Eindeloos gelukkig is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Theo de Koning is de Functionaris Gegevensbescherming voor Eindeloos gelukkig. Hij is via het algemene contactformulier te bereiken.

In het kader van de privacywetgeving vermelden we op deze pagina wat we met de informatie doen die jij via deze website aan ons doorgeeft. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Eindeloos gelukkig verwerkt je persoonsgegevens doordat je zelf gegevens aan ons verstrekt via het boekingsformulier, contactformulier, je aanmelding voor de nieuwsbrief of je aanmelding voor het mailabonnement 'Tijd met God' Afhankelijk van het formulier dat je invult doen wij iets met de gegevens die jij aan ons doorgeeft.

In geen enkel geval zullen wij jouw gegevens verhandelen of doorgeven zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.
Het team van Eindeloos gelukkig heeft gedeelde geheimhouding, wat betekent dat er geen gegevens gedeeld zullen worden buiten het team zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. 

Hieronder vind je een overzicht, per formulier, over de manier hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken, met welk doel wij dit doen en hoe lang wij deze bewaren. 

Boekingsformulier

De gegevens die je op dit formulier invult zullen we alleen gebruiken voor de boeking die je doet. Binnen twee weken na de activiteit, of als het niet tot een definitieve boeking komt, zullen wij je gegevens wissen. Geef je op het formulier aan dat je op de hoogte gehouden wilt worden van ontwikkelingen binnen Eindeloos gelukkig, dan zullen wij je naam, woonplaats en mailadres invoeren in ons mailingprogramma voor de nieuwsbrief, zodat je meegenomen wordt in de mailing.

Contactformulier

Dit contactformulier vul je in op het moment dat je ons een algemene vraag stelt. Dat wat wij opslaan zijn je algemene persoonsgegevens, je opmerking of de vraag die jij ons stelt en het eventuele bestand dat je meestuurt. Wij zullen reageren op je vraag of opmerking. Vervolgens zullen we jouw gegevens twee weken na de afhandeling van je vraag of opmerking verwijderen. Geef je op het formulier aan dat je op de hoogte gehouden wilt worden van ontwikkelingen binnen Eindeloos gelukkig, dan zullen wij je naam, woonplaats en mailadres invoeren in ons mailingprogramma voor de nieuwsbrief, zodat je meegenomen wordt in de mailing.

 

Aanmelding mailabonnement 'Tijd met God' en aanmelding nieuwsbrief

De gegevens die je invult op de beide aanmeldformulieren zullen wij alleen gebruiken voor het verzenden van een regelmatige mailing. De gegevens die niet direct nodig zijn voor het versturen van de mailing gebruiken wij alleen om inzicht te hebben in onze achterban en om goed aan te kunnen sluiten bij deze achterban. Via de mailing is het mogelijk om je uit te schrijven, als je dat zou willen. Op dat moment verwijdert de software jouw gegevens van de actieve lijst. Vier keer per jaar wissen wij de de-actieve lijst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eindeloos gelukkig neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eindeloos gelukkig) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Eindeloos gelukkig gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eindeloos gelukkig en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens via het contactformulier naar ons sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Eindeloos gelukkig wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Eindeloos gelukkig neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via het algemene contactformulier.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu