Leven na Pasen in gebrokenheid (IV)

"Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem." (1 Thessalonicenzen 4:14)

Toen ik net na Pasen wilde beginnen aan de serie over 'leven na Pasen in de gebroken wereld', wilde ik eigenlijk beginnen met de tekst van vandaag, maar ik voelde dat je deze tekst pas kunt noemen nadat je alles al hebt benoemd. De troost voor de gelovige na dit leven, is niet de troost die je midden in het diepste lijden kunt noemen. Dan moet je eerst nabij zijn en God de ruimte geven om in het lijden nabij te zijn. Dan moet er ruimte zijn om te zeggen dat er niets van klopt en dat lijden niet is hoe het bedoeld is. En als je dan alles hebt gezegd, dan kun je nog iets zeggen over het leven na dit leven. Paulus is daarover overigens niet bepaald geheimzinnig als hij richting de gemeente hier dingen over zegt. Maar er is een verschil wat je in een gemeente zegt en wat je in pastorale begeleiding zegt. Als het persoonlijk is, is er niet altijd ruimte om gelijk maar te zeggen als iemand is overleden: "Het is maar tijdelijk, straks komt alles goed".

In de gemeente van Thessalonica was er kennelijk verwarring gekomen. Het was een nog jonge christelijke gemeente, maar tegelijk klopte er in hun ogen ook iets niet. Er waren er al gestorven en Jezus was nog niet teruggekomen. Kennelijk waren die jonge gelovigen in de veronderstelling dat Jezus alleen maar terugkwam voor de gelovigen die nog in leven waren en daardoor was er verwarring over degenen die toch al gestorven waren. En kennelijk hadden ze er ook geen rekening mee gehouden dat de wederkomst van Jezus wel eens heel wat langer zou kunnen gaan duren dan een paar jaar. Wij zouden nu zeggen: "Logisch dat overledenen die geloofden er straks ook bij zijn, want niemand kan zoveel jaar overleven". Dit was echter voor de gelovigen toen niet iets wat ze konden begrijpen.

Tegelijk zijn de bemoedigende woorden van Paulus ook nu (ten dele) voor ons een troost. En ik schrijf 'ten dele' omdat er ook een andere kant aan zit. Paulus zegt dat ze zich niet druk moeten maken over degenen die overleden zijn, want degenen die in het geloof gestorven zijn, zullen straks, als Jezus terugkomt, eerst opgewekt worden en dan zullen we met elkaar, gestorven gelovigen en levende gelovigen, Jezus tegemoet gaan in de wolken om Hem op aarde welkom te heten. Het 'opgenomen zijn in de wolken' dat Paulus hier noemt is geen opname van de gemeente, maar is een tijdelijke opname in het beeld van een heraut die zijn Koning binnenhaalt.

Nu raken we elkaar door de dood nog kwijt, maar straks komt er een moment van vereniging. Hoe dat zal zijn is niet helemaal duidelijk, maar het is wel duidelijk dat de dood niet dood is. Als Jezus straks komt, wordt alles nieuw en zullen degenen die in Christus ontslapen zijn dezelfde status krijgen als degenen die nog in geloof leven. Je bent in het geloof elkaar dus nooit kwijt. Tegelijk is dit ten dele maar een troost. Want dit is geen troost als je iemand bent verloren die niet in Jezus geloofde. Dan zijn de antwoorden echt heel moeilijk. Zoals bij ouders die een kind verloren, maar waarbij er nooit geloof is gezien. Dan blijf je met zoveel verdriet achter. Zonder dat je hoeft te oordelen, want onzichtbaar kan er meer geloof zijn dan dat wij denken. Maar in die vragen is leven na Pasen in gebrokenheid wel intens zwaar en moeilijk, nog meer dan alleen met het verdriet van een verlies. Uiteindelijk zijn we in dit verdriet zo machteloos en kunnen we maar één ding doen: Vragen of Jezus in dit verdriet nabij wil zijn. En blijf er scherp op dat de troost van de wederkomst buiten het geloof niet troostvol is en wees terughoudend om bij intens veel verdriet dit te snel te benoemen als je niet weet of de troost van de wederkomst op zijn plaats is. En voor iedereen die een gelovige is kwijtgeraakt omdat de dood nog steeds doorgaat, weet dan dat dit een troost is, als je zover bent om dit te kunnen zien, dat als Jezus terugkomt, we Hem allemaal vol vreugde tegemoet zullen gaan.

Gebed: Heer, leven na Pasen is lang niet altijd eenvoudig en zonder verdriet. Dank U waar U troost en bemoedigd en waar het verdriet te groot is, kom met Uw aanwezigheid en geef mij wijsheid om te zwijgen of te spreken. 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Lukas 4:30-37

30. Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg.
31. En Hij daalde af naar Kapernaüm, een stad in Galilea, en onderwees hen op de sabbatdagen.
32. En zij stonden versteld van Zijn onderricht, want Zijn woord was met gezag.
33. En in de synagoge was een man die een geest van een onreine demon had, en die riep met luide stem:
34. Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God.
35. Maar Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! En de demon ging uit hem weg, nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te bezorgen.
36. En zij werden allen erg verbaasd. Zij spraken met elkaar en zeiden: Wat is dit voor woord, dat Hij met gezag en kracht de onreine geesten bevel geeft en zij weggaan?
37. En de roep over Hem verspreidde zich naar elke plaats in de omgeving.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Doorzie de echte werkelijkheid

Thema: Op weg met Jezus

"Maar Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! En de demon ging uit hem weg, nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te bezorgen." (Lukas 4:35)

Wanneer ben jij ergens echt van onder de indruk? Echt op een manier dat jij je adem inhoudt en denkt: 'Als dit maar goed gaat'. Ik weet niet of het jou wel eens is opgevallen, maar Jezus raakt maar weinig onder de indruk. Ja, Hij raakt onder de indruk van het lijden van mensen en van de afwijzing die mensen doormaken, maar onder de indruk van de omstandigheden lijkt Hij maar weinig te komen. Steeds vaker denk ik dat dit komt omdat Hij een diep inzicht heeft in wat er echt gebeurt. Als je namelijk doorziet wat er in het echt gebeurt, dan raak je ook wat minder snel van slag. Het begint nog in Nazareth. Ze zijn Jezus helemaal zat en willen Hem van de berg afgooien en zo met Hem afrekenen. En dan dat ene aparte zinnetje: 'Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg'. Het volk komt in opstand tegen Hem en Hij lijkt zo ongeveer met Zijn handen op Zijn rug weg te lopen. En niet weglopen in de zin van maken dat je wegkomt, maar weglopen door tussen hen door te lopen. Hij lijkt niet onder de indruk.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu