Leven na Pasen in gebrokenheid (IV)

"Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem." (1 Thessalonicenzen 4:14)

Toen ik net na Pasen wilde beginnen aan de serie over 'leven na Pasen in de gebroken wereld', wilde ik eigenlijk beginnen met de tekst van vandaag, maar ik voelde dat je deze tekst pas kunt noemen nadat je alles al hebt benoemd. De troost voor de gelovige na dit leven, is niet de troost die je midden in het diepste lijden kunt noemen. Dan moet je eerst nabij zijn en God de ruimte geven om in het lijden nabij te zijn. Dan moet er ruimte zijn om te zeggen dat er niets van klopt en dat lijden niet is hoe het bedoeld is. En als je dan alles hebt gezegd, dan kun je nog iets zeggen over het leven na dit leven. Paulus is daarover overigens niet bepaald geheimzinnig als hij richting de gemeente hier dingen over zegt. Maar er is een verschil wat je in een gemeente zegt en wat je in pastorale begeleiding zegt. Als het persoonlijk is, is er niet altijd ruimte om gelijk maar te zeggen als iemand is overleden: "Het is maar tijdelijk, straks komt alles goed".

In de gemeente van Thessalonica was er kennelijk verwarring gekomen. Het was een nog jonge christelijke gemeente, maar tegelijk klopte er in hun ogen ook iets niet. Er waren er al gestorven en Jezus was nog niet teruggekomen. Kennelijk waren die jonge gelovigen in de veronderstelling dat Jezus alleen maar terugkwam voor de gelovigen die nog in leven waren en daardoor was er verwarring over degenen die toch al gestorven waren. En kennelijk hadden ze er ook geen rekening mee gehouden dat de wederkomst van Jezus wel eens heel wat langer zou kunnen gaan duren dan een paar jaar. Wij zouden nu zeggen: "Logisch dat overledenen die geloofden er straks ook bij zijn, want niemand kan zoveel jaar overleven". Dit was echter voor de gelovigen toen niet iets wat ze konden begrijpen.

Tegelijk zijn de bemoedigende woorden van Paulus ook nu (ten dele) voor ons een troost. En ik schrijf 'ten dele' omdat er ook een andere kant aan zit. Paulus zegt dat ze zich niet druk moeten maken over degenen die overleden zijn, want degenen die in het geloof gestorven zijn, zullen straks, als Jezus terugkomt, eerst opgewekt worden en dan zullen we met elkaar, gestorven gelovigen en levende gelovigen, Jezus tegemoet gaan in de wolken om Hem op aarde welkom te heten. Het 'opgenomen zijn in de wolken' dat Paulus hier noemt is geen opname van de gemeente, maar is een tijdelijke opname in het beeld van een heraut die zijn Koning binnenhaalt.

Nu raken we elkaar door de dood nog kwijt, maar straks komt er een moment van vereniging. Hoe dat zal zijn is niet helemaal duidelijk, maar het is wel duidelijk dat de dood niet dood is. Als Jezus straks komt, wordt alles nieuw en zullen degenen die in Christus ontslapen zijn dezelfde status krijgen als degenen die nog in geloof leven. Je bent in het geloof elkaar dus nooit kwijt. Tegelijk is dit ten dele maar een troost. Want dit is geen troost als je iemand bent verloren die niet in Jezus geloofde. Dan zijn de antwoorden echt heel moeilijk. Zoals bij ouders die een kind verloren, maar waarbij er nooit geloof is gezien. Dan blijf je met zoveel verdriet achter. Zonder dat je hoeft te oordelen, want onzichtbaar kan er meer geloof zijn dan dat wij denken. Maar in die vragen is leven na Pasen in gebrokenheid wel intens zwaar en moeilijk, nog meer dan alleen met het verdriet van een verlies. Uiteindelijk zijn we in dit verdriet zo machteloos en kunnen we maar één ding doen: Vragen of Jezus in dit verdriet nabij wil zijn. En blijf er scherp op dat de troost van de wederkomst buiten het geloof niet troostvol is en wees terughoudend om bij intens veel verdriet dit te snel te benoemen als je niet weet of de troost van de wederkomst op zijn plaats is. En voor iedereen die een gelovige is kwijtgeraakt omdat de dood nog steeds doorgaat, weet dan dat dit een troost is, als je zover bent om dit te kunnen zien, dat als Jezus terugkomt, we Hem allemaal vol vreugde tegemoet zullen gaan.

Gebed: Heer, leven na Pasen is lang niet altijd eenvoudig en zonder verdriet. Dank U waar U troost en bemoedigd en waar het verdriet te groot is, kom met Uw aanwezigheid en geef mij wijsheid om te zwijgen of te spreken. 

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Een vreemde Koning

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben." (Jesaja 53:2)

Jezus is het leven in alle doodsheid van het menselijk bestaan. Dat werd duidelijk toen we het hadden over de beeldspraak van Jesaja dat Jezus is als een loot uit dorre aarde. Jezus is de levende loot uit een aarde waar geen leven meer in zit. In deze beeldspraak zitten nog twee dingen. In de eerste plaats is Jezus de Messias Die niet in een eenvoudige situatie in de wereld komt. Hij is zo anders, zoals het leven zo anders is dan de dood. Zijn taak in deze wereld was dus ook een totaal tegengestelde taak. Maar in dit beeld zit ook nog iets Koninklijks. Jesaja gebruikte namelijk in hoofdstuk 11 ook al het beeld van een loot. Toen was het beeld wel iets anders, maar daar werd wel duidelijk waar die loot uit voortkomt. Hij komt daar uit de afgehakte boomstronk van Isaï. Voor een Israëliet was dat een beeld van het absolute Koningschap. De wortel van Isaï was het begin van het huis van David. De Messias, de redder van de wereld komt dus met koninklijke majesteit.

Jezus is vanaf het begin Koning, daar is Hij voor gekomen en daar is Hij voor gezonden. Misschien geeft ons dit niet gelijk een bijzonder gevoel, maar een gelovige Jood gaf dit wel een gevoel. Zeker ook in de tijd van Jesaja en ook later in de tijd van Jezus. Al vanaf de tijd van Jesaja zat een gelovige Jood te wachten op de nieuwe Koning van Israël. Dat zie je ook terug in het leven van Jezus. Velen begrepen er niets van, want de Koning Die zou komen, zou dan toch in ieder geval afrekening houden met de vijandelijke machten in het land. Israël zou dan toch weer Israël moeten worden en geen vijand zou het meer voor het zeggen moeten hebben. Dit beeld klopt niet, maar dit was wel het grote verlangen. Jezus kwam niet als een overwinnende Koning zoals David. Hij kwam niet om letterlijk grondgebied te winnen. Jezus kwam niet voor een evangelie van welvaart. Daarom klopt de boodschap ook niet dat Jezus een complete hemel op aarde zou brengen of dat als je in Jezus gelooft, je nu ook al alles zult ontvangen. Jezus laat voorlopig de gebroken wereld gebroken en laat alleen lichtstralen van de toekomende tijd zien.

Als je Jesaja 53 goed leest zit daar wel de lijn van de Messiaanse Koning in, maar zo ziet Hij er niet uit. Hij ziet eruit als iemand waar je je hoofd voor zou omdraaien. Er is geen enkele reden waarom je Hem zou begeren. Dat moet je vooral zien in het licht van die Koninklijke profetie. Het klopt ook allemaal niet als je een Koning zou verwachten die vijanden komt verslaan. Bedenk even hoe het voor een gelovige Jood geklonken moet hebben dat je je vijanden moest liefhebben, dat je je andere wang moet toekeren en dat je zult huilen om zalig te worden. Met de woorden zoals Jezus aan het begin van Zijn bediening de Bergrede begon, werd Hij direct gediskwalificeerd als de nieuwe koning volgens aarde maatstaven. De profetie van Jesaja zegt niet dat Jezus een onaanzienlijk persoon zal zijn in letterlijke zin, maar in het beeld van de Koning wel.

Het is precies waar wij net zo vaak tegenaan lopen. De vraag die wij zo vaak stellen: "Jezus, als U dan Overwinnaar bent, waarom zien wij daar dan nog maar zo weinig van?" Eigenlijk is het antwoord heel eenvoudig: Omdat het nu nog niet de tijd is waarin alle dingen nieuw worden, maar we nog slechts nieuwe dingen zullen zien, maar nog steeds in gebrokenheid. Jezus is geen Messias die direct komt om alles anders te maken in de dagelijkse realiteit, Hij is de Messias die het begin is van alle dingen die nieuw worden. Hij zet het herstel van alle dingen in beweging, als een Knecht Die plaatsvervangend onze plaats inneemt, ons nu al laat zien wat straks volledig zal gebeuren, maar ons ook de boodschap geeft dat we nog moeten wachten op het complete herstel van alle dingen. Maar daarmee raakt Hij voor velen toen en nu wel de glans kwijt waardoor ze Hem begeerd zouden hebben. Maar wat hebben we aan een Koning Die alle dingen nieuw komt maken, terwijl dat voor ons onbereikbaar is omdat er nog een onoverbrugbare kloof zou blijven tussen God en ons. Jezus Koningschap gaat veel dieper, Hij gaat de diepste dorre doodsheid in om daar Koninklijk leven te brengen.

Gebed: Heer, toch bent U voor mij alles! Ik heb U lief omdat U niet iets materialistisch kwam brengen, maar vernieuwing vanuit het diepste bestaan van dorheid en doodsheid.

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

27 februari 2020
25 februari 2020
23 februari 2020
20 februari 2020
18 februari 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu