Thema: Bouwen is de opdracht

"De muur werd op de vijfentwintigste van de maand Elul voltooid, na tweeënvijftig dagen." (Nehemia 6:15)

Er is een vraag die mij altijd bezighoudt, de vraag op welke manier mensen geraakt worden door wat God doet. Als je al een poosje meeleest, weet je dat ik sterk geloof in gelovigen die in het leven van elke dag iets van Jezus laten zien en Zijn Koninkrijk brengen. Het gevolg is dat ik graag gelovigen wil opbouwen om hier sterker in te worden. Je kunt wel preken tegen veel ongelovigen, maar uiteindelijk al voor een groot deel bepalend zijn wat gelovigen in iemands omgeving doen. De kans dat jij iemand in contact brengt met God is waarschijnlijk veel groter dan dat iemand die nog niet gelooft, de kerk binnen komt lopen. Dus jouw rol is heel belangrijk. Ik hoop dat je het beeld nog steeds voor je hebt van Nehemia en zijn doel. Het doel is niet dat hij een kerk bouwt, maar hij is bezig om de samenleving te bouwen.

Thema: Bouwen is de opdracht

"Zij stuurden op deze wijze wel vier keer boden naar mij toe, maar ik antwoordde hun op dezelfde wijze. Toen stuurde Sanballat op dezelfde wijze voor de vijfde keer zijn knecht, met een geopende brief in zijn hand." (Nehemia 6:4 en 5)

Je gelooft toch zeker niet dat het rustig blijft als je aan het werk bent zoals Nehemia? Als je zo nadrukkelijk bouwt aan Jeruzalem, als je zo nadrukkelijk bezig bent om het volk van God terug te laten keren onder Gods zegen en je daarvoor de stadsmuur herbouwt, dan moet je er eigenlijk vanuit gaan dat als de vijand het niet lukt om je te verslaan en als ook eerdere acties niet zijn gelukt, dat er uiteindelijk een manier van tegenstand komt die geniepiger is dan wat ook. En zo is het ook in onze geestelijke strijd niet anders. 

Thema: Bouwen is de opdracht

"Overigens, vanaf de dag waarop de koning mij de opdracht heeft gegeven om landvoogd te zijn in het land Juda, vanaf het twintigste jaar tot het tweeëndertigste jaar van koning Arthahsasta, twaalf jaar, hebben ik en mijn broers het brood, bestemd voor de landvoogd, niet gegeten." (Nehemia 5:14)

Hoe geef je leiding? Je kunt die vraag natuurlijk beantwoorden vanuit het perspectief van leiderschap en communicatie, maar je kunt die vraag ook beantwoorden vanuit een heel ander perspectief. Nehemia wist wel heel duidelijk wat zijn plan was, maar Nehemia gaf ook leiding op een manier die op een andere manier opvalt. Van binnenuit lijkt het helemaal mis te gaan bij Nehemia en het volk. De machthebbers knijpen het volk uit en daardoor lijkt Nehemia te dweilen met de kraan open. De slaven die hij aan de ene kant vrij kreeg raakte hij aan de andere kant weer kwijt door de schulden die andere volksgenoten kregen. Degenen die genoeg hadden deelden dat niet met de anderen. Nehemia zelf leefde op een heel andere manier.

Thema: Bouwen is de opdracht

"Ik ging bij mijzelf te rade en ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording en zei tegen hen: U leent geld uit tegen rente, ieder aan zijn broeder! Vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen." (Nehemia 5:7)

Het lijkt allemaal zo eensgezind er aan toe te gaan bij de bouw van de muur. Er wordt gebouwd, er wordt gewaakt, als het moet wordt er strijd geleverd, dit kan toch eigenlijk niet misgaan, zou je zeggen? Trouwens, dat zou je soms ook denken van dat wat wij met z'n allen tot stand brengen. Je moet eens kijken hoe eensgezind het er in veel kerken aan toe gaat. Aan de buitenkant ziet het er heel mooi uit, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik al heel vaak gedacht heb dat iets bijna volmaakt was, maar als je dan dichterbij komt, blijkt er aan de binnenkant nog wel iets aan de hand te zijn. Je komt er pas achter als je er echt onderdeel van wordt. En juist is het een gevaar, dat veel dingen die we voor God doen gaan niet kapot vanaf de buitenkant, maar door de verdeeldheid aan de binnenkant.

Thema: Bouwen is de opdracht

"Noch ik, noch mijn broers, noch mijn knechten, noch de mannen van de wacht die achter mij kwamen, trokken in die tijd onze kleren uit; ieder had zijn werpspies en water." (Nehemia 4:23)

Het is niet dat je er heel veel over kunt zeggen, maar dat laatste vers uit hoofdstuk 4 in Nehemia heeft ons nog wel iets te zeggen. Nehemia heeft het in de organisatie zo gedaan dat de veiligheid groot genoeg is om het werk te kunnen doen. Buiten de muur wordt er gewerkt met een wapen in de ene hand en gereedschap in de andere hand, en binnen de muren zijn de taken verdeeld. Er zijn er die op wacht staan en er zijn er die aan het werk zijn. Ondertussen is de muur op sommige plaatsen al op een veilige hoogte en op andere plaatsen nog niet. En mocht er ergens iets aan de hand zijn dan zal het geschal van een bazuin ook de anderen waarschuwen. Daarnaast mocht er niemand buiten de stad zijn in de nacht. Iedereen moest met zijn knecht binnen de stad zijn bij het aanbreken van de nacht, zodat die knechten de wacht konden waarnemen in de nacht. Alles bij elkaar ging het eigenlijk 24 uur per dag door. Er was geen tijd om echt te rusten. Sterker nog, niemand trok in die tijd zijn kleren uit. Zelfs bij rust, waren ze aangekleed, zodat ze direct konden opstaan als dat nodig was.

 1. Werk en waak
 2. Wordt niet moedeloos
 3. Richt je hart op bouwen
 4. Met elkaar bouwen
 5. Waar bouw je de muur?
 6. Aard van de tegenstand herkennen
 7. In stilte
 8. Tegenstand
 9. Door Gods goede hand
 10. Wie ziet jouw verdriet?
 11. Inkeer en belofte
 12. Bouwen als zelfs de fundamenten kapot zijn
 13. Tempel en stad
 14. Het laatste gebed
 15. Reukwerk voor God
 16. Verloekingen
 17. Leiding vragen
 18. Afgestemd op God
 19. Breng je God op andere gedachten?
 20. Indrukken om voor te bidden
 21. Bidden tegen beter weten in
 22. Aanvalswapen
 23. Bidden voor de ander
 24. Gebed is strijd
 25. Bidden voor je vijand
 26. Een aantal gebedsaanwijzingen van Jakobus
 27. Belijden (II)
 28. Belijden
 29. Voorwaarden voor verhoring
 30. Worstelen met God
 31. Helpt bidden echt?
 32. Gebed is een opdracht
 33. Gebed vraag ook prioriteit
 34. Intimiteit met je Vader
 35. God aanroepen als je niets van Hem ervaart
 36. Je hart delen met God
 37. Kracht van gebed - Introductie
 38. Beloofde toekomst
 39. Bied weerstand aan satan
 40. Laat je vernederen
 41. Hoe hoed je de kudde?
 42. Het oordeel begint bij het huis van God
 43. Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest
 44. Genoeg als heiden geleefd
 45. Jezus heeft gepreekt tegen de ongehoorzame geesten
 46. Verantwoording afleggen
 47. Eensgezind
 48. Jij mag echt gezien worden
 49. Van slaafs naar onderdanig
 50. Welke ruimte krijgt de Heilige Geest?
 51. Lijden als genade
 52. Dat lastige gezag...
 53. Ongelovigen die God verheerlijken
 54. Bouw Zijn Koninkrijk
 55. Levende stenen
 56. Waar sta jij in je geloofsgroei
 57. Je leeft eeuwig en bent gereinigd
 58. Broederliefde
 59. Heiligheid, religie of relatie
 60. Veel meer uitzicht dan vroeger
 61. Wat een erfenis is jouw leven
 62. Verstrooid
 63. Jezus is werkelijke realiteit
 64. Pasen als levend bewijs in je innerlijke mens
 65. Pasen als belofte van het nieuwe leven
 66. Leven na Pasen in gebrokenheid (IV)
 67. Leven na Pasen in gebrokenheid (III)
 68. Leven na Pasen in gebrokenheid (II)
 69. Leven na Pasen in gebrokenheid
 70. Jezus leeft en jij zult leven!
 71. Hij is en blijft Koning
 72. Weg met Jezus
 73. Gedegradeerd
 74. Erger dan een moordenaar
 75. Hij is een misdadiger!
 76. Wat mag het je kosten?
 77. Loop Jezus niet in de weg
 78. Niet herkend
 79. Loslaten van wat lief is
 80. Intense haat
 81. De weg niet weten
 82. Voor Jezus' voeten of volgen
 83. In verwarring
 84. Controle loslaten
 85. Zwijgen over Jezus uit angst
 86. Ondanks alle tekenen
 87. Messias en Zoon van de mensen
 88. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 89. Welke geur gun jij Jezus?
 90. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 91. Psalmen - Een rein hart
 92. Psalmen - Verbrijzelde beenderen
 93. Psalmen - Zonde als melaatsheid
 94. Psalmen - Zonden van generatie op generatie
 95. Psalmen - Zonden tegen God
 96. Psalmen - Diep besef van berouw
 97. Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht
 98. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 99. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel
 100. Kerk van Jezus - Gemeenschap in lijden en blijdschap

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Nehemia 11:1-3

1 De vorsten van het volk woonden in Jeruzalem, maar de rest van het volk wierp het lot om één op de tien van het volk naar voren te brengen om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen, en negen op de tien in de andere steden.
2 Het volk zegende alle mannen die zich vrijwillig aanboden om in Jeruzalem te wonen.
3 Dit zijn de hoofden van het gewest die in Jeruzalem woonden (in de steden van Juda woonden, ieder in zijn bezit, in hun steden: Israël, de priesters, de Levieten, de tempeldienaren en de nakomelingen van de slaven van Salomo).

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verdeling over het hele land

Thema: Bouwen is de opdracht

"De vorsten van het volk woonden in Jeruzalem, maar de rest van het volk wierp het lot om één op de tien van het volk naar voren te brengen om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen, en negen op de tien in de andere steden." (Nehemia 11:1)

Als je nu alle mensen met Joods bloed inschrijft in een register om er zo voor te zorgen dat Jeruzalem genoeg inwoners krijgt, wat gebeurt er dan met de rest van het land? Dat is een vraag die je misschien zou vergeten, omdat ineens het Loofhuttenfeest en de verootmoediging van het volk er tussendoor kwam. Je zou ook kunnen zeggen: Als je alle christenen in Nederland vraag om in ene stad te gaan wonen, wat gebeurt er dan met de rest van het land? Ja, dat is een lastige vraag omdat wij daar nogal eens naar lijken te neigen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu