Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Thema: Lijdenstijd

"Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte Zijn geest in beroering, en Hij getuigde en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden." (Johannes 13:21)

Hoe weet je nu wat Jezus echt heeft geraakt? Er zijn momenten dat Jezus heel duidelijk laat zien wat dingen Hem deden. Als het over medelijden gaat, dan is Hij met innerlijke ontferming bewogen, in de hof van Gethsemané raakt Hij ontsteld van wat Hij op dat moment ervaart, maar op het moment dat Judas Hem gaat verraden raakt Zijn geest in beroering. Wat dat woord 'beroering' precies zegt, is nog niet zo eenvoudig. Het is wel een heftige ervaring voor Jezus in Zijn geest. En is dat vreemd?

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij." (Johannes 13:8)

In hoeverre wil jij graag de controle in handen hebben? Voor heel veel mensen is dit best een ding, want de controle loslaten is niet alleen spannend, maar je weet dan ook niet waar het uitkomt. Als iemand van de discipelen hier ook moeite mee had dan was het Petrus wel. Op één moment maakt hij twee keer dezelfde fout en geeft hij de leiding niet aan Jezus. Na al het ongeloof van de Joden begint Jezus Zichzelf steeds verder terug te trekken. Telkens gaat Hij weer een stukje verder weg uit de belangstelling. Nu is Hij op het moment gekomen om alleen nog met Zijn discipelen te zijn en Hij gaat het Pascha vieren. Opmerkelijk is het dat Johannes in zijn Evangelie net even een andere kant benadrukt. Heel uitgebreid gaat Johannes in op de voetwassing. Het werk van de minste of eigenlijk zelfs van een slaaf. En met dat Jezus met Zijn discipelen het Pascha wil gaan vieren en ze bijna aan tafel gaan, doet Jezus iets dat onbestaanbaar is.

Thema: Lijdenstijd

"En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden." (Johannes 12:42)

Als je de Evangeliën doorleest lijkt het erop dat er bijna niemand was die in Jezus geloofde. Toch is het de schijn die bedriegt en daarbij is het ook wel lastig hoe woordkeuzes in de Bijbel soms worden gebruikt. Als we lezen dat het hele land achter Jezus aanliep, betekent dat niet dat er niemand meer was die dat niet deed. Alsof het hele werk stil zou liggen als Jezus in de buurt was. De woorden die gebruikt worden geven aan dat het om een grote hoeveelheid mensen gaat die achter Jezus aanliepen. Het is net zoals we nu zeggen dat een heel dorp uitloopt bij een brand, maar tegelijk betekent dat niet dat iedereen bij die brand is. Zo is het dan dus ook met woorden die er op lijken dat niemand in Jezus gelooft. Dat blijkt ook wel als je gewoon even verder leest in het Evangelie.

Thema: Lijdenstijd

"Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem" (Johannes 12:37)

Heb jij ook wel eens dat gevoel dat God een heleboel lijden van Jezus had kunnen voorkomen? Pas kreeg ik de vraag over het emotionele lijden van Jezus: "Jezus had toch ook de macht kunnen gebruiken dat iedereen die Hem hoorde het zou geloven?" Ja, dat had gekund. Ergens heeft het er ook mee te maken dat geloven ook een keus is. Wil je de woorden van Jezus niet geloven, dan geeft God je die ruimte, met alle gevolgen van dien.  En toch, dan lijk je ook weer vast te lopen, hoe mooi dat over een keus ook klinkt. Want lees dan eens even mee in Johannes 12 vanaf vers 37.

 1. Messias en Zoon van de mensen
 2. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 3. Welke geur gun jij Jezus?
 4. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 5. Psalmen - Een rein hart
 6. Psalmen - Verbrijzelde beenderen
 7. Psalmen - Zonde als melaatsheid
 8. Psalmen - Zonden van generatie op generatie
 9. Psalmen - Zonden tegen God
 10. Psalmen - Diep besef van berouw
 11. Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht
 12. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 13. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel
 14. Kerk van Jezus - Gemeenschap in lijden en blijdschap
 15. Kerk van Jezus - Zegenende gemeenschap
 16. Kerk van Jezus - Gemeenschap met gedeelde noden
 17. Kerk van Jezus - Volhardende gemeenschap
 18. Kerk van Jezus - Gemeenschap met passie
 19. Kerk van Jezus - Gemeenschap in liefde
 20. Kerk van Jezus - Gemeenschap door taakverdeling
 21. Kerk van Jezus - Gemeenschap met heerlijkheid
 22. Kerk van Jezus - Gemeenschap in eenheid
 23. Kerk van Jezus - Gemeenschap
 24. Kerk van Jezus - Discipelen vertellen over hun ervaringen
 25. Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet
 26. Kerk van Jezus - Discipelschap heeft haast en prioriteit
 27. Kerk van Jezus - Discipelschap met het Koninkrijk
 28. Kerk van Jezus - Discipelschap is niet zakelijk
 29. Kerk van Jezus - Discipelschap met vrede
 30. Kerk van Jezus - Groeien in discipelschap door te gaan en te doen
 31. Je blijft in je bestemming, ook als je soms verhinderd wordt
 32. Uitstrekken of verstenen
 33. Terugkijken om vooruit te kunnen
 34. Kerst - Vijandelijke aanbidders
 35. Kerst - Part noch deel aan Jezus
 36. Wij verwachten de Heer - Maar begrijpen niet alles
 37. Wij verwachten de Heer - Alles wordt nieuw
 38. Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt
 39. Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld
 40. Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd
 41. Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee
 42. Wij verwachten de Heer - Maar hoe?
 43. Wij verwachten de Heer - Maar niet iedereen
 44. Wij verwachten de Heer
 45. Kerk van Jezus - Discipelschap met prioriteit
 46. Kerk van Jezus - Discipelschap in zout en licht
 47. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen (2)
 48. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen
 49. Kerk van Jezus - Discipelschap door te kijken
 50. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)
 51. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap
 52. Kerk van Jezus - Genadig Koningschap
 53. Kerk van Jezus - Uitvoering van het Koningschap (2)
 54. Kerk van Jezus - Uitvoering van het Koningschap
 55. Kerk van Jezus - Basis van het Koningschap
 56. Kerk van Jezus - Van Wie is de kerk?
 57. Kerk van Jezus
 58. Hemelburgers (4)
 59. Hemelburgers (3)
 60. Hemelburgers (2)
 61. Hemelburgers (1)
 62. Opgestaan met Jezus
 63. Kroon op de werk: Jezus is opgestaan

Pagina 1 van 14

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Johannes 13:36-38

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?  Mijn leven zal ik voor U geven.
38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu