Al is de vijand nog zo sterk...

Thema: De andere kant van God

“Zie, Ik zál u,  spreekt de HEERE van de legermachten: Ik zal haar strijdwagens in rook doen opgaan en verbranden, en het zwaard zal uw jonge leeuwen verteren. Ik zal uw prooi uitroeien van de aarde, en de stem van uw gezanten zal niet meer gehoord worden.” (Nahum 2:13 – HSV)

“Ik zal je straffen – spreekt de HEER van de hemelse machten. Ik laat je strijdwagens opgaan in rook, het zwaard zal je dappere leeuwen verslinden, Ik vernietig in heel het land je buit, de stem van je gezanten wordt niet meer gehoord.” (Nahum 2:14 – NBV21)

Waar raak jij echt van onder de indruk? Zo erg onder de indruk dat je er bang van wordt? Dat hoeft nog niet eens echt groot te zijn. Je hoeft maar iemand tegen te komen in het donker die niet zo’n fijne uitstraling hebt en je raakt onder de indruk en wordt er bang van. Of je ziet een legermacht in de media die zich sterker en sterker maakt en waarvan je denkt: Als dit maar goed gaat. Er kunnen allerlei omstandigheden zijn die je kunt bedenken waarvan je bedenkt dat het nooit goed kan gaan aflopen. De vraag is of wat we zien, is wat het is.

God zal Zijn glorie herstellen

Thema: De andere kant van God

“Voorzeker, de HEERE zal de glorie van Jakob herstellen, zoals de glorie van Israël; want plunderaars hebben hen geplunderd en hun wijnranken te gronde gericht.” (Nahum 2:2 – HSV)

“De HEER herstelt het aanzien van Jakob, van Israël, vernield door vernielers die zijn ranken verwoestten.” (Nahum 2:3 – NBV21)

Het gaat in het boek Nahum natuurlijk in de eerste plaats over die andere kant van God. De kant dat God wraak neemt op de vijanden van Israël. Ergens in het boek Nahum zit er dan ook een kantelpunt waar de lofzang op God stopt en de tekst een profetie wordt tegen Ninevé. Dat punt is misschien wel lastiger dan je denkt. Dat er op de bergen voeten komen van Iemand die de vrede boodschapt is wel duidelijk dat dit te maken heeft met de grootheid van God voor Israël. Dat tegelijk de strijd nog niet voorbij is, is ook duidelijk. De vraag is dan wie de verstrooier is en tegen wie deze optreedt. Het begin van hoofdstuk 2 is niet zo duidelijk als we misschien wel graag zouden willen.

Kijk, de vrede komt

Thema: De andere kant van God

“Zie op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen! Vier uw feestdagen, Juda, kom uw geloften na, want de verderfelijke man zal voortaan niet meer door u heen trekken, hij is helemaal uitgeroeid.” (Nahum 1:15 – HSV)

“Daar, over de bergen, snelt een vreugdebode. Hij kondigt vrede aan. Vier de feesten, Juda, los je geloften in, want nooit meer trekken schurken door je land, ze zijn volledig uitgeroeid.” (Nahum 2:1 – NBV21)

Kun je feestvieren, terwijl je midden in de ellende zit? Feestvieren alsof je de overwinning hebt behaald, terwijl dat er helemaal niet op lijkt? Dat klinkt echt tegenstrijdig en misschien voor je gevoel wel, bijna onmenselijk. Als je het hele eerste hoofdstuk van Nahum doorleest dan blijkt wel dat er echt zoveel onrecht is dat Juda wordt aangedaan, daar zijn bijna geen woorden voor. Ninevé bedenkt van alles tegen God en het lijkt dat het hen ook nog allemaal goed gaat. Het klinkt als Psalm 73 waar de goddelozen ook voorspoed hebben en waar Asaf dan zingt dat hij bijna was uitgegleden, bijna zijn geloof kwijt geraakt.

God is goed!

Thema: De andere kant van God

“De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. En door een overstromende vloed zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.” (Nahum 1:7 en 8 – HSV)

“De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij Hem schuilen. Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in, met een vloedgolf verwoest Hij hun stad. (Nahum 1:7 en 8 – NBV21)

God is goed! Durf jij dat altijd te zeggen dat God goed is? Ik merk dat ik dat soms ook wel echt lastig kan vinden. Pasgeleden moest ik iemand begraven die nog heel jong was en waar veel voor gebeden was, ondanks dat ik geloof dat God goed is, vind ik het ook bijna pijnlijk om dat dan te zeggen. Toen ik daar even met een collega over sprak zei hij: “Ondanks wat we voelen en ervaren, moeten juist wij profetisch blijven uitspreken dat God goed is”. Dat is ook hoe ik het wel ervaar en ondanks alles, kies ik er dan toch voor om uit te spreken dat God goed is.

God stelt Zijn ingrijpen uit

Thema: De andere kant van God

Thema: De andere kant van God

“De HEERE is geduldig, maar groot van kracht en Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig. De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, wolken zijn het stof van Zijn voeten.” (Nahum 1:3 – HSV)

“De HEER is geduldig en zeer sterk, Hij laat nooit iets ongestraft. De HEER gaat zijn weg door storm en wervelwind, wolken zijn het stof van zijn voeten.” (Nahum 1:3 – NBV21)

Een paar dagen na de ‘Tijd met God’ over de woedende Wreker, ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat is binnengekomen. Ben je afgehaakt tijdens het lezen of juist niet? Het zijn namelijk echt wel woorden die stevig klinken. Ik schreef al eens eerder wat bepaalde overdenkingen van Bijbelteksten doen met de lijst lezers. Het is namelijk opmerkelijk dat een overdenking zoals de vorige, altijd abonnees kost. Dit is zeker geen klaagzang, maar het is wel door de tijd heen meer mijn vraag geworden in hoeverre Gods Woord echt nog er mag zijn zoals het er is. God spreekt eigenlijk nooit met één woord, maar altijd met twee woorden, al kan het eerste woord wel scherp zijn. Je zou eigenlijk moeten zeggen: Dan is de volgende de andere kant.

 1. Woedende Wreker
 2. Last en troost
 3. De andere kant van God?
 4. Tenslotte...
 5. Zinloze woorden van Paulus?
 6. Paulus' omstandigheden als bemoediging
 7. Genadevolle woorden op het juiste moment
 8. Bid jij nog wel?
 9. Heersen of dienen
 10. Over terechtwijzen en zingen
 11. Bekleed je met liefde
 12. Zoals Christus jou heeft vergeven
 13. Trek je juiste kleren aan
 14. Je leden op de aarde
 15. Verborgen in God
 16. Hemels leven
 17. Verlies je niet in de schaduwen
 18. Besneden en gedoopt
 19. Volmaakt in Hem
 20. Laat je niet gek maken
 21. Lijden aan het lichaam van Christus
 22. Van vervreemd naar heilig
 23. Volheid van verzoening
 24. De gemeente en het Hoofd
 25. God kun je zien
 26. Bekwaam gemaakt
 27. Daarom blijven we bidden
 28. Geloven vanwege de hoop
 29. Dankende bemoediging
 30. Gods gezag en gelovigen
 31. De Christus van de gemeente
 32. Heen en weer geslingerd
 33. Gehoorzaam ondanks de wind
 34. Ook aan jou onderworpen
 35. De wind is gehoorzaam
 36. De wind als test
 37. Jaag de wind niet na
 38. Wind maakt scheiding
 39. Als God de wind bestuurt
 40. Gods genadige wind
 41. Als God de wind gebruikt
 42. Door de wind
 43. Terugkeer in hoop
 44. Terugkeer naar hemels leven
 45. Bekering vanwege het Koninkrijk
 46. Terugkeer met heel het volk
 47. God bevestigt dat Hij wel wil
 48. God wil wel
 49. Terugkeren
 50. En nog is het einde niet
 51. Als een engel een boodschap brengt (4)
 52. Als een engel een boodschap brengt (3)
 53. Als een engel een boodschap brengt (2)
 54. Als een engel een boodschap brengt (1)
 55. Gelukkig met God
 56. Gelukkig als je telkens durft te vertrouwen
 57. Gelukkig met iet waar je niet gelukkig van wordt
 58. Gelukkig als je Gods oordeel moet uitvoeren
 59. Gelukkig in je werk
 60. Gelukkig in je gezin
 61. Gelukkig met je kinderen
 62. Gelukkig als je het getuigenis bewaart
 63. Gelukkig als je naar Gods beeld leeft
 64. Gelukkig als je de HEER vreest
 65. Gelukkig als je recht doet
 66. Gelukkig als jij je laat leiden
 67. Gelukkig als je het geluid kent
 68. Gelukkig als je oprecht op God vertrouwt
 69. Gelukkig onderweg naar God
 70. Gelukkig als je naar het huis van de HEER verlangt
 71. Gelukkig als God je roept
 72. Gelukkig als je zorgt voor de zwakke
 73. Gelukkig als je God vertrouwt en jezelf aanbiedt voor Hem
 74. Gelukkig als je de toevlucht zoekt tot de HEER
 75. Gelukkig is het land met God
 76. Gelukkig zonder bedrog
 77. Gelukkig vergeven
 78. Gelukkig als je toevlucht zoekt bij de koning
 79. Gelukkig met vreugde in Gods wil
 80. God is geest
 81. God is geducht
 82. God is rechter
 83. God is zaligheid
 84. God is machtig
 85. God is een woning
 86. God is een verterend vuur
 87. God is licht
 88. God is alwetend
 89. God is almachtig
 90. God is heilig
 91. God is goed (2)
 92. God is rechtvaardig
 93. God is trouw
 94. God is goed
 95. God is geduldig
 96. God is genadig
 97. God is barmhartig
 98. God is... en blijft
 99. God is liefde
 100. God is...

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu