Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam.” (Openbaring 6:16)

Er is nog één les die ik met je wil delen vanuit de bergen. En ik moet je er eerlijk bij zeggen dat ik dit met een bepaalde terughoudendheid doe. Toch ga ik het wel met je delen omdat de Bijbel er iets over zegt en omdat er ook een moment was dat ik enorm onder de indruk kwam van de bergen en vooral van de rotsen. Als je als klein mensje tussen die immens grote rotspartijen staat, dan voel je je klein ten opzichte van God, maar het deed met mij ook nog iets heel anders. Er zijn, volgens de Bijbel, straks mensen die nog één gebed bidden. Ze bidden niet tot God, maar tot de bergen met de vraag of die bergen op hen kunnen vallen. Als je dan tussen die rotsen staat en dat bedenkt, toen kwam bij mij de gedachte: “Hoe wanhopig moet je zijn als je dat wilt”.

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Wees mij tot een rots om daarin te wonen, om voortdurend daarin te gaan.” (Psalm 71:2)

De bergen geven ons, al luisterend met onze ogen een tweede les. We hebben gezien hoe groot God is als we zien dat Hij enorme bergen en rotsen met één woord heeft gemaakt. Je zou kunnen zeggen dat dit de verwondering is over de schepping. De rotsen, zoals we vorige keer al zagen, zeggen ons veel van God. Niet alleen over Zijn grootheid, maar ook over Wie Hij is. Als je tussen die rotsen doorloopt, dan zie je er ook iets onverzettelijks in. Als het stormt kan je huis schade oplopen, maar de rotsen in de bergen blijven onverzettelijk staan. Dat beeld gebruikt de psalmdichter van Psalm 71 om God aan te duiden.

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God. (Psalm 90:2)

De afgelopen vakantie in Luxemburg heeft mij heel veel tijd gegeven om met mijn ogen te luisteren. Er zijn momenten geweest dat ik onder de indruk kwam van Gods grootheid. Momenten waarbij je voelde dat je als mens echt niet zo heel veel voorstelt. Momenten dat je beseft: ‘Hoe groot is God!’. Dat kun je als een vraag stellen, maar er zijn ook momenten dat het een constatering is van een feit: God is zo groot! Hoe groot is Hij! Ik wil je de komende drie keer in het thema ‘Luisteren met je ogen’ meenemen naar de enorme rotsen in Luxemburg. Zoals je wellicht weet wordt het zuidoosten van Luxemburg ook wel ‘Klein Zwitserland’ genoemd vanwege de enorme rotspartijen. Vanuit deze rotspartijen wil ik een drie lessen met je delen.

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” (Jesaja 60:1 en 2)

Het gaat er dus om dat jij gaat schitteren omdat je dan het licht van Jezus laat zien en de hemel op aarde laat zien. Weet je wat dat licht doet? Het brengt de glorie van God over op je leven. Je bent wel bedoelt om te schitteren, maar niet jij schittert, maar Gods glorie over jou leven maakt jou tot een schitterende persoon. Jesaja brengt met zijn profetie het schitteren richting de heerlijkheid van God over ons leven en hij brengt het weg van iets wat voor ons belangrijk is.

Thema: Luisteren met je ogen

“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” (Jesaja 60:1 en 2)

Op het moment dat het licht komt en de heerlijkheid van God over Jeruzalem komt, dan moeten ze opstaan. Dat is duidelijk. Jeruzalem staat natuurlijk beeld voor de Joden die geloven. Doorgetrokken naar het Nieuwe Testament zou je ook nog kunnen zeggen dat het ook om ons, gelovigen uit de heidenen gaat die ingeënt zijn in Gods volk. Die lijn mag je trekken, maar vanuit de Oudtestamentische gedachte van Israël mag je die nooit direct trekken, je moet altijd met twee woorden spreken als het om deze profetieën gaat. We spreken eerst over Israël en daarna over wij die ingeënt zijn in Israël.

 1. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (1/3)
 2. Luisteren met je ogen
 3. De gevolgen van afbeeldingen
 4. Nieuwe seizoenen in je leven (2)
 5. Nieuwe seizoenen in je leven
 6. Kiezen voor vrucht
 7. Zelfbeheersing in de vrucht
 8. Zachtmoedigheid in de vrucht
 9. Geloof in de vrucht
 10. Goedheid in de vrucht
 11. Vriendelijkheid in de vrucht
 12. Geduld in de vrucht
 13. Vrede in de vrucht
 14. Blijdschap in de vrucht
 15. Liefde in de vrucht
 16. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 17. Niet wat je doet, maar wie je bent
 18. Introductie vruchtdragen (2)
 19. Introductie vruchtdragen (1)
 20. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 21. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 22. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 23. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 24. Heeft God alles al bepaald? (2)
 25. Heeft God alles al bepaald? (1)
 26. De vraag van de lijden (2)
 27. De vraag van het lijden
 28. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 29. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 30. Hoe strak is jouw akker?
 31. Welke plaats wil jij?
 32. Mooier dan het is
 33. Als de kerk het niet kan
 34. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 35. Leven of sterven, sterven is leven
 36. Pinksteren: God keert alles om
 37. Wie is Jezus volgens jou?
 38. Het loopt uit
 39. Hoe graag zien de mensen jou?
 40. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 41. Preek, verjaag, genees
 42. Vergeten door Jezus
 43. Er is nog steeds strijd
 44. Laat de machten zwijgen
 45. Broer of zus van Jezus
 46. Het Evangelie is niet te verstoppen
 47. Vruchtdragen
 48. Hoeveel mag Jezus je kosten?
 49. Klein maar groot
 50. Als je niets van God hoort
 51. Zelfs de dood...
 52. Op afstand genezen
 53. Bouw wijs
 54. Herhaling
 55. Alle macht in hemel en op aarde
 56. Vrees en blijdschap?
 57. Pasen begint met nog een aardbeving
 58. Het dodenrijk schudt op zijn grondvesten
 59. Heb jij een haan nodig?
 60. Ontferm U over ons
 61. Je bent geen zondaar meer!
 62. Laat je niet ontvoeren
 63. Laat je niet gek maken
 64. De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn
 65. Ja, wonen in Uw huis
 66. God reageert als jij roept
 67. Als God zwijgt...
 68. Richt je op Jezus!
 69. Delen in de overwinning
 70. Van behagen naar welbehagen
 71. Lijden, maar niet zonder grens
 72. Hij zweeg
 73. Dwalende schapen
 74. Totaal herstel in de Naam van Jezus
 75. Jezus is Leven!
 76. Een vreemde Koning
 77. Leven in de dood
 78. Bomen en vruchten
 79. Stop met oordelen!
 80. Je vijanden liefhebben
 81. Het geheim van de zaligsprekingen
 82. Jij bent bewust geroepen!
 83. Jezus bepaalt de inhoud van de rustdag
 84. Oproep om te vasten
 85. Wil jij iedereen als collega?
 86. Wat heb jij over voor je vriendschappen?
 87. Wonderen en de wet
 88. Durf op een andere manier te vissen
 89. Kijk uit voor een Messiascomplex
 90. Spreek jij met Jezus over de zieken?
 91. Doorzie de echte werkelijkheid
 92. Nu is het jaar van Gods vreugde
 93. Geef overal onderwijs
 94. Blijf uit het gesprek met satan!
 95. Op weg naar verzoeking
 96. Met welke Jezus wil jij op weg?
 97. Geloof is je levensstijl
 98. Wegbereider
 99. Toenemen in wijsheid, kennis en genade
 100. Zijn in de dingen van je Vader

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu