Thema: Filippenzen

“En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil.” (Filippenzen 1:12 en 13)

Wat zou er gebeuren op het moment dat je iemand die vol vuur het Evangelie verkondigt, gevangenneemt? Je eerste reactie zou zijn dat dit het Evangelie in de weg staat. Soms gebeuren er dingen in de wereld, ver weg of heel dichtbij waarvan je denkt: Wat zal de uitwerking zijn? En ja, als het om dingen gaat waar wij het Evangelie onrecht of schade aandoen, dan is die vraag terecht. Op het moment dat wij niet als christenen leven, dan brengen we schade aan het Evangelie aan. Maar er gebeuren ook dingen waarbij je soms vragen hebt, die niets te maken hebben met verkeerde keuzes van gelovigen.

Thema: Filippenzen

“opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus.” (Filippezen 1:10)

Eigenlijk heb ik een grote weerstand tegen nieuwjaarswensen. Tenminste, van die ‘gelukkig nieuwjaar uitspraken’. Je kunt je in de eerste plaats al afvragen wanneer je jaar gelukkig is. Misschien is je jaar pas echt gelukkig als dat naar menselijke maatstaven ongelukkig is. Hetzelfde heb ik eigenlijk ook met verjaardagen. Iemand feliciteren met iets dat hij niet eens zelf tot stand heeft gebracht. Wat ik steeds meer ben gaan doen en wat ik vooral leerde toen ik profetie leerde ontdekken is om over iemand een profetisch gebed uit te spreken. Iets tussen een zegen en woorden van God die je op dat moment op je hart hebt en dat delen met die persoon. Als je verder leest in de brief van Paulus aan de gemeente in Filippi, dan doet Paulus dat eigenlijk ook.

Serie: Filippenzen

“Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk – in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap – vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe.” (Filippenzen 1:3-5)

Stel je voor dat Paulus jou, of jouw gemeente, zou kennen, wat zou hij dan bovenaan een brief aan jou of aan jullie gemeente schrijven? Dat is eigenlijk wel een confronterende vraag, maar deze vraag kwam bij mij op toen ik, na de groet namens God, even zat na te denken over de volgende woorden van Paulus. Je zou bijna de gedachte krijgen of die gemeente inderdaad zo geweldig is geweest. Paulus heeft eigenlijk altijd wel een zelfde soort opbouw. Eerst de afzender, dan de groet namens God en dan de dankzegging. Toch verschillen die dankzeggingen wel. In de eerste brief aan Korinthe bijvoorbeeld is hij dankbaar voor Gods genade voor de gemeente. Dan dankt hij eigenlijk God. Als je dan die brief verder leest dan trekt Paulus toch ook wel flink van leer over de misstanden in de gemeente. In deze brief is dat niet nodig en is zijn dank veel meer gericht vanwege wat hij ziet in de gemeente.

Serie: Filippenzen

“Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.” (Filippenzen 1:1 en 2)

Het zou je zomaar bijna aan je voorbijgaan. Die woorden aan het begin van een kerkdienst. Woorden die in de traditionele kerken altijd klinken en opmerkelijk genoeg in evangelische diensten vaak ontbreken. Het is goed om er eens even bij stil te staan op welke manier je begroet wordt in de kerk. Er is nogal een verschil door wie je welkom wordt geheten. En ik denk dat we van de brieven van Paulus daar echt iets van kunnen, maar vooral ook moeten leren. Ik waardeer het echt als je in de kerk welkom wordt geheten namens de kerkenraad of de oudsten van de gemeente. Dat voelt welkom, maar is dat hoe we welkom worden geheten?

Serie: Filippenzen

“Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen.” (Filippenzen 1:1)

Afgelopen dagen kwam ik in een nogal onverkwikkelijke discussie terecht. Dat begon met een post die ik ergens op de social media las, waarbij een standpunt werd gedropt met daarbij een Bijbeltekst om dat te onderbouwen. Die tekst moest dat in ieder geval doen, maar het geval wilde dat die tekst compleet verkeerd werd gebruikt en er werd iets als waarheid neergezet met een onderbouwing die echt niet kon. Na mijn reactie erop en een stukje exegese op die tekst kreeg ik uiteindelijk de reactie: “Lees gewoon als een kind, dat zou het een stuk makkelijker maken”. En dat liet mij nadenken.

 1. Dansen voor God
 2. Nieuwjaarswens en zegen
 3. Tussen verleden en toekomst
 4. Verlangen naar meer
 5. Verwachtend in beweging
 6. In verwachting naar Kerst
 7. Onderweg verwachten
 8. Uitzien naar de grote dag
 9. Gods verwachting van ons
 10. Ook God heeft verwachting
 11. Verwachten met volharding
 12. Aanneming tot kinderen
 13. De schepping verwacht
 14. Ons lijden is gedragen
 15. Het lijden is beperkt
 16. Lijden geeft ook troost
 17. Elkaars lijden dragen
 18. Lijden is genade
 19. Logisch lijden
 20. Onterecht lijden
 21. Lijden heeft niet het laatste woord
 22. Welke plaats geef jij het lijden?
 23. Heeft lijden zin?
 24. Steeds meer
 25. Medelijden
 26. Liefhebben kan alleen als je niet jaloers bent
 27. Onzichtbaar aanwezig
 28. Ga bemoedigen
 29. Groeien in de Goddelijke natuur
 30. Elkaars voeten wassen
 31. Vrede met alle mensen
 32. Barmhartig zoals God
 33. Vergeef je naaste
 34. Twee is beter dan één
 35. Aanvaard elkaar
 36. Je naaste liefhebben en je beloning
 37. Liefhebben volgens een nieuw gebod
 38. Die naaste van je...
 39. Laat zich het orgel overal? (2)
 40. Laat zich het orgel overal?
 41. De les van het hectometerpaaltje (3/3)
 42. De les van het hectometerpaaltje (2/3)
 43. De les van het hectometerpaaltje (1/3)
 44. De les van de stad (3/3)
 45. De les van de stad (2/3)
 46. De les van de stad (1/3)
 47. Durf een schaap te zijn (3/3)
 48. Durf een schaap te zijn (2/3)
 49. Durf een schaap te zijn? (1/3)
 50. Gods lessen in de bergen (3/3)
 51. Gods lessen in de bergen (2/3)
 52. Gods lessen in de bergen (1/3)
 53. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (3/3)
 54. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (2/3)
 55. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (1/3)
 56. Luisteren met je ogen
 57. De gevolgen van afbeeldingen
 58. Nieuwe seizoenen in je leven (2)
 59. Nieuwe seizoenen in je leven
 60. Kiezen voor vrucht
 61. Zelfbeheersing in de vrucht
 62. Zachtmoedigheid in de vrucht
 63. Geloof in de vrucht
 64. Goedheid in de vrucht
 65. Vriendelijkheid in de vrucht
 66. Geduld in de vrucht
 67. Vrede in de vrucht
 68. Blijdschap in de vrucht
 69. Liefde in de vrucht
 70. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 71. Niet wat je doet, maar wie je bent
 72. Introductie vruchtdragen (2)
 73. Introductie vruchtdragen (1)
 74. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 75. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 76. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 77. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 78. Heeft God alles al bepaald? (2)
 79. Heeft God alles al bepaald? (1)
 80. De vraag van de lijden (2)
 81. De vraag van het lijden
 82. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 83. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 84. Hoe strak is jouw akker?
 85. Welke plaats wil jij?
 86. Mooier dan het is
 87. Als de kerk het niet kan
 88. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 89. Leven of sterven, sterven is leven
 90. Pinksteren: God keert alles om
 91. Wie is Jezus volgens jou?
 92. Het loopt uit
 93. Hoe graag zien de mensen jou?
 94. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 95. Preek, verjaag, genees
 96. Vergeten door Jezus
 97. Er is nog steeds strijd
 98. Laat de machten zwijgen
 99. Broer of zus van Jezus
 100. Het Evangelie is niet te verstoppen

Pagina 1 van 32

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Filippenzen 1:12-18

12. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend,
13. zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil,
14. en dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken.
15. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid.
16. De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen,
17. maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het Evangelie aangesteld ben.
18. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God gaat door waar wij de moed verliezen

Thema: Filippenzen

“En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil.” (Filippenzen 1:12 en 13)

Wat zou er gebeuren op het moment dat je iemand die vol vuur het Evangelie verkondigt, gevangenneemt? Je eerste reactie zou zijn dat dit het Evangelie in de weg staat. Soms gebeuren er dingen in de wereld, ver weg of heel dichtbij waarvan je denkt: Wat zal de uitwerking zijn? En ja, als het om dingen gaat waar wij het Evangelie onrecht of schade aandoen, dan is die vraag terecht. Op het moment dat wij niet als christenen leven, dan brengen we schade aan het Evangelie aan. Maar er gebeuren ook dingen waarbij je soms vragen hebt, die niets te maken hebben met verkeerde keuzes van gelovigen.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu