Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“Sta op, HEERE God, hef Uw hand op, vergeet de ellendigen niet.” (Psalm 10:12)

Pas geleden zat ik in een overleg rondom een missionaire dienst. Daar kwam de vraag op, welke manier de beste is om iemand bij Jezus te brengen. Dat is een ingewikkelde vraag, laten we eerlijk zijn. Welk stukje van het Evangelie ga je dan mee beginnen? Uiteindelijk kwamen we op een heel andere lijn uit, die wij maar al te vaak vergeten. Een onzichtbare aanwezigheid in het leven van je naaste. Die onzichtbare aanwezigheid kom je op heel veel plaatsen tegen in de Bijbel. Die ander, je naaste, weet dat niet eens, dat je met hem of haar bezig bent. Je komt hem bijvoorbeeld tegen in Psalm 10, als de psalmist gaat bidden voor de ellendigen.

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.” (1 Thessalonicenzen 5:11)

Wat overkomt jou vaker: Vermaning of bemoediging? Of met andere woorden: Kritiek of een compliment? Je zou zeggen dat dit nogal uitersten zijn. Het ene is negatief, terwijl het andere positief is. Er is natuurlijk wel een overeenkomt. De overeenkomst is dat zowel kritiek als een compliment beide opmerkingen zijn over wat je doet of wie je bent. Het geeft dus als het ware een soort waarde aan. Nu kan ik je bijna met zekerheid vertellen dat je meer kritiek krijgt dan dat je complimenten krijgt. Complimenten doen we vaak pas op het moment dat dit ons wordt aangeleerd. In onze cultuur hebben we makkelijker kritiek dan dat we bemoedigen.

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“… aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.” (2 Petrus 1:7)

Wil je een leven waarbij je wandelt in je bestemming? Die term lijkt een beetje een cliché te zijn geworden, maar ik kon even niet op een betere vraag komen. Ik zocht vooral naar het tegenovergestelde van ‘doelloos’. De vraag ‘Wil je een leven dat niet doelloos is?’, klinkt eigenlijk wat negatief, terwijl het om iets positiefs moet gaan. Je zou de vraag ook nog anders kunnen stellen: ‘Wil jij meer op God gaan lijken?’ Dat is waar het wel om moet gaan. Petrus schrijft namelijk in zijn tweede brief dat we niet doelloos moeten zijn en om dat te voorkomen moeten deel krijgen aan de Goddelijke natuur en daarin toenemen. Met andere woorden: ‘Meer op God gaan lijken’.

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.” (Johannes 13:14)

Wanneer heb jij voor het laatst de voeten van iemand anders gewassen? Als je in de zorg werkt telt dat even niet mee. Het is een beetje een vreemde vraag, want ik denk dat de meesten nog nooit iemand de voeten hebben gewassen, behalve vanuit een bepaalde zorgrol. Maar de voeten wassen, zoals Jezus bedoelt, doen we dat wel eens? Eigenlijk zou je die vraag niet moeten stellen, want Jezus stelt, nadat Hij de voeten van de discipelen heeft gewassen, dat ook zij elkaars voeten moeten wassen. Jezus laat het geen keus zijn, maar een opdracht.

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.” (Romeinen 12:18)

We hebben het al even over vergeving gehad en dan vooral over vergeving die te maken heeft met mensen die je om vergeving vragen. De kans dat er mensen op je pad komen die je niet om vergeving vragen is erg groot. Iemand vroeg mij eens na een preek over vergeving: “Dus jij zegt dat ik de moordenaar van mijn zus moet vergeven?” Die conclusie was heel snel getrokken en ergens zat er ook nog wel een kern van waarheid in. Niet dat vergeving iets is als ‘zand erover en vanaf nu zijn we goede vriendjes’,  helemaal niet zelfs. Maar vasthouden van je wraakzucht, maakt je niet tot een gelukkig mens. Wat dan wel?

 1. Barmhartig zoals God
 2. Vergeef je naaste
 3. Twee is beter dan één
 4. Aanvaard elkaar
 5. Je naaste liefhebben en je beloning
 6. Liefhebben volgens een nieuw gebod
 7. Die naaste van je...
 8. Laat zich het orgel overal? (2)
 9. Laat zich het orgel overal?
 10. De les van het hectometerpaaltje (3/3)
 11. De les van het hectometerpaaltje (2/3)
 12. De les van het hectometerpaaltje (1/3)
 13. De les van de stad (3/3)
 14. De les van de stad (2/3)
 15. De les van de stad (1/3)
 16. Durf een schaap te zijn (3/3)
 17. Durf een schaap te zijn (2/3)
 18. Durf een schaap te zijn? (1/3)
 19. Gods lessen in de bergen (3/3)
 20. Gods lessen in de bergen (2/3)
 21. Gods lessen in de bergen (1/3)
 22. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (3/3)
 23. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (2/3)
 24. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (1/3)
 25. Luisteren met je ogen
 26. De gevolgen van afbeeldingen
 27. Nieuwe seizoenen in je leven (2)
 28. Nieuwe seizoenen in je leven
 29. Kiezen voor vrucht
 30. Zelfbeheersing in de vrucht
 31. Zachtmoedigheid in de vrucht
 32. Geloof in de vrucht
 33. Goedheid in de vrucht
 34. Vriendelijkheid in de vrucht
 35. Geduld in de vrucht
 36. Vrede in de vrucht
 37. Blijdschap in de vrucht
 38. Liefde in de vrucht
 39. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 40. Niet wat je doet, maar wie je bent
 41. Introductie vruchtdragen (2)
 42. Introductie vruchtdragen (1)
 43. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 44. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 45. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 46. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 47. Heeft God alles al bepaald? (2)
 48. Heeft God alles al bepaald? (1)
 49. De vraag van de lijden (2)
 50. De vraag van het lijden
 51. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 52. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 53. Hoe strak is jouw akker?
 54. Welke plaats wil jij?
 55. Mooier dan het is
 56. Als de kerk het niet kan
 57. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 58. Leven of sterven, sterven is leven
 59. Pinksteren: God keert alles om
 60. Wie is Jezus volgens jou?
 61. Het loopt uit
 62. Hoe graag zien de mensen jou?
 63. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 64. Preek, verjaag, genees
 65. Vergeten door Jezus
 66. Er is nog steeds strijd
 67. Laat de machten zwijgen
 68. Broer of zus van Jezus
 69. Het Evangelie is niet te verstoppen
 70. Vruchtdragen
 71. Hoeveel mag Jezus je kosten?
 72. Klein maar groot
 73. Als je niets van God hoort
 74. Zelfs de dood...
 75. Op afstand genezen
 76. Bouw wijs
 77. Herhaling
 78. Alle macht in hemel en op aarde
 79. Vrees en blijdschap?
 80. Pasen begint met nog een aardbeving
 81. Het dodenrijk schudt op zijn grondvesten
 82. Heb jij een haan nodig?
 83. Ontferm U over ons
 84. Je bent geen zondaar meer!
 85. Laat je niet ontvoeren
 86. Laat je niet gek maken
 87. De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn
 88. Ja, wonen in Uw huis
 89. God reageert als jij roept
 90. Als God zwijgt...
 91. Richt je op Jezus!
 92. Delen in de overwinning
 93. Van behagen naar welbehagen
 94. Lijden, maar niet zonder grens
 95. Hij zweeg
 96. Dwalende schapen
 97. Totaal herstel in de Naam van Jezus
 98. Jezus is Leven!
 99. Een vreemde Koning
 100. Leven in de dood

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 6:1-10

​1. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.
2. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
3. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf.
4. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven; dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, en niet voor de ander.
5. Want ieder zal zijn eigen pak dragen.
6. En laat hij die onderwezen wordt in het Woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft.
7. Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.
8. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.
9. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.
10. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars lijden dragen

Thema: Heeft lijden zin?

“Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.” (Galaten 6:2)

Je hebt van die zondagen in de kerk dat het lijden wel bijzonder centraal staat. Dat is natuurlijk bij de zondag voor de vervolgde kerk, maar dat was ook gisteren. Volgende week zondag is de eerste Adventszondag en dat is dan de eerste zondag van het kerkelijk jaar. Dat betekent dat het gisteren de laatste zondag van het kerkelijk jaar was. Dat noemen we Eeuwigheidszondag. De zondag waarop we stilstaan bij hen die in het kerkelijk jaar overleden zijn. Vaak toch wel een wat beladen zondag. Je kunt je de vraag stellen waarom we dit soort zondagen invoegen in de preekroosters. Wel, dat heeft alles te maken met wat Paulus schrijft in de brief aan de Galaten.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020
15 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu