Meld je gratis aan voor 'Tijd met God', drie keer per week een geloofsopbouwende mail in je mailbox!

Thema: Bouwen is de opdracht

"En laat men wachtposten opstellen, inwoners van Jeruzalem, ieder op zijn wachtpost, en ieder tegenover zijn eigen huis." (Nehemia 7:3b)

Vroeger leerde ik een liedje met het zinnetje: 'Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'. Als je van mijn leeftijd bent en ooit op een zondagsschool zat, ken je dat liedje wellicht ook nog wel en misschien als je veel jonger bent heb je het ook ooit nog geleerd. Een liedje dat ging over het licht dat je mag laten schijnen in deze wereld. Ik moest even aan dat ene zinnetje denken toen ik begon aan het volgende hoofdstuk in Nehemia. Niet dat het daar nu om licht in de duisternis gaat, maar wel over de verantwoordelijkheid uit dat liedje. En natuurlijk als kind begreep je daar nog niets van en dacht ik dat je dan in een klein hoekje moest gaan zitten met een kaarsje of zoiets. Het gaat natuurlijk over jouw plekje waar jij bent, daar mag je iets doen. Nehemia zal dat liedje vast nog niet hebben gekend, maar het principe begreep hij wel. Er zijn namelijk in Jeruzalem nog niet veel bewoners en de stad moet wel bewaakt worden. Als iedereen dat nu eens doet in zijn eigen kleine hoekje en ik in het mijne, dan kom je met heel weinig, toch nog heel ver.

Thema: Bouwen is de opdracht

"De muur werd op de vijfentwintigste van de maand Elul voltooid, na tweeënvijftig dagen." (Nehemia 6:15)

Er is een vraag die mij altijd bezighoudt, de vraag op welke manier mensen geraakt worden door wat God doet. Als je al een poosje meeleest, weet je dat ik sterk geloof in gelovigen die in het leven van elke dag iets van Jezus laten zien en Zijn Koninkrijk brengen. Het gevolg is dat ik graag gelovigen wil opbouwen om hier sterker in te worden. Je kunt wel preken tegen veel ongelovigen, maar uiteindelijk al voor een groot deel bepalend zijn wat gelovigen in iemands omgeving doen. De kans dat jij iemand in contact brengt met God is waarschijnlijk veel groter dan dat iemand die nog niet gelooft, de kerk binnen komt lopen. Dus jouw rol is heel belangrijk. Ik hoop dat je het beeld nog steeds voor je hebt van Nehemia en zijn doel. Het doel is niet dat hij een kerk bouwt, maar hij is bezig om de samenleving te bouwen.

Thema: Bouwen is de opdracht

"Zij stuurden op deze wijze wel vier keer boden naar mij toe, maar ik antwoordde hun op dezelfde wijze. Toen stuurde Sanballat op dezelfde wijze voor de vijfde keer zijn knecht, met een geopende brief in zijn hand." (Nehemia 6:4 en 5)

Je gelooft toch zeker niet dat het rustig blijft als je aan het werk bent zoals Nehemia? Als je zo nadrukkelijk bouwt aan Jeruzalem, als je zo nadrukkelijk bezig bent om het volk van God terug te laten keren onder Gods zegen en je daarvoor de stadsmuur herbouwt, dan moet je er eigenlijk vanuit gaan dat als de vijand het niet lukt om je te verslaan en als ook eerdere acties niet zijn gelukt, dat er uiteindelijk een manier van tegenstand komt die geniepiger is dan wat ook. En zo is het ook in onze geestelijke strijd niet anders. 

Thema: Bouwen is de opdracht

"Overigens, vanaf de dag waarop de koning mij de opdracht heeft gegeven om landvoogd te zijn in het land Juda, vanaf het twintigste jaar tot het tweeëndertigste jaar van koning Arthahsasta, twaalf jaar, hebben ik en mijn broers het brood, bestemd voor de landvoogd, niet gegeten." (Nehemia 5:14)

Hoe geef je leiding? Je kunt die vraag natuurlijk beantwoorden vanuit het perspectief van leiderschap en communicatie, maar je kunt die vraag ook beantwoorden vanuit een heel ander perspectief. Nehemia wist wel heel duidelijk wat zijn plan was, maar Nehemia gaf ook leiding op een manier die op een andere manier opvalt. Van binnenuit lijkt het helemaal mis te gaan bij Nehemia en het volk. De machthebbers knijpen het volk uit en daardoor lijkt Nehemia te dweilen met de kraan open. De slaven die hij aan de ene kant vrij kreeg raakte hij aan de andere kant weer kwijt door de schulden die andere volksgenoten kregen. Degenen die genoeg hadden deelden dat niet met de anderen. Nehemia zelf leefde op een heel andere manier.

Thema: Bouwen is de opdracht

"Ik ging bij mijzelf te rade en ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording en zei tegen hen: U leent geld uit tegen rente, ieder aan zijn broeder! Vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen." (Nehemia 5:7)

Het lijkt allemaal zo eensgezind er aan toe te gaan bij de bouw van de muur. Er wordt gebouwd, er wordt gewaakt, als het moet wordt er strijd geleverd, dit kan toch eigenlijk niet misgaan, zou je zeggen? Trouwens, dat zou je soms ook denken van dat wat wij met z'n allen tot stand brengen. Je moet eens kijken hoe eensgezind het er in veel kerken aan toe gaat. Aan de buitenkant ziet het er heel mooi uit, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik al heel vaak gedacht heb dat iets bijna volmaakt was, maar als je dan dichterbij komt, blijkt er aan de binnenkant nog wel iets aan de hand te zijn. Je komt er pas achter als je er echt onderdeel van wordt. En juist is het een gevaar, dat veel dingen die we voor God doen gaan niet kapot vanaf de buitenkant, maar door de verdeeldheid aan de binnenkant.

 1. Sta je op scherp?
 2. Werk en waak
 3. Wordt niet moedeloos
 4. Richt je hart op bouwen
 5. Met elkaar bouwen
 6. Waar bouw je de muur?
 7. Aard van de tegenstand herkennen
 8. In stilte
 9. Tegenstand
 10. Door Gods goede hand
 11. Wie ziet jouw verdriet?
 12. Inkeer en belofte
 13. Bouwen als zelfs de fundamenten kapot zijn
 14. Tempel en stad
 15. Het laatste gebed
 16. Reukwerk voor God
 17. Verloekingen
 18. Leiding vragen
 19. Afgestemd op God
 20. Breng je God op andere gedachten?
 21. Indrukken om voor te bidden
 22. Bidden tegen beter weten in
 23. Aanvalswapen
 24. Bidden voor de ander
 25. Gebed is strijd
 26. Bidden voor je vijand
 27. Een aantal gebedsaanwijzingen van Jakobus
 28. Belijden (II)
 29. Belijden
 30. Voorwaarden voor verhoring
 31. Worstelen met God
 32. Helpt bidden echt?
 33. Gebed is een opdracht
 34. Gebed vraag ook prioriteit
 35. Intimiteit met je Vader
 36. God aanroepen als je niets van Hem ervaart
 37. Je hart delen met God
 38. Kracht van gebed - Introductie
 39. Beloofde toekomst
 40. Bied weerstand aan satan
 41. Laat je vernederen
 42. Hoe hoed je de kudde?
 43. Het oordeel begint bij het huis van God
 44. Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest
 45. Genoeg als heiden geleefd
 46. Jezus heeft gepreekt tegen de ongehoorzame geesten
 47. Verantwoording afleggen
 48. Eensgezind
 49. Jij mag echt gezien worden
 50. Van slaafs naar onderdanig
 51. Welke ruimte krijgt de Heilige Geest?
 52. Lijden als genade
 53. Dat lastige gezag...
 54. Ongelovigen die God verheerlijken
 55. Bouw Zijn Koninkrijk
 56. Levende stenen
 57. Waar sta jij in je geloofsgroei
 58. Je leeft eeuwig en bent gereinigd
 59. Broederliefde
 60. Heiligheid, religie of relatie
 61. Veel meer uitzicht dan vroeger
 62. Wat een erfenis is jouw leven
 63. Verstrooid
 64. Jezus is werkelijke realiteit
 65. Pasen als levend bewijs in je innerlijke mens
 66. Pasen als belofte van het nieuwe leven
 67. Leven na Pasen in gebrokenheid (IV)
 68. Leven na Pasen in gebrokenheid (III)
 69. Leven na Pasen in gebrokenheid (II)
 70. Leven na Pasen in gebrokenheid
 71. Jezus leeft en jij zult leven!
 72. Hij is en blijft Koning
 73. Weg met Jezus
 74. Gedegradeerd
 75. Erger dan een moordenaar
 76. Hij is een misdadiger!
 77. Wat mag het je kosten?
 78. Loop Jezus niet in de weg
 79. Niet herkend
 80. Loslaten van wat lief is
 81. Intense haat
 82. De weg niet weten
 83. Voor Jezus' voeten of volgen
 84. In verwarring
 85. Controle loslaten
 86. Zwijgen over Jezus uit angst
 87. Ondanks alle tekenen
 88. Messias en Zoon van de mensen
 89. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 90. Welke geur gun jij Jezus?
 91. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 92. Psalmen - Een rein hart
 93. Psalmen - Verbrijzelde beenderen
 94. Psalmen - Zonde als melaatsheid
 95. Psalmen - Zonden van generatie op generatie
 96. Psalmen - Zonden tegen God
 97. Psalmen - Diep besef van berouw
 98. Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht
 99. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 100. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel

Pagina 1 van 31

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Nehemia 7:1-5a

1  Het gebeurde, toen de muur herbouwd was, dat ik de deuren plaatste en dat de poortwachters, de zangers en de Levieten werden aangesteld.
2  Toen gaf ik, met betrekking tot Jeruzalem, een bevel aan Hanani, mijn broer, en Hananja, de bevelhebber van de burcht, want hij was een betrouwbaar man en godvrezender dan velen.
3  Ik zei tegen hen: Laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden totdat de zon heet wordt, en terwijl de wachters nog in dienst zijn, moeten ze de deuren sluiten, en vergrendelt u ze dan. En laat men wachtposten opstellen, inwoners van Jeruzalem, ieder op zijn wachtpost, en ieder tegenover zijn eigen huis.
4  De stad was wijd uitgestrekt en groot, maar er woonde weinig volk in en er waren geen huizen gebouwd.
5  Mijn God gaf mij in het hart dat ik de edelen, de machthebbers en het volk zou verzamelen om zich in het geslachtsregister in te laten schrijven. Ik vond het geslachtsregister van hen die het eerst waren opgetrokken.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij in jouw klein hoekje

Thema: Bouwen is de opdracht

"En laat men wachtposten opstellen, inwoners van Jeruzalem, ieder op zijn wachtpost, en ieder tegenover zijn eigen huis." (Nehemia 7:3b)

Vroeger leerde ik een liedje met het zinnetje: 'Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'. Als je van mijn leeftijd bent en ooit op een zondagsschool zat, ken je dat liedje wellicht ook nog wel en misschien als je veel jonger bent heb je het ook ooit nog geleerd. Een liedje dat ging over het licht dat je mag laten schijnen in deze wereld. Ik moest even aan dat ene zinnetje denken toen ik begon aan het volgende hoofdstuk in Nehemia. Niet dat het daar nu om licht in de duisternis gaat, maar wel over de verantwoordelijkheid uit dat liedje. En natuurlijk als kind begreep je daar nog niets van en dacht ik dat je dan in een klein hoekje moest gaan zitten met een kaarsje of zoiets. Het gaat natuurlijk over jouw plekje waar jij bent, daar mag je iets doen. Nehemia zal dat liedje vast nog niet hebben gekend, maar het principe begreep hij wel. Er zijn namelijk in Jeruzalem nog niet veel bewoners en de stad moet wel bewaakt worden. Als iedereen dat nu eens doet in zijn eigen kleine hoekje en ik in het mijne, dan kom je met heel weinig, toch nog heel ver.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

13 oktober 2019
10 oktober 2019
08 oktober 2019

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu