Eindeloos gelukkig is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Theo de Koning is de Functionaris Gegevensbescherming voor Eindeloos gelukkig. Hij is via het algemene contactformulier te bereiken.

In het kader van de privacywetgeving vermelden we op deze pagina wat we met de informatie doen die jij via deze website aan ons doorgeeft. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Eindeloos gelukkig verwerkt je persoonsgegevens doordat je zelf gegevens aan ons verstrekt via het boekingsformulier, contactformulier, je aanmelding voor de nieuwsbrief of je aanmelding voor het mailabonnement 'Tijd met God' Afhankelijk van het formulier dat je invult doen wij iets met de gegevens die jij aan ons doorgeeft.

In geen enkel geval zullen wij jouw gegevens verhandelen of doorgeven zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.
Het team van Eindeloos gelukkig heeft gedeelde geheimhouding, wat betekent dat er geen gegevens gedeeld zullen worden buiten het team zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. 

Hieronder vind je een overzicht, per formulier, over de manier hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken, met welk doel wij dit doen en hoe lang wij deze bewaren. 

Boekingsformulier

De gegevens die je op dit formulier invult zullen we alleen gebruiken voor de boeking die je doet. Binnen twee weken na de activiteit, of als het niet tot een definitieve boeking komt, zullen wij je gegevens wissen. Geef je op het formulier aan dat je op de hoogte gehouden wilt worden van ontwikkelingen binnen Eindeloos gelukkig, dan zullen wij je naam, woonplaats en mailadres invoeren in ons mailingprogramma voor de nieuwsbrief, zodat je meegenomen wordt in de mailing.

Contactformulier

Dit contactformulier vul je in op het moment dat je ons een algemene vraag stelt. Dat wat wij opslaan zijn je algemene persoonsgegevens, je opmerking of de vraag die jij ons stelt en het eventuele bestand dat je meestuurt. Wij zullen reageren op je vraag of opmerking. Vervolgens zullen we jouw gegevens twee weken na de afhandeling van je vraag of opmerking verwijderen. Geef je op het formulier aan dat je op de hoogte gehouden wilt worden van ontwikkelingen binnen Eindeloos gelukkig, dan zullen wij je naam, woonplaats en mailadres invoeren in ons mailingprogramma voor de nieuwsbrief, zodat je meegenomen wordt in de mailing.

 

Aanmelding mailabonnement 'Tijd met God' en aanmelding nieuwsbrief

De gegevens die je invult op de beide aanmeldformulieren zullen wij alleen gebruiken voor het verzenden van een regelmatige mailing. De gegevens die niet direct nodig zijn voor het versturen van de mailing gebruiken wij alleen om inzicht te hebben in onze achterban en om goed aan te kunnen sluiten bij deze achterban. Via de mailing is het mogelijk om je uit te schrijven, als je dat zou willen. Op dat moment verwijdert de software jouw gegevens van de actieve lijst. Vier keer per jaar wissen wij de de-actieve lijst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eindeloos gelukkig neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eindeloos gelukkig) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Eindeloos gelukkig gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eindeloos gelukkig en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens via het contactformulier naar ons sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Eindeloos gelukkig wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Eindeloos gelukkig neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via het algemene contactformulier.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

29 mei 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht
12 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (PKN)
19 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Zevenbergen (Herv)
26 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
03 juli 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God is goed!

Thema: De andere kant van God

“De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. En door een overstromende vloed zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.” (Nahum 1:7 en 8 – HSV)

“De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij Hem schuilen. Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in, met een vloedgolf verwoest Hij hun stad. (Nahum 1:7 en 8 – NBV21)

God is goed! Durf jij dat altijd te zeggen dat God goed is? Ik merk dat ik dat soms ook wel echt lastig kan vinden. Pasgeleden moest ik iemand begraven die nog heel jong was en waar veel voor gebeden was, ondanks dat ik geloof dat God goed is, vind ik het ook bijna pijnlijk om dat dan te zeggen. Toen ik daar even met een collega over sprak zei hij: “Ondanks wat we voelen en ervaren, moeten juist wij profetisch blijven uitspreken dat God goed is”. Dat is ook hoe ik het wel ervaar en ondanks alles, kies ik er dan toch voor om uit te spreken dat God goed is.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu