Leven na Pasen in gebrokenheid (IV)

"Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem." (1 Thessalonicenzen 4:14)

Toen ik net na Pasen wilde beginnen aan de serie over 'leven na Pasen in de gebroken wereld', wilde ik eigenlijk beginnen met de tekst van vandaag, maar ik voelde dat je deze tekst pas kunt noemen nadat je alles al hebt benoemd. De troost voor de gelovige na dit leven, is niet de troost die je midden in het diepste lijden kunt noemen. Dan moet je eerst nabij zijn en God de ruimte geven om in het lijden nabij te zijn. Dan moet er ruimte zijn om te zeggen dat er niets van klopt en dat lijden niet is hoe het bedoeld is. En als je dan alles hebt gezegd, dan kun je nog iets zeggen over het leven na dit leven. Paulus is daarover overigens niet bepaald geheimzinnig als hij richting de gemeente hier dingen over zegt. Maar er is een verschil wat je in een gemeente zegt en wat je in pastorale begeleiding zegt. Als het persoonlijk is, is er niet altijd ruimte om gelijk maar te zeggen als iemand is overleden: "Het is maar tijdelijk, straks komt alles goed".

In de gemeente van Thessalonica was er kennelijk verwarring gekomen. Het was een nog jonge christelijke gemeente, maar tegelijk klopte er in hun ogen ook iets niet. Er waren er al gestorven en Jezus was nog niet teruggekomen. Kennelijk waren die jonge gelovigen in de veronderstelling dat Jezus alleen maar terugkwam voor de gelovigen die nog in leven waren en daardoor was er verwarring over degenen die toch al gestorven waren. En kennelijk hadden ze er ook geen rekening mee gehouden dat de wederkomst van Jezus wel eens heel wat langer zou kunnen gaan duren dan een paar jaar. Wij zouden nu zeggen: "Logisch dat overledenen die geloofden er straks ook bij zijn, want niemand kan zoveel jaar overleven". Dit was echter voor de gelovigen toen niet iets wat ze konden begrijpen.

Tegelijk zijn de bemoedigende woorden van Paulus ook nu (ten dele) voor ons een troost. En ik schrijf 'ten dele' omdat er ook een andere kant aan zit. Paulus zegt dat ze zich niet druk moeten maken over degenen die overleden zijn, want degenen die in het geloof gestorven zijn, zullen straks, als Jezus terugkomt, eerst opgewekt worden en dan zullen we met elkaar, gestorven gelovigen en levende gelovigen, Jezus tegemoet gaan in de wolken om Hem op aarde welkom te heten. Het 'opgenomen zijn in de wolken' dat Paulus hier noemt is geen opname van de gemeente, maar is een tijdelijke opname in het beeld van een heraut die zijn Koning binnenhaalt.

Nu raken we elkaar door de dood nog kwijt, maar straks komt er een moment van vereniging. Hoe dat zal zijn is niet helemaal duidelijk, maar het is wel duidelijk dat de dood niet dood is. Als Jezus straks komt, wordt alles nieuw en zullen degenen die in Christus ontslapen zijn dezelfde status krijgen als degenen die nog in geloof leven. Je bent in het geloof elkaar dus nooit kwijt. Tegelijk is dit ten dele maar een troost. Want dit is geen troost als je iemand bent verloren die niet in Jezus geloofde. Dan zijn de antwoorden echt heel moeilijk. Zoals bij ouders die een kind verloren, maar waarbij er nooit geloof is gezien. Dan blijf je met zoveel verdriet achter. Zonder dat je hoeft te oordelen, want onzichtbaar kan er meer geloof zijn dan dat wij denken. Maar in die vragen is leven na Pasen in gebrokenheid wel intens zwaar en moeilijk, nog meer dan alleen met het verdriet van een verlies. Uiteindelijk zijn we in dit verdriet zo machteloos en kunnen we maar één ding doen: Vragen of Jezus in dit verdriet nabij wil zijn. En blijf er scherp op dat de troost van de wederkomst buiten het geloof niet troostvol is en wees terughoudend om bij intens veel verdriet dit te snel te benoemen als je niet weet of de troost van de wederkomst op zijn plaats is. En voor iedereen die een gelovige is kwijtgeraakt omdat de dood nog steeds doorgaat, weet dan dat dit een troost is, als je zover bent om dit te kunnen zien, dat als Jezus terugkomt, we Hem allemaal vol vreugde tegemoet zullen gaan.

Gebed: Heer, leven na Pasen is lang niet altijd eenvoudig en zonder verdriet. Dank U waar U troost en bemoedigd en waar het verdriet te groot is, kom met Uw aanwezigheid en geef mij wijsheid om te zwijgen of te spreken. 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Meest gelezen artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu