Gelukkig als je het geluid kent

Thema: Gelukkig met de psalmen

“ Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent, zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht.” (Psalm 89:16 – HSV)

“Gelukkig het volk dat van Uw roem getuigt en leeft, HEER, in het licht van Uw gelaat.” (Psalm 89:16 – NBV21)

Na psalm 88 volgt psalm 89. Ja, logisch, denk je, zo werkt dat met getallen, maar ik bedoel meer dat na de inhoud van psalm 88 de inhoud van psalm 89 volgt. Lang niet alle psalmen volgen elkaar op. Maar het lijkt erop dat psalm 89 wel een vervolg is op de vorige psalm. Psalm 88 is de meest sombere psalm die is geschreven. Er is geen woord van hoop, geen woord van bemoediging. Het lijkt dat psalm 89 antwoord geeft op de hopeloze situatie van psalm 88. Antwoord op het gevoel van hopeloosheid. Antwoord op het gevoel dat God totaal afwezig is en niet ziet wat er gebeurt.

Gelukkig als je oprecht op God vertrouwt

Thema: Gelukkig met de psalmen

“HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt.” (Psalm 84:13 – HSV)

“HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op U vertrouwt.” (Psalm 84:13 – NBV21)

Het derde deel van psalm 84 gaat niet meer over de pelgrim die met verlangen onderweg is, maar het gaat over de koning van Israël die ook bij de tempel is aangekomen. Hij was natuurlijk geen pelgrim die lang onderweg hoefde te zijn om in Jeruzalem aan te komen. Hij woonde in Jeruzalem, met het zicht op de tempel. Het derde deel van deze psalm begint met een gebed voor de koning en de vraag of God hem wil zien.

Gelukkig onderweg naar God

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen.” (Psalm 84:6 – HSV)

“Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar U.” (Psalm 84:6 – NBV21)

Heb je goed gekeken naar de tekst die deze keer boven de overdenking staat? En heb je dan vooral gekeken naar de verschillen in de vertalingen? Dit lijkt toch totaal niet op elkaar? Het is iets van gebruik maken van de kracht die in God is en de toevlucht nemen tot God. Is daar een overeenkomst in? Dat lijkt bijna niet bij elkaar te krijgen. En dan is er ook nog het verschil tussen de gebaande wegen in hun hart en een hart met de wegen naar God toe. Wat is nu de bedoeling van deze zaligspreking in psalm 84?

Gelukkig als je naar het huis van de HEER verlangt

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend.” (Psalm 84:5 – HSV)

“Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij U loven. Sela” (Psalm 84:5 – NBV21)

Vroeger hoorde ik wel eens mensen zeggen: “Als je echt gelooft, verlang je altijd naar het huis van de HEER”. Je snapt wel welk gevoel dit bij mij opriep, zeker als kind. Ik kreeg het gevoel dat je altijd moest verlangen om in de kerk te zijn, want dat was het huis van de HEER. Alleen, als je nu in de kerk helemaal niet het gevoel had dat je daar altijd zou willen zijn, kon je dan wel echt geloven? Ondertussen, heel wat jaren later, gebruik ik de term: “Huis van God” eigenlijk nooit meer. Een kerkgebouw is hooguit een huis van gebed, maar niet meer dan dat. Het huis van God, waar God woont, dat is in ieder geval niet de kerk van steen en cement. Het is veel meer je hart, waar God door Zijn Geest woont.

Gelukkig als God je roept

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig is hij die U verkiest en doet naderen, die mag wonen in Uw voorhoven; wij worden verzadigd met het goede van Uw huis, met het heilige van Uw paleis.” (Psalm 65:5 – HSV)

“Gelukkig wie door U gekozen is en U mag naderen, hij mag wonen in uw voorhoven. Wij genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel.” (Psalm 65:5 – NBV21)

Heb jij dat ook wel eens, dat je in je Bijbel zit te lezen en dat je dan leest en dan nog eens leest en denkt: “Begrijp ik het nu echt, of begrijp ik het niet?” Dat gevoel bekroop mij even toen ik psalm 65 las. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik eerst de tekst even los las met de zaligspreking daarin. Zeker in de HSV is niet heel duidelijk wie nu wat doet. Ben je nu welzalig als je God verkiest, of verkiest God jou? Het is maar net hoe je de zin leest. En dan roept dat ene vers nog meer vragen op. De zin begint in de derde persoon enkelvoud en eindigt in de eerste persoon meervoud. Begreep je de tekst nu, of juist niet?

 1. Gelukkig als je zorgt voor de zwakke
 2. Gelukkig als je God vertrouwt en jezelf aanbiedt voor Hem
 3. Gelukkig als je de toevlucht zoekt tot de HEER
 4. Gelukkig is het land met God
 5. Gelukkig zonder bedrog
 6. Gelukkig vergeven
 7. Gelukkig als je toevlucht zoekt bij de koning
 8. Gelukkig met vreugde in Gods wil
 9. God is geest
 10. God is geducht
 11. God is rechter
 12. God is zaligheid
 13. God is machtig
 14. God is een woning
 15. God is een verterend vuur
 16. God is licht
 17. God is alwetend
 18. God is almachtig
 19. God is heilig
 20. God is goed (2)
 21. God is rechtvaardig
 22. God is trouw
 23. God is goed
 24. God is geduldig
 25. God is genadig
 26. God is barmhartig
 27. God is... en blijft
 28. God is liefde
 29. God is...
 30. Van rust naar echte rust
 31. Zoek een eenzame plaats
 32. Dubbele belofte van rust
 33. Rust door de oude paden
 34. Rust door Gods trouw
 35. Najagen van wind of leven uit de rust
 36. Rust of onenigheid
 37. Maan je ziel tot rust
 38. Ongelovigen hebben meer rust
 39. Een man van rust
 40. Rust na boete en berouw
 41. In eenheid strijden voor rust
 42. Geen strijd meer
 43. Rust na de strijd
 44. Gun de schepping rust
 45. Gezamenlijke rust
 46. Verplichte rust
 47. God neemt rust
 48. Een vreemd altaar
 49. Niet iedereen is hetzelfde
 50. Over je laten lopen of niet?
 51. Hoe genadig ben jij?
 52. Gratis reclame?
 53. Er acht op geven
 54. Wenselijk gedrag
 55. Opnieuw beginnen?
 56. Spannende missie
 57. Even terug om te bemoedigen
 58. Aanbidding ontvangen
 59. Geloof om genezen te zijn
 60. Getuigen van het Woord
 61. Zovelen als er bestemd zijn
 62. Jaloers
 63. Onverwachts gevraagd
 64. Teleurgesteld in afhakers
 65. Heilig verontwaardigd
 66. Roeping als fundament onder je bestemming
 67. Onzichtbaar om te rijpen
 68. Mentorschap
 69. Gods kracht hoef je niet te verdedigen
 70. Met Paulus als voorbeeld
 71. Ben jij er klaar voor?
 72. Je staat er niet alleen voor
 73. Bekwaam genoeg?
 74. Durven over te dragen
 75. Breng licht, vernietig duisternis
 76. Gezonden met gevolgen
 77. Gezonden als vredestichter
 78. Gezonden met een rein hart
 79. Gezonden met barmhartigheid
 80. Gezonden tegen onrecht
 81. Zachtmoedig gezonden
 82. Gezonden om te treuren
 83. Gezonden als kind
 84. In verhouding
 85. Overdragen
 86. Tegenbeweging
 87. De doop als beginpunt
 88. Leergierig
 89. Buiten je confortzone
 90. Gezonden zoals Jezus
 91. De dood is kotsmisselijk van Jezus
 92. Terwijl het stil had moeten worden
 93. Jezus gooit het gezag omver
 94. Jezus komt binnen
 95. Weet wat je vraagt
 96. Alles loslaten om Jezus te volgen
 97. Oppassen voor struikelen
 98. De grootste
 99. Waarom betaal jij?
 100. Echt leren kijken

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu