je leiding? Je kunt die vraag natuurlijk beantwoorden vanuit het perspectief van leiderschap en communicatie, maar je kunt die vraag ook beantwoorden vanuit een heel ander perspectief. Nehemia wist wel heel duidelijk wat zijn plan was, maar Nehemia gaf ook leiding op een manier die op een andere manier opvalt. Van binnenuit lijkt het helemaal mis te gaan bij Nehemia en het volk. De machthebbers knijpen het volk uit en daardoor lijkt Nehemia te dweilen met de kraan open. De slaven die hij aan de ene kant vrij kreeg raakte hij aan de andere kant weer kwijt door de schulden die andere volksgenoten kregen. Degenen die genoeg hadden deelden dat niet met de anderen. Nehemia zelf leefde op een heel andere manier.

Thema: Bouwen is de opdracht

"Ik ging bij mijzelf te rade en ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording en zei tegen hen: U leent geld uit tegen rente, ieder aan zijn broeder! Vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen." (Nehemia 5:7)

Het lijkt allemaal zo eensgezind er aan toe te gaan bij de bouw van de muur. Er wordt gebouwd, er wordt gewaakt, als het moet wordt er strijd geleverd, dit kan toch eigenlijk niet misgaan, zou je zeggen? Trouwens, dat zou je soms ook denken van dat wat wij met z'n allen tot stand brengen. Je moet eens kijken hoe eensgezind het er in veel kerken aan toe gaat. Aan de buitenkant ziet het er heel mooi uit, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik al heel vaak gedacht heb dat iets bijna volmaakt was, maar als je dan dichterbij komt, blijkt er aan de binnenkant nog wel iets aan de hand te zijn. Je komt er pas achter als je er echt onderdeel van wordt. En juist is het een gevaar, dat veel dingen die we voor God doen gaan niet kapot vanaf de buitenkant, maar door de verdeeldheid aan de binnenkant.

Thema: Bouwen is de opdracht

"Noch ik, noch mijn broers, noch mijn knechten, noch de mannen van de wacht die achter mij kwamen, trokken in die tijd onze kleren uit; ieder had zijn werpspies en water." (Nehemia 4:23)

Het is niet dat je er heel veel over kunt zeggen, maar dat laatste vers uit hoofdstuk 4 in Nehemia heeft ons nog wel iets te zeggen. Nehemia heeft het in de organisatie zo gedaan dat de veiligheid groot genoeg is om het werk te kunnen doen. Buiten de muur wordt er gewerkt met een wapen in de ene hand en gereedschap in de andere hand, en binnen de muren zijn de taken verdeeld. Er zijn er die op wacht staan en er zijn er die aan het werk zijn. Ondertussen is de muur op sommige plaatsen al op een veilige hoogte en op andere plaatsen nog niet. En mocht er ergens iets aan de hand zijn dan zal het geschal van een bazuin ook de anderen waarschuwen. Daarnaast mocht er niemand buiten de stad zijn in de nacht. Iedereen moest met zijn knecht binnen de stad zijn bij het aanbreken van de nacht, zodat die knechten de wacht konden waarnemen in de nacht. Alles bij elkaar ging het eigenlijk 24 uur per dag door. Er was geen tijd om echt te rusten. Sterker nog, niemand trok in die tijd zijn kleren uit. Zelfs bij rust, waren ze aangekleed, zodat ze direct konden opstaan als dat nodig was.

 

Thema: Bouwen is de opdracht

"Zij die aan de muur bouwden, zij die de lasten droegen en zij die ze oplaadden, deden met één hand het werk, en de andere hand hield de werpspies vast." (Nehemia 4:17)

Het verhaal van Nehemia deed mij aan iets denken. Ik weet niet of jij wel eens boodschappen doet terwijl je ook gewoon even op wil schieten? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel vaak boodschappen doe, maar dat was in het verleden wel eens anders. Dan stond ik in de rij voor de kassa en dan had je soms mensen voor je in de rij, die als ze aan de beurt waren met een volle kar begonnen met inpakken. Alleen dat inpakken schoot dan niet op omdat ze met één hand hun portemonee vasthielden en met hun andere hand pakten ze dan alles van de band en deden het in tassen. Herkenbaar? Onhandig en langzaam dat dit gebeurde. En daar stond ik dan achter te wachten met mijn weinige geduld. Dat is het beeld dat ik even voor mij zag toen ik het hoofdstuk in Nehemia 4 uitlas. 

 1. Wordt niet moedeloos
 2. Richt je hart op bouwen
 3. Met elkaar bouwen
 4. Waar bouw je de muur?
 5. Aard van de tegenstand herkennen
 6. In stilte
 7. Tegenstand
 8. Door Gods goede hand
 9. Wie ziet jouw verdriet?
 10. Inkeer en belofte
 11. Bouwen als zelfs de fundamenten kapot zijn
 12. Tempel en stad
 13. Het laatste gebed
 14. Reukwerk voor God
 15. Verloekingen
 16. Leiding vragen
 17. Afgestemd op God
 18. Breng je God op andere gedachten?
 19. Indrukken om voor te bidden
 20. Bidden tegen beter weten in
 21. Aanvalswapen
 22. Bidden voor de ander
 23. Gebed is strijd
 24. Bidden voor je vijand
 25. Een aantal gebedsaanwijzingen van Jakobus
 26. Belijden (II)
 27. Belijden
 28. Voorwaarden voor verhoring
 29. Worstelen met God
 30. Helpt bidden echt?
 31. Gebed is een opdracht
 32. Gebed vraag ook prioriteit
 33. Intimiteit met je Vader
 34. God aanroepen als je niets van Hem ervaart
 35. Je hart delen met God
 36. Kracht van gebed - Introductie
 37. Beloofde toekomst
 38. Bied weerstand aan satan
 39. Laat je vernederen
 40. Hoe hoed je de kudde?
 41. Het oordeel begint bij het huis van God
 42. Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest
 43. Genoeg als heiden geleefd
 44. Jezus heeft gepreekt tegen de ongehoorzame geesten
 45. Verantwoording afleggen
 46. Eensgezind
 47. Jij mag echt gezien worden
 48. Van slaafs naar onderdanig
 49. Welke ruimte krijgt de Heilige Geest?
 50. Lijden als genade
 51. Dat lastige gezag...
 52. Ongelovigen die God verheerlijken
 53. Bouw Zijn Koninkrijk
 54. Levende stenen
 55. Waar sta jij in je geloofsgroei
 56. Je leeft eeuwig en bent gereinigd
 57. Broederliefde
 58. Heiligheid, religie of relatie
 59. Veel meer uitzicht dan vroeger
 60. Wat een erfenis is jouw leven
 61. Verstrooid
 62. Jezus is werkelijke realiteit
 63. Pasen als levend bewijs in je innerlijke mens
 64. Pasen als belofte van het nieuwe leven
 65. Leven na Pasen in gebrokenheid (IV)
 66. Leven na Pasen in gebrokenheid (III)
 67. Leven na Pasen in gebrokenheid (II)
 68. Leven na Pasen in gebrokenheid
 69. Jezus leeft en jij zult leven!
 70. Hij is en blijft Koning
 71. Weg met Jezus
 72. Gedegradeerd
 73. Erger dan een moordenaar
 74. Hij is een misdadiger!
 75. Wat mag het je kosten?
 76. Loop Jezus niet in de weg
 77. Niet herkend
 78. Loslaten van wat lief is
 79. Intense haat
 80. De weg niet weten
 81. Voor Jezus' voeten of volgen
 82. In verwarring
 83. Controle loslaten
 84. Zwijgen over Jezus uit angst
 85. Ondanks alle tekenen
 86. Messias en Zoon van de mensen
 87. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 88. Welke geur gun jij Jezus?
 89. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 90. Psalmen - Een rein hart
 91. Psalmen - Verbrijzelde beenderen
 92. Psalmen - Zonde als melaatsheid
 93. Psalmen - Zonden van generatie op generatie
 94. Psalmen - Zonden tegen God
 95. Psalmen - Diep besef van berouw
 96. Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht
 97. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 98. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel
 99. Kerk van Jezus - Gemeenschap in lijden en blijdschap
 100. Kerk van Jezus - Zegenende gemeenschap

Pagina 1 van 31

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Nehemia 6:1-14

1  Het gebeurde, toen Sanballat, Tobia en Gesem, de Arabier, en onze overige vijanden ter ore kwam dat ik de muur herbouwd had en dat daarin geen bres was overgebleven-tot die tijd had ik evenwel nog geen deuren in de poorten geplaatst-
2  dat Sanballat en Gesem boden naar mij stuurden om te zeggen: Kom, laten we elkaar ontmoeten in Kefirim, in het dal Ono. Zij dachten mij echter kwaad te doen.
3  Toen stuurde ik boden naar hen toe om te zeggen: Ik ben met een groot werk bezig en kan niet komen. Waarom zou het werk stilliggen omdat ik het nalaat en naar u toe kom?
4  Zij stuurden op deze wijze wel vier keer boden naar mij toe, maar ik antwoordde hun op dezelfde wijze.
5  Toen stuurde Sanballat op dezelfde wijze voor de vijfde keer zijn knecht, met een geopende brief in zijn hand.
6  Daarin stond geschreven: De volken is ter ore gekomen-en Gasmu zegt het ook-dat u en de Joden in opstand denken te komen. Daarom bent u de muur aan het bouwen. En volgens deze geruchten staat u op het punt hun koning te worden.
7  Ook hebt u profeten aangesteld om in Jeruzalem over u uit te roepen: Er is een koning in Juda! Welnu, het zal de koning dienovereenkomstig ter ore komen. Welnu, kom, laten we samen overleg plegen.
8  Ik stuurde echter een bode naar hem toe om te zeggen: Er is van zulke dingen, die u zegt, niets gebeurd. Nee, u bedenkt ze in uw eigen hart.
9  Want zij allen wilden ons bevreesd maken. Ze zeiden bij zichzelf:Hun handen zullen het werk nalaten. Het zal niet afgemaakt worden. Welnu, maak mijn handen sterk!
10  Toen ik in het huis van Semaja, de zoon van Delaja, de zoon van Mehetabëel, kwam (want hij had zichzelf opgesloten), zei hij: Laten wij elkaar ontmoeten in het huis van God, binnen in de tempel. Laten we de deuren van de tempel sluiten, want ze komen om u te doden, ja, vannacht komen ze om u te doden.
11  Maar ik zei: Zou iemand zoals ik vluchten? En zou iemand zoals ik naar de tempel gaan en in leven blijven? Ik ga niet!
12  Ik doorzag het immers: Zie, niet God had hem gezonden, maar hij sprak deze profetie over mij uit omdat Tobia en Sanballat hem hadden ingehuurd.
13  Daarvoor was hij ingehuurd, zodat ik bevreesd zou worden en zo zou handelen, en zondigen, en zodat zij iets zouden hebben om mij een slechte naam te bezorgen, om mij te kunnen honen.
14  Denk toch, mijn God, aan Tobia en Sanballat, en vergeld hun naar deze daden van hen, en ook aan de profetes Noadja en de overige profeten die mij bevreesd wilden maken.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Duistere streken

Thema: Bouwen is de opdracht

"Zij stuurden op deze wijze wel vier keer boden naar mij toe, maar ik antwoordde hun op dezelfde wijze. Toen stuurde Sanballat op dezelfde wijze voor de vijfde keer zijn knecht, met een geopende brief in zijn hand." (Nehemia 6:4 en 5)

Je gelooft toch zeker niet dat het rustig blijft als je aan het werk bent zoals Nehemia? Als je zo nadrukkelijk bouwt aan Jeruzalem, als je zo nadrukkelijk bezig bent om het volk van God terug te laten keren onder Gods zegen en je daarvoor de stadsmuur herbouwt, dan moet je er eigenlijk vanuit gaan dat als de vijand het niet lukt om je te verslaan en als ook eerdere acties niet zijn gelukt, dat er uiteindelijk een manier van tegenstand komt die geniepiger is dan wat ook. En zo is het ook in onze geestelijke strijd niet anders. 

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

13 oktober 2019
10 oktober 2019
08 oktober 2019
06 oktober 2019
03 oktober 2019

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu