Thema: Op pad met Paulus

“En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.” (Handelingen 14:22)

Eigenlijk heeft Paulus wel een bijzondere bediening van God gekregen. Wat je  vaak ziet bij evangelisten is dat ze vooral vooruit gaan en altijd op zoek zijn naar nog niet bereikte gebieden of mensen. Zelfs als je gewoon in Nederland leeft en je de bediening van een evangelist hebt, dan zie je dat eigenlijk altijd weer terug. Nu ben ik eigenlijk helemaal geen evangelist en wat ik dan vaak mis is dat als mensen op een zo snel mogelijke manier tot geloof worden gebracht en dat voordat een bekeerling van de schrik is bekomen is de evangelist al weer verder gegaan. En dat is ook echt wat een evangelist is. Daarna zullen anderen zich met herderlijke zorg over deze mensen moeten bekommeren.

Thema: Op pad met Paulus

“En door dit te zeggen, konden zij de menigten er maar nauwelijks van weerhouden, aan hen te offeren.” (Handelingen 14:18)

Ben jij wel eens aanbeden? Nu kun je zeggen: “Nee, natuurlijk niet”, maar aanbidding hoeft niet eens altijd te betekenen dat iemand voor je knielt. Je kunt de vraag ook nog even omdraaien: “Heb jij wel eens iemand aanbeden”? Die vragen komen eigenlijk een beetje op naar aanleiding van wat er met Paulus en Barnabas gebeurt. Op het moment dat ze die kreupele man genezen, worden de mensen die er omheen staan helemaal dol en willen bijna offers gaan brengen aan Paulus en Barnabas. Misschien is dat nog wel een stap verder dan aanbidden. Al is het ook zo dat als je iemand aanbid, je die persoon ook iets geeft. Dat hoeft niet altijd iets fysieks te zijn, het kan ook aandacht of eer zijn.

Thema: Op pad met Paulus

“Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan en toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden.” (Handelingen 14:9)

Heb je geloof nodig om genezing te kunnen ontvangen? Er zijn dan direct mensen die zeggen dat dit nodig is en als je genoeg geloof heeft is er niemand die ziek hoeft te blijven. Met andere woorden: Genezing is beschikbaar nu en altijd als je maar genoeg geloof hebt. Klopt dat nu of niet? Ik denk dat dit haaks staat op de gebroken wereld waar we tegelijk ook onderdeel van zijn. Dat zou betekenen dat wij, met voldoende geloof, zelf het leven in de hand hebben. Daarom is genezing ook een gave van de Geest, waarvan geldt dat Hij dat geeft op het moment en aan wie Hij dat wil. Toch kom je ook daarmee in de knel als je de geschiedenis van Paulus en Barnabas in Lystre en Derbe leest. Als Paulus genoeg geloof ziet, geneest hij namelijk.

Thema: Op pad met Paulus

“Zij verbleven daar dan lange tijd en spraken vrijmoedig, in vertrouwen op de Heere, Die getuigenis gaf aan het Woord van Zijn genade en tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren.” (Handelingen 14:3)

We hebben gezien op welke manier vele heidenen begonnen te geloven, terwijl de boodschap van Paulus toch ook echt wel theoretisch en theologisch was. Dat laat iets zien van de kracht die er zit in het Woord van God. Het is de vraag of wij daar nog genoeg geloof voor hebben, maar de belofte van Jezus was dat het niet alleen bij het Woord zou blijven. Het zou gevolgd worden door tekenen en wonderen. Tenminste, zo sloot Jezus wel af, vlak voordat Hij naar de hemel ging. En als er wonderen en tekenen gebeuren, hoeveel kracht zal dat dan meebrengen? Als er dan nog Joden waren die twijfelden, dan zou het na een paar wonderen wel stoppen met die twijfel?

Thema: Op pad met Paulus

“Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en prezen het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd waren voor het eeuwige leven.” (Handelingen 13:48)

Er zijn soms Bijbelteksten waarvan je twijfelt of je er wel iets over moet gaan zeggen. De andere kant is dat het ook helemaal niet eerlijk is om juist die teksten over te slaan. Toch zijn er van die teksten die ook heel lastig zijn en bijna niet uit te leggen zijn, zelfs niet met het Grieks ernaast. Het kan natuurlijk dat wij in ons taalgebruik niet echt een goede vertaalkeuze hebben voor een Grieks begrip, maar als dat nu ook niet aan de orde is, wat doe je dan? Het zou zomaar kunnen dat de meesten niet eens merken dat je over een tekst niets zegt, eenvoudig weg omdat je ook niet letterlijk elke tekst neemt om iets over te zeggen. Maar deze keer toch de confrontatie met een lastige tekst maar eens aangaan.

 1. Jaloers
 2. Onverwachts gevraagd
 3. Teleurgesteld in afhakers
 4. Heilig verontwaardigd
 5. Roeping als fundament onder je bestemming
 6. Onzichtbaar om te rijpen
 7. Mentorschap
 8. Gods kracht hoef je niet te verdedigen
 9. Met Paulus als voorbeeld
 10. Ben jij er klaar voor?
 11. Je staat er niet alleen voor
 12. Bekwaam genoeg?
 13. Durven over te dragen
 14. Breng licht, vernietig duisternis
 15. Gezonden met gevolgen
 16. Gezonden als vredestichter
 17. Gezonden met een rein hart
 18. Gezonden met barmhartigheid
 19. Gezonden tegen onrecht
 20. Zachtmoedig gezonden
 21. Gezonden om te treuren
 22. Gezonden als kind
 23. In verhouding
 24. Overdragen
 25. Tegenbeweging
 26. De doop als beginpunt
 27. Leergierig
 28. Buiten je confortzone
 29. Gezonden zoals Jezus
 30. De dood is kotsmisselijk van Jezus
 31. Terwijl het stil had moeten worden
 32. Jezus gooit het gezag omver
 33. Jezus komt binnen
 34. Weet wat je vraagt
 35. Alles loslaten om Jezus te volgen
 36. Oppassen voor struikelen
 37. De grootste
 38. Waarom betaal jij?
 39. Echt leren kijken
 40. Nog een overdracht
 41. Wel zo eerlijk
 42. Jezus volgen is Zijn leven aanvaarden
 43. Laat het gebeuren
 44. Sleuteloverdracht
 45. Wat is het antwoord op die ene vraag?
 46. Op weg naar Golgotha
 47. Gezegend om te zegenen
 48. Verbondenheid op een ander niveau
 49. Bedenk het goede
 50. Bescherming door de vrede van God
 51. Het blijft niet zo
 52. Leven als Thuis
 53. Kijk niet achterom
 54. Hoe wettisch ben je eigenlijk?
 55. Drie keer opletten
 56. Verlangen naar elkaar
 57. Kind van God zijn
 58. Met vrezen en beven
 59. Je intenties bepalen je gedrag
 60. Als...
 61. Altijd hetzelfde leven
 62. Gaan of blijven
 63. Belangrijkste is dat Christus wordt verkondigt
 64. God gaat door waar wij de moed verliezen
 65. Fijngevoeligheid in wezenlijke dingen
 66. Dankbaar voor de gemeente
 67. Begroet door God
 68. Tijd voor onderwijs
 69. Dansen voor God

Pagina 1 van 15

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 14:19-28

​19. Maar er kwamen Joden uit Antiochië en Ikonium, die de menigten overtuigden; en zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, omdat zij dachten dat hij dood was.
20. Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad in, en de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe.
21. En nadat zij aan die stad het Evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystre, Ikonium en Antiochië,
22. en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.
23. En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen voor hen ouderlingen gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heere, in Wie zij nu geloofden.
24. En na Pisidië doorgereisd te hebben, kwamen zij in Pamfylië.
25. En toen zij in Perge het Woord gesproken hadden, kwamen zij naar Attalia.
26. En daarvandaan voeren zij naar Antiochië, waar zij aan de genade van God opgedragen waren voor het werk dat zij volbracht hadden.
27. Toen zij daar aangekomen waren, riepen zij de gemeente bijeen en deden er verslag van wat voor grote dingen God met hen gedaan had, en dat Hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had.
28. En zij verbleven daar geen korte tijd met de discipelen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Even terug om te bemoedigen

Thema: Op pad met Paulus

“En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.” (Handelingen 14:22)

Eigenlijk heeft Paulus wel een bijzondere bediening van God gekregen. Wat je  vaak ziet bij evangelisten is dat ze vooral vooruit gaan en altijd op zoek zijn naar nog niet bereikte gebieden of mensen. Zelfs als je gewoon in Nederland leeft en je de bediening van een evangelist hebt, dan zie je dat eigenlijk altijd weer terug. Nu ben ik eigenlijk helemaal geen evangelist en wat ik dan vaak mis is dat als mensen op een zo snel mogelijke manier tot geloof worden gebracht en dat voordat een bekeerling van de schrik is bekomen is de evangelist al weer verder gegaan. En dat is ook echt wat een evangelist is. Daarna zullen anderen zich met herderlijke zorg over deze mensen moeten bekommeren.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu