God is goed!

Thema: De andere kant van God

“De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. En door een overstromende vloed zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.” (Nahum 1:7 en 8 – HSV)

“De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij Hem schuilen. Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in, met een vloedgolf verwoest Hij hun stad. (Nahum 1:7 en 8 – NBV21)

God is goed! Durf jij dat altijd te zeggen dat God goed is? Ik merk dat ik dat soms ook wel echt lastig kan vinden. Pasgeleden moest ik iemand begraven die nog heel jong was en waar veel voor gebeden was, ondanks dat ik geloof dat God goed is, vind ik het ook bijna pijnlijk om dat dan te zeggen. Toen ik daar even met een collega over sprak zei hij: “Ondanks wat we voelen en ervaren, moeten juist wij profetisch blijven uitspreken dat God goed is”. Dat is ook hoe ik het wel ervaar en ondanks alles, kies ik er dan toch voor om uit te spreken dat God goed is.

God stelt Zijn ingrijpen uit

Thema: De andere kant van God

Thema: De andere kant van God

“De HEERE is geduldig, maar groot van kracht en Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig. De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, wolken zijn het stof van Zijn voeten.” (Nahum 1:3 – HSV)

“De HEER is geduldig en zeer sterk, Hij laat nooit iets ongestraft. De HEER gaat zijn weg door storm en wervelwind, wolken zijn het stof van zijn voeten.” (Nahum 1:3 – NBV21)

Een paar dagen na de ‘Tijd met God’ over de woedende Wreker, ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat is binnengekomen. Ben je afgehaakt tijdens het lezen of juist niet? Het zijn namelijk echt wel woorden die stevig klinken. Ik schreef al eens eerder wat bepaalde overdenkingen van Bijbelteksten doen met de lijst lezers. Het is namelijk opmerkelijk dat een overdenking zoals de vorige, altijd abonnees kost. Dit is zeker geen klaagzang, maar het is wel door de tijd heen meer mijn vraag geworden in hoeverre Gods Woord echt nog er mag zijn zoals het er is. God spreekt eigenlijk nooit met één woord, maar altijd met twee woorden, al kan het eerste woord wel scherp zijn. Je zou eigenlijk moeten zeggen: Dan is de volgende de andere kant.

Woedende Wreker

Thema: De andere kant van God?

“Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig. Een Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders, en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden.” (Nahum 1:2 – HSV)

“De HEER is een wrekende God, Hij duldt niemand naast zich. De HEER is een woedende wreker, de HEER wreekt zich op zijn tegenstanders, Hij richt zijn toorn op zijn vijanden.” (Nahum 1:2 – NBV21)

Stel dat ik zou beginnen met hoe Nahum begint aan zijn profetie. Stel je voor dat ik zou zeggen: God is een woedende Wreker. Of stel je voor dat de video die ik zaterdag online zet, deze titel heeft. Zou je dan de video nog kijken? Een deel zal waarschijnlijk heel kritisch kijken wat ik dan toch wel te zeggen zou hebben en een deel zal denken: “Dat herinnert mij teveel aan vroeger, waar het altijd in de kerk ging over zonde”, terwijl een ander deel gelijk al denkt: “Daar klopt niets van, dus ik wil het niet eens horen”. Toch denk ik, dat het goed is om even te blijven lezen. Niet omdat het nu allemaal zo vriendelijk klinkt, maar omdat het ook in Gods Woord staat.

Last en troost

Thema: De andere kant van God?

“De last van Ninevé. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos.” (Nahum 1:1 – HSV)

“Profetie over Nineve. Boek van het visioen van Nahum uit Elkos.” (Nahum 1:1 – NBV21)

Voordat je echt naar de tekst van Nahum kijkt, kom je eerst dat eerste vers nog even tegen. Het opschrift is geen deel van de profetie, maar geeft alleen wat extra informatie. Het is eigenlijk niet meer dan gewoon een benoeming van wie en voor wie deze profetie is. Tegelijk geeft het wel informatie voor de lezer. Dan vallen er toch ook wel een paar dingen op. In de eerste plaats is het opschrift een soort dubbel opschrift. Eigenlijk schrijft Nahum twee keer hetzelfde, namelijk dat het een profetie is. Dat is misschien wel iets te kort door de bocht, want er staat wel meer informatie, maar de woorden ‘de last’ en ‘het boek van het visioen’ is een soort herhaling. Je zou ook nog kunnen zeggen dat het tweede een specificatie is van het eerste.

De andere kant van God?

Thema: De andere kant van God?

“De last van Ninevé. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos.” (Nahum 1:1 – HSV)

“Profetie over Nineve. Boek van het visioen van Nahum uit Elkos.” (Nahum 1:1 – NBV21)

Het zal je, als je al langere tijd meeleest met ‘Tijd met God’ opgevallen zijn dat ik eigenlijk maar heel weinig met de profeten uit het Oude Testament doe. Het is dan ook misschien wel bijzonder dat ik daar ook nooit een vraag over heb gekregen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de profeten uit  het Oude Testament wat op de achtergrond zijn geraakt, waardoor je er ook nooit echt over na hebt gedacht dat je dit weinig voorbij hebt zien komen. Toch wil ik een korte serie schrijven over een kleine profeet. De profeet Nahum.

 1. Tenslotte...
 2. Zinloze woorden van Paulus?
 3. Paulus' omstandigheden als bemoediging
 4. Genadevolle woorden op het juiste moment
 5. Bid jij nog wel?
 6. Heersen of dienen
 7. Over terechtwijzen en zingen
 8. Bekleed je met liefde
 9. Zoals Christus jou heeft vergeven
 10. Trek je juiste kleren aan
 11. Je leden op de aarde
 12. Verborgen in God
 13. Hemels leven
 14. Verlies je niet in de schaduwen
 15. Besneden en gedoopt
 16. Volmaakt in Hem
 17. Laat je niet gek maken
 18. Lijden aan het lichaam van Christus
 19. Van vervreemd naar heilig
 20. Volheid van verzoening
 21. De gemeente en het Hoofd
 22. God kun je zien
 23. Bekwaam gemaakt
 24. Daarom blijven we bidden
 25. Geloven vanwege de hoop
 26. Dankende bemoediging
 27. Gods gezag en gelovigen
 28. De Christus van de gemeente
 29. Heen en weer geslingerd
 30. Gehoorzaam ondanks de wind
 31. Ook aan jou onderworpen
 32. De wind is gehoorzaam
 33. De wind als test
 34. Jaag de wind niet na
 35. Wind maakt scheiding
 36. Als God de wind bestuurt
 37. Gods genadige wind
 38. Als God de wind gebruikt
 39. Door de wind
 40. Terugkeer in hoop
 41. Terugkeer naar hemels leven
 42. Bekering vanwege het Koninkrijk
 43. Terugkeer met heel het volk
 44. God bevestigt dat Hij wel wil
 45. God wil wel
 46. Terugkeren
 47. En nog is het einde niet
 48. Als een engel een boodschap brengt (4)
 49. Als een engel een boodschap brengt (3)
 50. Als een engel een boodschap brengt (2)
 51. Als een engel een boodschap brengt (1)
 52. Gelukkig met God
 53. Gelukkig als je telkens durft te vertrouwen
 54. Gelukkig met iet waar je niet gelukkig van wordt
 55. Gelukkig als je Gods oordeel moet uitvoeren
 56. Gelukkig in je werk
 57. Gelukkig in je gezin
 58. Gelukkig met je kinderen
 59. Gelukkig als je het getuigenis bewaart
 60. Gelukkig als je naar Gods beeld leeft
 61. Gelukkig als je de HEER vreest
 62. Gelukkig als je recht doet
 63. Gelukkig als jij je laat leiden
 64. Gelukkig als je het geluid kent
 65. Gelukkig als je oprecht op God vertrouwt
 66. Gelukkig onderweg naar God
 67. Gelukkig als je naar het huis van de HEER verlangt
 68. Gelukkig als God je roept
 69. Gelukkig als je zorgt voor de zwakke
 70. Gelukkig als je God vertrouwt en jezelf aanbiedt voor Hem
 71. Gelukkig als je de toevlucht zoekt tot de HEER
 72. Gelukkig is het land met God
 73. Gelukkig zonder bedrog
 74. Gelukkig vergeven
 75. Gelukkig als je toevlucht zoekt bij de koning
 76. Gelukkig met vreugde in Gods wil
 77. God is geest
 78. God is geducht
 79. God is rechter
 80. God is zaligheid
 81. God is machtig
 82. God is een woning
 83. God is een verterend vuur
 84. God is licht
 85. God is alwetend
 86. God is almachtig
 87. God is heilig
 88. God is goed (2)
 89. God is rechtvaardig
 90. God is trouw
 91. God is goed
 92. God is geduldig
 93. God is genadig
 94. God is barmhartig
 95. God is... en blijft
 96. God is liefde
 97. God is...
 98. Van rust naar echte rust
 99. Zoek een eenzame plaats
 100. Dubbele belofte van rust

Pagina 1 van 41

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Nahum 1 (HSV)

 
  [1] De last van Ninevé. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos.
[2] Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, aleph
een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig.
Een Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders,
en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden.
[3] De HEERE is geduldig, maar groot van kracht
en Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig.

De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, beth
wolken zijn het stof van Zijn voeten.
[4] Hij bestraft de zee en maakt die droog, gimel
al de rivieren laat Hij verdrogen.
Basan en Karmel zijn verwelkt, daleth
de bloesem van Libanon is verwelkt.
[5] De bergen beven voor Hem, he
de heuvels smelten weg,
de aarde rijst op voor Zijn aangezicht, waw
de wereld met al zijn bewoners.
[6] Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? zain
Wie kan te midden van Zijn brandende toorn opstaan?
Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, cheth
de rotsen worden door Hem stukgebroken.

[7] De HEERE is goed, teth
Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid.
Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. jod
[8] En door een overstromende vloed
zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats kaph
en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.
[9] Wat u ook bedenkt tegen de HEERE,
Hij Zelf maakt er een vernietigend einde aan.
Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen.
[10] Omdat zij vervlochten zijn als dorens,
en dronken als dronkaards,
zullen zij volledig verteerd worden, als dorre stoppels.
[11] Uit u is iemand voortgekomen
die kwaad bedenkt tegen de HEERE,
een verderfelijke raadsman.

[12] Zo zegt de HEERE:
Al gaat het hun goed en al zijn zij talrijk,
toch zullen zij worden weggeschoren: hij zal voorbijgaan!
Ik heb u wel vernederd,
maar Ik zal u niet meer vernederen.
[13] Nu dan, Ik zal zijn juk van u stukbreken
en uw banden verscheuren.
[14] Maar wat u betreft heeft de HEERE geboden:
Uw naam zal zich niet meer voortplanten.
Uit het huis van uw god zal Ik
de gesneden en gegoten beelden uitroeien.
Ik zal uw graf toebereiden, want u bent verachtelijk.

Nahum 1 (NBV21)

  [1] Profetie over Nineve. Boek van het visioen van Nahum uit Elkos.

[2] De HEER is een wrekende God,
Hij duldt niemand naast zich.
De HEER is een woedende wreker,
de HEER wreekt zich op zijn tegenstanders,
Hij richt zijn toorn op zijn vijanden.
[3] De HEER is geduldig en zeer sterk,
Hij laat nooit iets ongestraft.

De HEER gaat zijn weg door storm en wervelwind,
wolken zijn het stof van zijn voeten.
[4] Hij verheft zijn stem tegen de zee en legt haar droog,
de rivieren laat Hij verdrogen.
Verwelkt zijn Basan en Karmel,
ook Libanons bloesem – verwelkt.
[5] Bergen beven voor Hem,
heuvels wankelen,
de aarde rijst voor Hem op,
de wereld met al haar bewoners.
[6] Wie houdt zich staande in zijn toorn?
Wie houdt stand in de gloed van zijn woede?
Zijn woede is als een laaiend vuur,
rotsen spatten voor Hem uiteen.

[7] De HEER is goed,
een vesting in tijden van nood,
Hij kent wie bij Hem schuilen.
[8] Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in,
met een vloedgolf verwoest Hij hun stad.
[9] Wat ze ook tegen de HEER beramen,
Hij verijdelt hun plan:
Juda wordt geen tweede keer bedreigd.
[10] Al sluiten ze zich aaneen als een doornhaag,
al zijn ze overmoedig door de drank,
ze worden als droge stoppels verbrand.
[11] Uit hun stad is iemand voortgekomen
vol kwade gedachten tegen de HEER,
vol heilloze plannen.

[12] Dit zegt de HEER:
Al zijn ze op volle sterkte en zeer talrijk,
toch worden ze neergemaaid, het is met hen gedaan!
Ik heb je gekweld, Juda,
maar Ik zal je niet meer kwellen,
[13] want nu breek Ik zijn juk, dat op je schouders ligt,
en je riemen ruk Ik los.
[14] Over hem heeft de HEER dit beslist:
Jouw naam zal niet voortbestaan,
in je tempels vernietig Ik de godenbeelden,
Ik zal een graf voor je delven – verachtelijk ben je.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

29 mei 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht
12 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (PKN)
19 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Zevenbergen (Herv)
26 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
03 juli 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God is goed!

Thema: De andere kant van God

“De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. En door een overstromende vloed zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.” (Nahum 1:7 en 8 – HSV)

“De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij Hem schuilen. Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in, met een vloedgolf verwoest Hij hun stad. (Nahum 1:7 en 8 – NBV21)

God is goed! Durf jij dat altijd te zeggen dat God goed is? Ik merk dat ik dat soms ook wel echt lastig kan vinden. Pasgeleden moest ik iemand begraven die nog heel jong was en waar veel voor gebeden was, ondanks dat ik geloof dat God goed is, vind ik het ook bijna pijnlijk om dat dan te zeggen. Toen ik daar even met een collega over sprak zei hij: “Ondanks wat we voelen en ervaren, moeten juist wij profetisch blijven uitspreken dat God goed is”. Dat is ook hoe ik het wel ervaar en ondanks alles, kies ik er dan toch voor om uit te spreken dat God goed is.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu