Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.” (Johannes 13:14)

Wanneer heb jij voor het laatst de voeten van iemand anders gewassen? Als je in de zorg werkt telt dat even niet mee. Het is een beetje een vreemde vraag, want ik denk dat de meesten nog nooit iemand de voeten hebben gewassen, behalve vanuit een bepaalde zorgrol. Maar de voeten wassen, zoals Jezus bedoelt, doen we dat wel eens? Eigenlijk zou je die vraag niet moeten stellen, want Jezus stelt, nadat Hij de voeten van de discipelen heeft gewassen, dat ook zij elkaars voeten moeten wassen. Jezus laat het geen keus zijn, maar een opdracht.

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.” (Romeinen 12:18)

We hebben het al even over vergeving gehad en dan vooral over vergeving die te maken heeft met mensen die je om vergeving vragen. De kans dat er mensen op je pad komen die je niet om vergeving vragen is erg groot. Iemand vroeg mij eens na een preek over vergeving: “Dus jij zegt dat ik de moordenaar van mijn zus moet vergeven?” Die conclusie was heel snel getrokken en ergens zat er ook nog wel een kern van waarheid in. Niet dat vergeving iets is als ‘zand erover en vanaf nu zijn we goede vriendjes’,  helemaal niet zelfs. Maar vasthouden van je wraakzucht, maakt je niet tot een gelukkig mens. Wat dan wel?

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.” (Lukas 6:36)

Natuurlijk zijn we barmhartig zoals God ook barmhartig is, toch? Als je zo’n tekst leest in het Evangelie, dan is er toch geen twijfel dat je daar van harte ‘amen’ op zegt? Barmhartigheid, een bijzonder mooi en ook wel een bijzonder liefdevol woord. Maar of dit woord ook eenvoudig is, zullen we ons voorzichtig toch maar eens afvragen. Laat ik vooraf dit zeggen: “Als je wilt evangeliseren zonder woorden, maak dan werk van het woord ‘barmhartig’”.

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal.” (Mattheüs 18:22)

Zou Petrus erg hard geschrokken zijn toen hij aan Jezus vroeg hoe vaak je je broeder moet vergeven? Petrus zal zeven keer al wel heel veel gevonden hebben en ik trouwens ook. Je kunt natuurlijk heel makkelijk zeggen dat je 7x70 keer moet vergeven, maar begin eerst maar eens met zeven keer. Stel: Iemand praat negatief over je en daardoor zijn mensen je gaan wantrouwen, je komt er achter dat die ander dat heeft gedaan. Na een flinke confrontatie erkent hij het en jij vergeeft het hem. Dat gebeurt de volgende dag weer. Nu even eerlijk: Hoe vaak zou jij dit doen? Dan vind ik zeven keer al heel erg veel.

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen.” (Prediker 4:10)

Zou je naaste ook een zegen kunnen zijn? Of anders gezegd, waarom heeft God ons eigenlijk een naaste gegeven? Dat is toch eigenlijk lastig, dat je je naaste in alle omstandigheden moet liefhebben? Ja, natuurlijk als het een fijne naaste is als een vriend, dan is er niets mis mee. Als het een vriend is zoals de vier vrienden die hun zieke vriend bij Jezus brachten, dan is je naaste wel heel erg fijn. Ja, dan is het ook zoals het is bedoeld. Misschien helpt het om eens te kijken waarom je naaste, die je vriend is, zo fijn is. Dan, als je dat weet, kom je misschien uit bij Gods bedoeling dat we elkaars naasten zijn.

 1. Aanvaard elkaar
 2. Je naaste liefhebben en je beloning
 3. Liefhebben volgens een nieuw gebod
 4. Die naaste van je...
 5. Laat zich het orgel overal? (2)
 6. Laat zich het orgel overal?
 7. De les van het hectometerpaaltje (3/3)
 8. De les van het hectometerpaaltje (2/3)
 9. De les van het hectometerpaaltje (1/3)
 10. De les van de stad (3/3)
 11. De les van de stad (2/3)
 12. De les van de stad (1/3)
 13. Durf een schaap te zijn (3/3)
 14. Durf een schaap te zijn (2/3)
 15. Durf een schaap te zijn? (1/3)
 16. Gods lessen in de bergen (3/3)
 17. Gods lessen in de bergen (2/3)
 18. Gods lessen in de bergen (1/3)
 19. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (3/3)
 20. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (2/3)
 21. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (1/3)
 22. Luisteren met je ogen
 23. De gevolgen van afbeeldingen
 24. Nieuwe seizoenen in je leven (2)
 25. Nieuwe seizoenen in je leven
 26. Kiezen voor vrucht
 27. Zelfbeheersing in de vrucht
 28. Zachtmoedigheid in de vrucht
 29. Geloof in de vrucht
 30. Goedheid in de vrucht
 31. Vriendelijkheid in de vrucht
 32. Geduld in de vrucht
 33. Vrede in de vrucht
 34. Blijdschap in de vrucht
 35. Liefde in de vrucht
 36. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 37. Niet wat je doet, maar wie je bent
 38. Introductie vruchtdragen (2)
 39. Introductie vruchtdragen (1)
 40. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 41. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 42. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 43. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 44. Heeft God alles al bepaald? (2)
 45. Heeft God alles al bepaald? (1)
 46. De vraag van de lijden (2)
 47. De vraag van het lijden
 48. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 49. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 50. Hoe strak is jouw akker?
 51. Welke plaats wil jij?
 52. Mooier dan het is
 53. Als de kerk het niet kan
 54. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 55. Leven of sterven, sterven is leven
 56. Pinksteren: God keert alles om
 57. Wie is Jezus volgens jou?
 58. Het loopt uit
 59. Hoe graag zien de mensen jou?
 60. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 61. Preek, verjaag, genees
 62. Vergeten door Jezus
 63. Er is nog steeds strijd
 64. Laat de machten zwijgen
 65. Broer of zus van Jezus
 66. Het Evangelie is niet te verstoppen
 67. Vruchtdragen
 68. Hoeveel mag Jezus je kosten?
 69. Klein maar groot
 70. Als je niets van God hoort
 71. Zelfs de dood...
 72. Op afstand genezen
 73. Bouw wijs
 74. Herhaling
 75. Alle macht in hemel en op aarde
 76. Vrees en blijdschap?
 77. Pasen begint met nog een aardbeving
 78. Het dodenrijk schudt op zijn grondvesten
 79. Heb jij een haan nodig?
 80. Ontferm U over ons
 81. Je bent geen zondaar meer!
 82. Laat je niet ontvoeren
 83. Laat je niet gek maken
 84. De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn
 85. Ja, wonen in Uw huis
 86. God reageert als jij roept
 87. Als God zwijgt...
 88. Richt je op Jezus!
 89. Delen in de overwinning
 90. Van behagen naar welbehagen
 91. Lijden, maar niet zonder grens
 92. Hij zweeg
 93. Dwalende schapen
 94. Totaal herstel in de Naam van Jezus
 95. Jezus is Leven!
 96. Een vreemde Koning
 97. Leven in de dood
 98. Bomen en vruchten
 99. Stop met oordelen!
 100. Je vijanden liefhebben

Pagina 1 van 26

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 13:1-17

​1. En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.
2. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden,
3. stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen ging,
4. op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel.
5. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had.
6. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen?
7. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien.
8. Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij.
9. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.
10. Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen.
11. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein.
12. Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?
13. U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.
14. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.
15. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.
16. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.
17. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars voeten wassen

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.” (Johannes 13:14)

Wanneer heb jij voor het laatst de voeten van iemand anders gewassen? Als je in de zorg werkt telt dat even niet mee. Het is een beetje een vreemde vraag, want ik denk dat de meesten nog nooit iemand de voeten hebben gewassen, behalve vanuit een bepaalde zorgrol. Maar de voeten wassen, zoals Jezus bedoelt, doen we dat wel eens? Eigenlijk zou je die vraag niet moeten stellen, want Jezus stelt, nadat Hij de voeten van de discipelen heeft gewassen, dat ook zij elkaars voeten moeten wassen. Jezus laat het geen keus zijn, maar een opdracht.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 oktober 2020
21 oktober 2020
18 oktober 2020
15 oktober 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu