Vrouwen in de Bijbel - Esther

"Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, om te worden weggevaagd, gedood en omgebracht. Zouden wij als slaven en als slavinnen verkocht zijn, dan zou ik hebben gezwegen, hoewel ook dan de tegenstander de schade voor de koning zeker niet zou kunnen vergoeden." (Esther 7:4) 

Het zou wel eens kunnen zijn dat het boek Esther in de Bijbel het lastigste boek is dat er in de Bijbel staat. Het is ook het boek, waar zoveel in vergeestelijkt wordt dat er ook een heleboel niet meer klopt. Koning Ahasveros krijgt soms de rol van God in de vergeestelijking van het Bijbelboek. Als Esther zegt: "Kom ik om dan kom ik om", dan wordt die zin ineens een heel geestelijke zin die de gelovige in sommige kringen zou moeten beleven. Maar om nu Ahasveros in het beeld van God te zetten, die het hele volk in ballingschap brengt, dan zeg je wel erg veel. En als je God gaat afspiegelen als Iemand bij Wie je maar moet hopen dat zijn humeur goed genoeg is op het moment dat je bij Hem aanklopt, dat is ook nogal wat. Kortom, Esther is een boek in de Bijbel, over een vrouw wat heel lastig is.

 

Ik zou niet durven zeggen dat iemand met zijn zonden maar naar God toe moet gaan met de gedachte: "kom ik om dan kom ik om." God is voluit genadig! En dat is ook niet wat Esther meemaakt. Esther was gewoon een Joodse slavin die was meegevoerd in de ballingschap. Op een gegeven moment valt de vrouw van Ahasveros uit de gratie bij haar man en laat deze koning een schoonheidswedstrijd uitschrijven en de mooiste vrouw zal zijn vrouw worden. Wat een bizar verhaal en volgens mij kun je deze man onmogelijk vergeestelijken met God Die genade geeft. Esther blijkt het mooiste meisje te zijn en wordt de vrouw van de koning. 

Maar uiteindelijk komt Haman op het toneel met het plan om de Joden uit te moorden. Hier komen we bij de kern van het boek. Israël, het volk waar de Messias uit geboren moest worden, dat moest uitgeroeid worden. En uiteindelijk kan alleen Esther het volk redden. En al zou ze omkomen, dan moet ze maar omkomen, als de koning haar geen gratie verleent, dan is dat haar einde, maar anders een paar dagen later als Haman zijn plan kan uitvoeren. 

Esther is een vrouw die haar leven er voor over wil hebben om haar volk te redden. En dat gaat niet vanzelf. Ze vraagt of de andere Joden willen vasten. Overigens is dit vasten niet iets dat we ergens terugvinden in de Bijbel op deze manier. Maar het laat wel haar spanning zien. Uiteindelijk wil zij het volk redden en daarmee de redding van de mensheid. En ik hoop niet dat wij ooit in dit soort situaties komen, maar hoeveel heb jij over voor het Evangelie? Eigenlijk is dat de enige lijn die we uit dit Bijbelboek kunnen halen. Deze vrouw gaat tot het uiterste voor Gods volk. Zouden wij zover willen gaan om het Evangelie, hoe dan ook, ook als het ons onszelf kost, aan de man te brengen? Trouw aan God in elke omstandigheid met Esther als voorbeeld! 

Gebed: HEER, Esther en haar verhaal roept vragen genoeg op waar we niet uitkomen, maar dat Esther uiteindelijk Uw volk wil redden en daarvoor haar leven op het spel zet, houd mij wel een spiegel voor als het om Uw boodschap gaat. Ik wil trouw zijn aan U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Psalm 10

​1. HEERE, waarom blijft U van verre staan?
    Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid?
2. Fel en hoogmoedig achtervolgt de goddeloze de ellendige.
    Laat hen gegrepen worden in de listige plannen die zij bedacht hebben!

3. Want de goddeloze beroemt zich over zijn hartenwens;
    hij zegent de hebzuchtige, hij lastert de HEERE.
4. De goddeloze, met zijn neus trots omhoog, onderzoekt niet.
    Al zijn gedachten zijn: Er is geen God!

5. Zijn wegen bezorgen te allen tijde verdriet.
    Uw oordelen gaan hem te hoog, hij houdt ze ver van zich;
        al zijn tegenstanders blaast hij weg.
6. Hij zegt in zijn hart: Ik zal niet wankelen,
    want van generatie op generatie zal mij geen onheil treffen.

7. Zijn mond is vol vervloeking, bedrog en list,
    onder zijn tong is kwaad en onrecht.
8. Hij ligt in een hinderlaag in de dorpen,
    op verborgen plaatsen doodt hij de onschuldige,
        zijn ogen loeren op de arme.

9. Hij ligt in een hinderlaag op een verborgen plaats,
    zoals een leeuw in zijn schuilplaats;
hij ligt in een hinderlaag om de ellendige te overvallen,
    hij overvalt de ellendige als hij hem in zijn net trekt.
10. Hij duikt neer, hij bukt zich,
    en de arme valt in zijn sterke poten.
11. Hij zegt in zijn hart: God heeft het vergeten,
    Hij heeft Zijn aangezicht verborgen,
        Hij ziet het in eeuwigheid niet.

12. Sta op, HEERE God, hef Uw hand op,
    vergeet de ellendigen niet.
13. Waarom lastert de goddeloze God?
    Waarom zegt hij in zijn hart: U zult geen rekenschap eisen?

14. Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet,
    opdat men het in Uw hand geeft;
op Ú verlaat de arme zich,
    U bent geweest een Helper van de wees.

15. Breek de arm van de goddeloze en de kwaaddoener,
    eis rekenschap van hem over zijn goddeloosheid, tot U er niets meer van vindt.
16. De HEERE is Koning, eeuwig en altijd;
    de heidenvolken zijn uit Zijn land verdwenen.

17. U hebt de wens van de zachtmoedigen gehoord, HEERE,
    U zult hun hart versterken, Uw oor zal er acht op slaan
18. om de wees en de verdrukte recht te doen.
    Dan zal een aardse sterveling voortaan geen geweld meer bedrijven.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Onzichtbaar aanwezig

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“Sta op, HEERE God, hef Uw hand op, vergeet de ellendigen niet.” (Psalm 10:12)

Pas geleden zat ik in een overleg rondom een missionaire dienst. Daar kwam de vraag op, welke manier de beste is om iemand bij Jezus te brengen. Dat is een ingewikkelde vraag, laten we eerlijk zijn. Welk stukje van het Evangelie ga je dan mee beginnen? Uiteindelijk kwamen we op een heel andere lijn uit, die wij maar al te vaak vergeten. Een onzichtbare aanwezigheid in het leven van je naaste. Die onzichtbare aanwezigheid kom je op heel veel plaatsen tegen in de Bijbel. Die ander, je naaste, weet dat niet eens, dat je met hem of haar bezig bent. Je komt hem bijvoorbeeld tegen in Psalm 10, als de psalmist gaat bidden voor de ellendigen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu