Thema: Vruchtdragen #13

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

De hoogste christelijke deugd is zelfbeheersing. Tenminste, dat is wat men vroeger vaak zei. Nu is het woord ‘deugd’ natuurlijk wel wat verdacht. Een deugd is iets waarmee je iets zou verdienen en zo werkt het natuurlijk niet met de goede werken en dus ook niet met de vrucht van de Geest. Toch moeten we die uitspraak ook niet te snel wegschuiven en afdoen als iets dat niet klopt. Zelfbeheersing is namelijk een deel van de vrucht die alles te maken heeft met een Gode waardig leven, zoals men vroeger al zei.

Thema: Vruchtdragen # 12 – 10 augustus 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Wanneer ben je nu zachtmoedig? Was Jezus zachtmoedig? Ja, natuurlijk zul je zeggen, want de vrucht van de Geest is het volmaakte karakter van Jezus, dus Hij was zeker zachtmoedig. Was Jezus ook zachtmoedig toen Hij zei dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden het huis van Zijn Vader tot een huis van koophandel hadden gemaakt en Hij de tempel met een zweep schoonveegde? Was Jezus ook zachtmoedig toen Hij de geestelijk leiders van het volk veroordeelde voor hun daden? Of toen Hij tegen Petrus zei: “Ga achter mij Satan”?

Thema: Vruchtdragen #11

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

In de vrucht van de Geest zit ook geloof. Als je nu scherp genoeg bent, zou je zeggen: “Dat kan helemaal niet, want bij de vrucht van de Geest gaat het om je karakter en geloof is geen karaktereigenschap”. En dan heb je helemaal gelijk. De karaktertrek geloof bestaat inderdaad niet. Je kunt hooguit nog zeggen dat je goedgelovig bent, maar dat is qua vertaling geen optie. Dat klinkt trouwens ook niet heel erg positief.

Thema: Vruchtdragen #10 – 5 augustus 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Ik zat zojuist een serie foto’s te bewerken. Voor de kenners, ik maak alle foto’s in RAW, met als gevolg dat je dan elke foto moet nabewerken. RAW is eigenlijk een digitale negatief, waardoor je met bewerken geen kwaliteitsverlies hebt, omdat je eigenlijk geen beeld bewerkt, maar data. Een heel technisch verhaal, waar je gewoon software voor hebt, waardoor het gewoon fotobewerken lijkt. Voor degenen die, op welke manier dan ook, wel eens foto’s bewerken die weten hoe lastig dat kan zijn. Moet die foto nu nog iets warmer, iets geler of liever wat meer blauw. Wanneer is het goed genoeg. Soms blijf je schuiven. Daar moest ik even aan denken bij goedheid in de vrucht.

Thema: Vruchtdragen #9 – 3 augustus 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Het is toch heerlijk om mensen te hebben die vriendelijk tegen je doen? Dat zorgt ervoor dat je dichterbij durft te komen. Terwijl ik dit schrijf zit ik op de camping en we zijn de afgelopen weken gezegend geweest met hele vriendelijke buren. Wat een verschil kan dat maken in je vakantie. Het kan zomaar de kwaliteit van je vakantie enorm omhoog halen. En tegelijk, zijn wij altijd vriendelijk? Ook als het gaat om die lastige collega bij wie je het gevoel hebt dat hij er altijd op uit is om jou naar beneden te halen? Of die buurman die regelmatig zijn muziek zo hard heeft staan, waardoor het door je ergernis maar beter is als je er op dat moment er even niets van gaat zeggen.

 1. Geduld in de vrucht
 2. Vrede in de vrucht
 3. Blijdschap in de vrucht
 4. Liefde in de vrucht
 5. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 6. Niet wat je doet, maar wie je bent
 7. Introductie vruchtdragen (2)
 8. Introductie vruchtdragen (1)
 9. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 10. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 11. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 12. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 13. Heeft God alles al bepaald? (2)
 14. Heeft God alles al bepaald? (1)
 15. De vraag van de lijden (2)
 16. De vraag van het lijden
 17. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 18. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 19. Hoe strak is jouw akker?
 20. Welke plaats wil jij?
 21. Mooier dan het is
 22. Als de kerk het niet kan
 23. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 24. Leven of sterven, sterven is leven
 25. Pinksteren: God keert alles om
 26. Wie is Jezus volgens jou?
 27. Het loopt uit
 28. Hoe graag zien de mensen jou?
 29. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 30. Preek, verjaag, genees
 31. Vergeten door Jezus
 32. Er is nog steeds strijd
 33. Laat de machten zwijgen
 34. Broer of zus van Jezus
 35. Het Evangelie is niet te verstoppen
 36. Vruchtdragen
 37. Hoeveel mag Jezus je kosten?
 38. Klein maar groot
 39. Als je niets van God hoort
 40. Zelfs de dood...
 41. Op afstand genezen
 42. Bouw wijs
 43. Herhaling
 44. Alle macht in hemel en op aarde
 45. Vrees en blijdschap?
 46. Pasen begint met nog een aardbeving
 47. Het dodenrijk schudt op zijn grondvesten
 48. Heb jij een haan nodig?
 49. Ontferm U over ons
 50. Je bent geen zondaar meer!
 51. Laat je niet ontvoeren
 52. Laat je niet gek maken
 53. De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn
 54. Ja, wonen in Uw huis
 55. God reageert als jij roept
 56. Als God zwijgt...
 57. Richt je op Jezus!
 58. Delen in de overwinning
 59. Van behagen naar welbehagen
 60. Lijden, maar niet zonder grens
 61. Hij zweeg
 62. Dwalende schapen
 63. Totaal herstel in de Naam van Jezus
 64. Jezus is Leven!
 65. Een vreemde Koning
 66. Leven in de dood
 67. Bomen en vruchten
 68. Stop met oordelen!
 69. Je vijanden liefhebben
 70. Het geheim van de zaligsprekingen
 71. Jij bent bewust geroepen!
 72. Jezus bepaalt de inhoud van de rustdag
 73. Oproep om te vasten
 74. Wil jij iedereen als collega?
 75. Wat heb jij over voor je vriendschappen?
 76. Wonderen en de wet
 77. Durf op een andere manier te vissen
 78. Kijk uit voor een Messiascomplex
 79. Spreek jij met Jezus over de zieken?
 80. Doorzie de echte werkelijkheid
 81. Nu is het jaar van Gods vreugde
 82. Geef overal onderwijs
 83. Blijf uit het gesprek met satan!
 84. Op weg naar verzoeking
 85. Met welke Jezus wil jij op weg?
 86. Geloof is je levensstijl
 87. Wegbereider
 88. Toenemen in wijsheid, kennis en genade
 89. Zijn in de dingen van je Vader
 90. Durf je geloof te leven

Pagina 1 van 19

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:13-26

13  Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
14  Want de hele wet wordt in één woord vervuld, [namelijk] hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15  Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.
16  Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
17  Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
18  Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
19  Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20  afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21  jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
22  De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23  Daartegen richt de wet zich niet.
24  Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25  Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
26  Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

16 aug 2020
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Mookhoek (PKN)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
30 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in ter Aar (PKN)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Zelfbeheersing in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #13

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

De hoogste christelijke deugd is zelfbeheersing. Tenminste, dat is wat men vroeger vaak zei. Nu is het woord ‘deugd’ natuurlijk wel wat verdacht. Een deugd is iets waarmee je iets zou verdienen en zo werkt het natuurlijk niet met de goede werken en dus ook niet met de vrucht van de Geest. Toch moeten we die uitspraak ook niet te snel wegschuiven en afdoen als iets dat niet klopt. Zelfbeheersing is namelijk een deel van de vrucht die alles te maken heeft met een Gode waardig leven, zoals men vroeger al zei.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu