Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” (Jesaja 60:1 en 2)

Wat gebeurt er als je een zonnebloem verlicht met de zon? Dan draait hij zich helemaal naar de richting waar de zon vandaan komt. Toen wij afgelopen vakantie in Luxemburg waren liepen we langs een zonnebloemenveld en alle bloemen stonden dezelfde kant op en ze draaiden mee met de richting van de zon. Hoe komt het dus dat een zonnebloem zo mooi is? Dat komt omdat hij zich richt op de zon. Nu houd ik ervan om bloemen te fotograferen, dus ook die zonnebloemen ontkwamen daar niet aan. Toen ik later tijdens het bewerken naar die foto’s keek dacht ik: Die bloem schittert van schoonheid omdat hij zich laat verlichten. Precies wat Jesaja 60 zegt.

Thema: #luisterenmetjeogen

“Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.” (1 Korinthe 2:9)

Misschien is het je opgevallen, misschien ook nog helemaal niet. Er is een thema ontstaan bij mij waar ik  de komende tijd eigenlijk heel veel mee wil gaan doen. Het thema ‘Luisteren met je ogen’. Als je de podcast of video’s ook luistert of kijkt, dan heb je gemerkt dat we afgelopen week een podcast/video online hebben gezet met dit thema. Dit eigenlijk nadat ik er al een paar keer over had gepreekt en ik merkte wat die preek deed met mensen. Ondertussen geloof ik dat God mij uitdaagt om dit thema verder uit te gaan werken. En alles rond dit thema gaat vergezeld met #luisterenmetjeogen. Wat wil dit thema nu eigenlijk zeggen?

“Zij zeiden tegen Hem: Van de keizer. Toen zei Hij tegen hen: Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.” (Mattheüs 22:21)

Je hebt afbeeldingen die gelden als een eigendomsmerk. Door zo’n afbeelding is duidelijk aan wie het toekomt. Het is misschien even een vreemde en vooral vage opening, maar houdt het maar even vast. Er is een geschiedenis in de Bijbel tussen Jezus en de Farizeeën wat wij vaak afdoen met een simpele opmerking, maar waar Jezus heel veel meer mee zegt als je even dieper met mij mee probeert te denken. De Farizeeën komen bij Jezus aan met een list. Ze proberen Hem te verleiden tot een uitspraak waardoor ze een reden hebben om Hem aan te klagen. En dat doen ze door een list die naar twee kanten toe voor veroordeling zal zorgen. Het is een hele simpele vraag: “Moet je belasting betalen”?

Er is nog iets dat ik wil zeggen tegen je, over de seizoenen in je leven. Het lijkt namelijk soms dat er zinloze seizoenen zijn in je leven. Dat is enorm frustrerend. Dat het lijkt of de winter nooit stopt. Of dat het lijkt dat het al zo lang hetzelfde is en dan zijn er ook nog eens mensen die je of moed in praten of die tegen je zeggen: “Ga gewoon wat durven, zet een stap in geloof”. Het is maar de vraag of we op die manier de seizoenen kunnen versnellen. Die stap in geloof die moet je zetten, maar op het moment dat het nieuwe seizoen er ook werkelijk is. Je zou kunnen zeggen: Het moment dat er een nieuwe deur opengaat. Maar wat hebben die winterseizoenen in je leven dan voor zin. Of misschien wel een herfstseizoen en dan moet er nog een lange winter komen.

“Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.” (Prediker 3:1)

Het overkomt mij regelmatig dat als ik een serie afrond met ‘Tijd met God’ dat ik even niet zo goed weet wat de volgende serie moet worden. Dan lijkt het soms alsof God mij laat wachten en het maar niet duidelijk wordt. Is het tijd om weer eens door een Bijbelboek heen te gaan, moet het een thema zijn? Ook op dit moment zit ik weer in zo’n fase. Het aparte is alleen dat er iets in mij telkens zegt dat ik iets over seizoenen moet zeggen. Niet dat het straks weer herfst wordt na de enorme warme dagen van de afgelopen tijd, maar de seizoenen in je leven. Ik denk dat er op dit moment mensen zijn die verlangen naar een nieuw seizoen in hun leven en dat er mensen zijn die voor een nieuwe uitdaging staan van zo’n nieuw seizoen.

 1. Kiezen voor vrucht
 2. Zelfbeheersing in de vrucht
 3. Zachtmoedigheid in de vrucht
 4. Geloof in de vrucht
 5. Goedheid in de vrucht
 6. Vriendelijkheid in de vrucht
 7. Geduld in de vrucht
 8. Vrede in de vrucht
 9. Blijdschap in de vrucht
 10. Liefde in de vrucht
 11. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 12. Niet wat je doet, maar wie je bent
 13. Introductie vruchtdragen (2)
 14. Introductie vruchtdragen (1)
 15. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 16. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 17. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 18. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 19. Heeft God alles al bepaald? (2)
 20. Heeft God alles al bepaald? (1)
 21. De vraag van de lijden (2)
 22. De vraag van het lijden
 23. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 24. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 25. Hoe strak is jouw akker?
 26. Welke plaats wil jij?
 27. Mooier dan het is
 28. Als de kerk het niet kan
 29. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 30. Leven of sterven, sterven is leven
 31. Pinksteren: God keert alles om
 32. Wie is Jezus volgens jou?
 33. Het loopt uit
 34. Hoe graag zien de mensen jou?
 35. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 36. Preek, verjaag, genees
 37. Vergeten door Jezus
 38. Er is nog steeds strijd
 39. Laat de machten zwijgen
 40. Broer of zus van Jezus
 41. Het Evangelie is niet te verstoppen
 42. Vruchtdragen
 43. Hoeveel mag Jezus je kosten?
 44. Klein maar groot
 45. Als je niets van God hoort
 46. Zelfs de dood...
 47. Op afstand genezen
 48. Bouw wijs
 49. Herhaling
 50. Alle macht in hemel en op aarde
 51. Vrees en blijdschap?
 52. Pasen begint met nog een aardbeving
 53. Het dodenrijk schudt op zijn grondvesten
 54. Heb jij een haan nodig?
 55. Ontferm U over ons
 56. Je bent geen zondaar meer!
 57. Laat je niet ontvoeren
 58. Laat je niet gek maken
 59. De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn
 60. Ja, wonen in Uw huis
 61. God reageert als jij roept
 62. Als God zwijgt...
 63. Richt je op Jezus!
 64. Delen in de overwinning
 65. Van behagen naar welbehagen
 66. Lijden, maar niet zonder grens
 67. Hij zweeg
 68. Dwalende schapen
 69. Totaal herstel in de Naam van Jezus
 70. Jezus is Leven!
 71. Een vreemde Koning
 72. Leven in de dood
 73. Bomen en vruchten
 74. Stop met oordelen!
 75. Je vijanden liefhebben
 76. Het geheim van de zaligsprekingen
 77. Jij bent bewust geroepen!
 78. Jezus bepaalt de inhoud van de rustdag
 79. Oproep om te vasten
 80. Wil jij iedereen als collega?
 81. Wat heb jij over voor je vriendschappen?
 82. Wonderen en de wet
 83. Durf op een andere manier te vissen
 84. Kijk uit voor een Messiascomplex
 85. Spreek jij met Jezus over de zieken?
 86. Doorzie de echte werkelijkheid
 87. Nu is het jaar van Gods vreugde
 88. Geef overal onderwijs
 89. Blijf uit het gesprek met satan!
 90. Op weg naar verzoeking
 91. Met welke Jezus wil jij op weg?
 92. Geloof is je levensstijl
 93. Wegbereider
 94. Toenemen in wijsheid, kennis en genade
 95. Zijn in de dingen van je Vader
 96. Durf je geloof te leven

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu