Vrouwen in de Bijbel - Schoonmoeder van Petrus

"En Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar; en zij stond op en diende hen." (Mattheüs 8:15) 

De eerste opvallende vrouw, als je de Bijbel op volgorde leest is de schoonmoeder van Petrus. Maria komt nog wel in de andere Evangeliën, maar in Mattheüs is de eerste vrouw die echt iets te zeggen heeft de schoonmoeder van Petrus. We weten niet hoe ziek ze is, maar we kunnen er wel vanuit gaan dat deze vrouw zeer ernstig ziek is. Wellicht lag ze zelfs op sterven. 

 

Het is ook maar de vraag of deze vrouw hoop heeft gehad dat ze het nog zou redden. Natuurlijk kunnen we zeggen dat geloof belangrijk is voor een wonder, maar het is wel opmerkelijk dat dit geloof door Jezus niet bij een zieke wordt gevraagd. Wellicht kon deze vrouw helemaal niet eens meer iets doen en was zelfs geloven onmogelijk geworden. Gelukkig vraagt Jezus hier ook helemaal niets. Hij komt eigenlijk 'toevallig' het huis van Petrus binnen en daar treft Hij deze doodzieke vrouw aan. En dan doet deze vrouw echt een paar bijzondere dingen. 

Op het moment dat Jezus haar hand aanraakt verlaat de koorts haar. Dat is al iets opmerkelijks. Is het je wel eens opgevallen dat Jezus nooit een standaard manier had van genezen? Elke keer is weer anders. In Lukas staat dat Jezus de ziekte ook nog bestrafte, maar verder deed Jezus niet erg veel. En op het moment dat Jezus dit doet, staat deze vrouw op. Dit is toch eigenlijk niet te begrijpen. Deze vrouw was doodziek geweest en direct na het wonder staat ze op. Je zou toch zeggen dat ze nog even weer op krachten moet komen. Maar als Jezus iets doet, dan doet Hij het goed! Dat blijkt wel bij deze vrouw. En er is ook echt geloof bij nodig geweest om direct op te staan. Zoals bij die man waar ik voor bad en die begon te springen, terwijl ik nog niet uitgebeden was.  

Maar wat doe je na een wonder? Waarom doet Jezus eigenlijk een wonder? Is dat omdat Hij deze vrouw zo aardig vond? Jezus zal deze vrouw vast ook aardig gevonden hebben, maar deed Hij het daarom? Jezus deed het in ieder geval om Zijn Koninkrijk te laten zien. Het is pure Evangelieverkondiging. Maar dat is het niet alleen. Als Jezus je een wonder geeft doet Hij dat om wat het met jou doet. Jezus doet geen wonder in je leven terwijl je daarna kunt zeggen: Fijn, ik zal weer een heerlijk mijn leven gaan leven. 

Kijk eens wat deze vrouw doet na het wonder! Zij dient direct Jezus. Ze dient ook de discipelen, of eigenlijk dient zij zodat Jezus en Zijn discipelen gewoon het werk kunnen doen dat ze moeten doen. En niet iedereen zal ondersteunend dienen, maar als God een wonder in je leven doet, zal het als het goed is uitwerken dat je Hem gaat dienen met jouw gaven. Meer dan ooit leef je dan voor Jezus. Dat is het persoonlijke doel van een wonder. En die wonderen gebeuren nog steeds, maar wat doen wij er dan mee? 

Gebed: Heer, deze vrouw begon gelijk U te dienen. Elk wonder dat U in mijn leven doet en heeft gedaan, daarvoor wil ik U nog meer dienen, ja mijn leven geven voor Uw dienst.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Psalm 10

​1. HEERE, waarom blijft U van verre staan?
    Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid?
2. Fel en hoogmoedig achtervolgt de goddeloze de ellendige.
    Laat hen gegrepen worden in de listige plannen die zij bedacht hebben!

3. Want de goddeloze beroemt zich over zijn hartenwens;
    hij zegent de hebzuchtige, hij lastert de HEERE.
4. De goddeloze, met zijn neus trots omhoog, onderzoekt niet.
    Al zijn gedachten zijn: Er is geen God!

5. Zijn wegen bezorgen te allen tijde verdriet.
    Uw oordelen gaan hem te hoog, hij houdt ze ver van zich;
        al zijn tegenstanders blaast hij weg.
6. Hij zegt in zijn hart: Ik zal niet wankelen,
    want van generatie op generatie zal mij geen onheil treffen.

7. Zijn mond is vol vervloeking, bedrog en list,
    onder zijn tong is kwaad en onrecht.
8. Hij ligt in een hinderlaag in de dorpen,
    op verborgen plaatsen doodt hij de onschuldige,
        zijn ogen loeren op de arme.

9. Hij ligt in een hinderlaag op een verborgen plaats,
    zoals een leeuw in zijn schuilplaats;
hij ligt in een hinderlaag om de ellendige te overvallen,
    hij overvalt de ellendige als hij hem in zijn net trekt.
10. Hij duikt neer, hij bukt zich,
    en de arme valt in zijn sterke poten.
11. Hij zegt in zijn hart: God heeft het vergeten,
    Hij heeft Zijn aangezicht verborgen,
        Hij ziet het in eeuwigheid niet.

12. Sta op, HEERE God, hef Uw hand op,
    vergeet de ellendigen niet.
13. Waarom lastert de goddeloze God?
    Waarom zegt hij in zijn hart: U zult geen rekenschap eisen?

14. Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet,
    opdat men het in Uw hand geeft;
op Ú verlaat de arme zich,
    U bent geweest een Helper van de wees.

15. Breek de arm van de goddeloze en de kwaaddoener,
    eis rekenschap van hem over zijn goddeloosheid, tot U er niets meer van vindt.
16. De HEERE is Koning, eeuwig en altijd;
    de heidenvolken zijn uit Zijn land verdwenen.

17. U hebt de wens van de zachtmoedigen gehoord, HEERE,
    U zult hun hart versterken, Uw oor zal er acht op slaan
18. om de wees en de verdrukte recht te doen.
    Dan zal een aardse sterveling voortaan geen geweld meer bedrijven.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Onzichtbaar aanwezig

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“Sta op, HEERE God, hef Uw hand op, vergeet de ellendigen niet.” (Psalm 10:12)

Pas geleden zat ik in een overleg rondom een missionaire dienst. Daar kwam de vraag op, welke manier de beste is om iemand bij Jezus te brengen. Dat is een ingewikkelde vraag, laten we eerlijk zijn. Welk stukje van het Evangelie ga je dan mee beginnen? Uiteindelijk kwamen we op een heel andere lijn uit, die wij maar al te vaak vergeten. Een onzichtbare aanwezigheid in het leven van je naaste. Die onzichtbare aanwezigheid kom je op heel veel plaatsen tegen in de Bijbel. Die ander, je naaste, weet dat niet eens, dat je met hem of haar bezig bent. Je komt hem bijvoorbeeld tegen in Psalm 10, als de psalmist gaat bidden voor de ellendigen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu