Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.” (Mattheüs 4:11)

Soms zien wij wel eens iets over het hoofd. En op zich is dat niet vreemd, zeker niet als het gaat over dingen die je niet ziet. Wat je niet ziet, dreig je ook snel over het hoofd te zien. Maar dat is nu precies wat zo lastig is als je het wilt hebben over ‘Gezonden zijn zoals Jezus’. Juist dan is het belangrijk om niet alleen te kijken naar wat je ziet, maar ook te beseffen dat er dingen zijn die er wel zijn, maar die je niet ziet. Misschien helpt het wel om eens andersom te kijken naar jouw rol als discipel van Jezus.

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En het gebeurde dat ze Hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde.” (Lukas 2:46)

Het is misschien een pleidooi waar je wat bedenkingen bij kunt hebben, maar ik ga er vandaag toch aan beginnen. Dat heeft alles te maken met dat wat ik om mij heen hoor, als het gaat over onderwijs in de kerk. Ik merk dat het maar al te vaak gebeurt dat er even een goed klinkende tekst wordt gepakt en daar wordt dan een preek van gemaakt. Soms een tekst die totaal niet bedoelt is voor ons, of helemaal uit het verband is getrokken. Op andere momenten denk ik: Lees nu eens gewoon wat er staat en vul niet gelijk vanuit je eigen traditie iets in.

Thema: Gezonden als Jezus

“… was Ik bij Hem, Zijn Lievelingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap, te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht.” (Spreuken 8:30)

Is gezonden zijn zoals Jezus nu iets waar je blij van kunt worden? Het zou kunnen zijn dat je denkt: Nu zegt Theo natuurlijk dat je daar blij van wordt. En toch kan ik niet zeggen dat gezonden zijn zoals Jezus altijd iets is om blij van te worden. Ja, ik wordt blij dat er tekenen van het Koninkrijk zijn, natuurlijk. Het is zo mooi om wonderen mee te maken omdat je in de Naam van Jezus je gezonden weet, maar de andere kant van de medaille is dat er ook echt een andere kant is. Niet voor niets zegt Jezus dat je de kosten moet overrekenen voordat je Hem gaat volgen.

 1. Gezonden zoals Jezus
 2. De dood is kotsmisselijk van Jezus
 3. Terwijl het stil had moeten worden
 4. Jezus gooit het gezag omver
 5. Jezus komt binnen
 6. Weet wat je vraagt
 7. Alles loslaten om Jezus te volgen
 8. Oppassen voor struikelen
 9. De grootste
 10. Echt leren kijken
 11. Nog een overdracht
 12. Wel zo eerlijk
 13. Jezus volgen is Zijn leven aanvaarden
 14. Laat het gebeuren
 15. Sleuteloverdracht
 16. Wat is het antwoord op die ene vraag?
 17. Op weg naar Golgotha
 18. Gezegend om te zegenen
 19. Verbondenheid op een ander niveau
 20. Bedenk het goede
 21. Bescherming door de vrede van God
 22. Het blijft niet zo
 23. Leven als Thuis
 24. Kijk niet achterom
 25. Hoe wettisch ben je eigenlijk?
 26. Drie keer opletten
 27. Verlangen naar elkaar
 28. Kind van God zijn
 29. Met vrezen en beven
 30. Je intenties bepalen je gedrag
 31. Als...
 32. Altijd hetzelfde leven
 33. Gaan of blijven
 34. Belangrijkste is dat Christus wordt verkondigt
 35. God gaat door waar wij de moed verliezen
 36. Fijngevoeligheid in wezenlijke dingen
 37. Dankbaar voor de gemeente
 38. Begroet door God
 39. Tijd voor onderwijs
 40. Dansen voor God
 41. Nieuwjaarswens en zegen
 42. Tussen verleden en toekomst
 43. Verlangen naar meer
 44. Verwachtend in beweging
 45. In verwachting naar Kerst
 46. Onderweg verwachten
 47. Uitzien naar de grote dag
 48. Gods verwachting van ons
 49. Ook God heeft verwachting
 50. Verwachten met volharding
 51. Aanneming tot kinderen
 52. De schepping verwacht
 53. Ons lijden is gedragen
 54. Het lijden is beperkt
 55. Lijden geeft ook troost
 56. Elkaars lijden dragen
 57. Lijden is genade
 58. Logisch lijden
 59. Onterecht lijden
 60. Lijden heeft niet het laatste woord
 61. Welke plaats geef jij het lijden?
 62. Heeft lijden zin?
 63. Steeds meer
 64. Medelijden
 65. Liefhebben kan alleen als je niet jaloers bent
 66. Onzichtbaar aanwezig
 67. Ga bemoedigen
 68. Groeien in de Goddelijke natuur
 69. Elkaars voeten wassen
 70. Vrede met alle mensen
 71. Barmhartig zoals God
 72. Vergeef je naaste
 73. Twee is beter dan één
 74. Aanvaard elkaar
 75. Je naaste liefhebben en je beloning
 76. Liefhebben volgens een nieuw gebod
 77. Die naaste van je...
 78. Laat zich het orgel overal? (2)
 79. Laat zich het orgel overal?
 80. De les van het hectometerpaaltje (3/3)
 81. De les van het hectometerpaaltje (2/3)
 82. De les van het hectometerpaaltje (1/3)
 83. De les van de stad (3/3)
 84. De les van de stad (2/3)
 85. De les van de stad (1/3)
 86. Durf een schaap te zijn (3/3)
 87. Durf een schaap te zijn (2/3)
 88. Durf een schaap te zijn? (1/3)
 89. Gods lessen in de bergen (3/3)
 90. Gods lessen in de bergen (2/3)
 91. Gods lessen in de bergen (1/3)
 92. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (3/3)
 93. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (2/3)
 94. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (1/3)
 95. Luisteren met je ogen
 96. De gevolgen van afbeeldingen
 97. Nieuwe seizoenen in je leven (2)
 98. Nieuwe seizoenen in je leven
 99. Kiezen voor vrucht
 100. Zelfbeheersing in de vrucht

Pagina 1 van 40

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu