God is trouw

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

Wanneer ben je nu trouw? Die vraag, zeker als je daarover met betrekking tot God spreekt, is nog niet zo eenvoudig. Vaak, als we het over de trouw hebben van God, dan betrekken we die op hoe God omgaat met het verbond, met de afspraken die Hij maakte. Toch gaat trouw nog wel een stukje verder. Het gaat niet alleen om een afspraak waar Hij trouw aan is, het gaat ook om trouw aan wie Hij het belooft. Natuurlijk is dat een afspraak, maar als dat het is, zou trouw alleen maar een technisch en verstandelijk iets zijn.

God is goed

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

God is goed! Daar kun je van alles bij bedenken. Je kunt vooral bedenken dat God het altijd goed doet of dat wat Hij doet goed is voor jou. Dat was ook even het eerste dat ik bedacht, maar het lastige is dat er in nieuwere vertalingen wel vertaald wordt met goedheid, maar dat de HSV nog steeds vertaald met goedertierenheid. De vraag is of goedertierenheid hetzelfde is als goedheid en of je dan ook kunt zeggen dat God goed is?

God is geduldig

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

Het is geen half werk wat God doet als Hij Zijn Naam uitroept en de eigenschappen die daarbij horen. Eigenlijk zou het je blijvend moeten overweldigen, want hoe geduldig is God. Geduld heeft heel veel met wachten te maken. Kijk maar gewoon even naar je eigen geduld. Zodra je geduld op de proef wordt gesteld probeer je even nog te wachten met wat je wilde doen. Dat dit voor de meeste mensen nog niet eenvoudig is, zal geen verrassing zijn. Als kind kon je al weinig geduld opbrengen als je ouders nog lagen te slapen, terwijl jij jarig was en als je eenmaal een nieuwe baan hebt waar je heel graag aan wilt beginnen, kost het moeite om die laatste maand in je oude baan te volbrengen.

God is genadig

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

Hoe reageer jij als jou onrecht wordt aangedaan? Of wat doe jij als iemand jou de rug heeft toegekeerd? De kans is groot dat jij denkt: “Zoek het maar uit”. Nu is het zo dat God misschien je dat ook wel kan laten doen, het je zelf laten uitzoeken, maar de vraag is wat er gebeurt als je terugkomt. Hoe ga jij om met iemand die is weggelopen? Ik zou zeggen: “Er moet bij mij wel eerst dan even flink gepraat worden”. Maar bij God zal er wel gepraat moeten worden, maar niet als voorwaarde. Terugkomen bij God, zorgt door Wie God is, dat je welkom bent.

God is barmhartig

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

Je kunt je gerust afvragen of het eigenlijk wel mogelijk is dat God is en dat Hij blijft. Als je over God nadenkt, en beseft dat Hij zo groot is, kun je dan uitleggen dat God ook blijft, zelfs als Zijn volk zich van Hem afkeert? En wij dan? Als wij keuzes maken die haaks op Zijn bedoelingen staan, hoe reageert God daar dan op? Als je kijkt wat God doet bij alle keren dat Hij Israël straft, dan blijkt dat het volk altijd kon terugkomen. God straft wel, maar alleen als ze in zonden leven, zodra ze zich bekeren verandert dit. Je leest dat ook terug bij alle verbondsafspraken die gemaakt worden tussen God en Israël: “Als het volk zich dan bekeerd, dan…”. God blijft op Zijn post en verlaat de plaats van het verbond niet. Hoe is dat mogelijk?

 1. God is... en blijft
 2. God is liefde
 3. God is...
 4. Van rust naar echte rust
 5. Zoek een eenzame plaats
 6. Dubbele belofte van rust
 7. Rust door de oude paden
 8. Rust door Gods trouw
 9. Najagen van wind of leven uit de rust
 10. Rust of onenigheid
 11. Maan je ziel tot rust
 12. Ongelovigen hebben meer rust
 13. Een man van rust
 14. Rust na boete en berouw
 15. In eenheid strijden voor rust
 16. Geen strijd meer
 17. Rust na de strijd
 18. Gun de schepping rust
 19. Gezamenlijke rust
 20. Verplichte rust
 21. God neemt rust
 22. Een vreemd altaar
 23. Niet iedereen is hetzelfde
 24. Over je laten lopen of niet?
 25. Hoe genadig ben jij?
 26. Gratis reclame?
 27. Er acht op geven
 28. Wenselijk gedrag
 29. Opnieuw beginnen?
 30. Spannende missie
 31. Even terug om te bemoedigen
 32. Aanbidding ontvangen
 33. Geloof om genezen te zijn
 34. Getuigen van het Woord
 35. Zovelen als er bestemd zijn
 36. Jaloers
 37. Onverwachts gevraagd
 38. Teleurgesteld in afhakers
 39. Heilig verontwaardigd
 40. Roeping als fundament onder je bestemming
 41. Onzichtbaar om te rijpen
 42. Mentorschap
 43. Gods kracht hoef je niet te verdedigen
 44. Met Paulus als voorbeeld
 45. Ben jij er klaar voor?
 46. Je staat er niet alleen voor
 47. Bekwaam genoeg?
 48. Durven over te dragen
 49. Breng licht, vernietig duisternis
 50. Gezonden met gevolgen
 51. Gezonden als vredestichter
 52. Gezonden met een rein hart
 53. Gezonden met barmhartigheid
 54. Gezonden tegen onrecht
 55. Zachtmoedig gezonden
 56. Gezonden om te treuren
 57. Gezonden als kind
 58. In verhouding
 59. Overdragen
 60. Tegenbeweging
 61. De doop als beginpunt
 62. Leergierig
 63. Buiten je confortzone
 64. Gezonden zoals Jezus
 65. De dood is kotsmisselijk van Jezus
 66. Terwijl het stil had moeten worden
 67. Jezus gooit het gezag omver
 68. Jezus komt binnen
 69. Weet wat je vraagt
 70. Alles loslaten om Jezus te volgen
 71. Oppassen voor struikelen
 72. De grootste
 73. Waarom betaal jij?
 74. Echt leren kijken
 75. Nog een overdracht
 76. Wel zo eerlijk
 77. Jezus volgen is Zijn leven aanvaarden
 78. Laat het gebeuren
 79. Sleuteloverdracht
 80. Wat is het antwoord op die ene vraag?
 81. Op weg naar Golgotha
 82. Gezegend om te zegenen
 83. Verbondenheid op een ander niveau
 84. Bedenk het goede
 85. Bescherming door de vrede van God
 86. Het blijft niet zo
 87. Leven als Thuis
 88. Kijk niet achterom
 89. Hoe wettisch ben je eigenlijk?
 90. Drie keer opletten
 91. Verlangen naar elkaar
 92. Kind van God zijn
 93. Met vrezen en beven
 94. Je intenties bepalen je gedrag
 95. Als...
 96. Altijd hetzelfde leven
 97. Gaan of blijven
 98. Belangrijkste is dat Christus wordt verkondigt
 99. God gaat door waar wij de moed verliezen
 100. Fijngevoeligheid in wezenlijke dingen

Pagina 1 van 22

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Exodus 34:5-9

5. Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit.
6. Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw,
7. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.
8. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer
9. en zei: Heere, als ik nu genade in Uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde, en neem ons aan als Uw erfelijk bezit.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God is trouw

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

Wanneer ben je nu trouw? Die vraag, zeker als je daarover met betrekking tot God spreekt, is nog niet zo eenvoudig. Vaak, als we het over de trouw hebben van God, dan betrekken we die op hoe God omgaat met het verbond, met de afspraken die Hij maakte. Toch gaat trouw nog wel een stukje verder. Het gaat niet alleen om een afspraak waar Hij trouw aan is, het gaat ook om trouw aan wie Hij het belooft. Natuurlijk is dat een afspraak, maar als dat het is, zou trouw alleen maar een technisch en verstandelijk iets zijn.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

17 september 2021
14 september 2021
12 september 2021
09 september 2021
08 september 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu