Vrouwen in de Bijbel - Hanna

"Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is, aan de HEERE overgegeven; hij is van de HEERE gebeden. En hij boog zich daar voor de HEERE neer." (1 Samuël 1:28) 

Moeders en kinderen, dat zijn twee dingen die best lastig kunnen zijn. Stel je nu voor dat je dochter met het idee komt dat ze in de gevangenis van Kongo wil gaan werken? Misschien een extreem voorbeeld, maar het is een voorbeeld uit de praktijk. Wat zeg je dan als moeder? En overigens, ook als vader kan dit wel eens heel lastig zijn. Dan zeg je natuurlijk, zonder aarzelen: "Als dit Gods bedoeling is en je weet dit ook zeker, dan mag je met plezier gaan." Of toch niet helemaal?  

Moeders en kinderen, iets dat soms heel lastig kan zijn, zeker als het over loslaten gaat. Misschien mag ik de moeders (en ook vaders) onder ons eens vragen of God je kinderen mag gebruiken op elk terrein dat Hij wilt? Dit vraag is niet eenvoudig, omdat we aan de ene kant niets liever willen dan dat onze kinderen in Gods weg gaan, maar aan de andere kant is loslaten ook echt lastig en ingewikkeld. Maar wat nu als dit van toepassing is op je enige kind dat je hebt en dat dit ook nog eens een kind is dat door een ongelofelijk wonder tot stand is gekomen. Een kind, terwijl zwanger worden niet mogelijk was. 

Dan zitten we ineens midden in het leven van Hanna. Hanna en Elkana waren met elkaar getrouwd. En Elkana hield ontzettend veel van zijn vrouw. Ondanks dat hij nog een vrouw had, was Hanna de vrouw naar zijn hart. Ze kreeg altijd net iets meer. En toch kon Hanna haar man niet geven wat ze zo graag zou willen: Een kind. Wat een verdriet in dat huwelijk. Als vrouw niet zwanger kunnen worden, en zeker in die tijd, was een schande en er bleef van je zelfwaarde niet veel meer over. 

Maar als Hanna dat haar nood bij God brengt in de tempel spreekt de priester Eli een krachtig woord van God waarin hij zegt dat ze zal ontvangen naar wat ze heeft gebeden. En je kunt van Eli zeggen wat je wilt, hierin was hij goed afgestemd op God. En als je dan leest wat Hanna belooft als Samuël is geboren, dan kunnen wij elkaar de vraag wel stellen, als je kinderen mag hebben ontvangen, of wij onze kinderen op dezelfde manier willen afstaan aan God zoals Hanna deed. 

Haar zoon was uiteindelijk niet haar zoon, maar hij was slechts ontvangen van God om voor God te leven. En Hanna wijdt haar zoon direct toe aan de dienst van God. Alle dagen van zijn leven is Samuël bedoeld voor God! Dat zal niet betekenen dat alle kinderen in de tempel gebracht moeten worden, maar ben jij beschikbaar om je kind ruimte te geven om helemaal voor God te leven? Gewoon omdat je zo dankbaar bent dat God je met kinderen zegende! 

En als je alleen bent of getrouwd en geen kinderen hebt, dan wil ik je vandaag zeggen dat God je gedachten kent. Soms begrijpen we Gods weg niet, maar uiteindelijk gaat God ook met jou Zijn bijzondere weg en probeer je daar op te richten! 

Gebed: HEER, vandaag wil ik bidden voor alle kinderen zodat ze mogen toegewijd zijn aan U en ik wil bidden voor iedereen die kinderloos is gebleven en degenen die niet een huwelijk hebben ontvangen. Laat U hen zien wat Uw plan is met hun leven en laat hen zien dat hun leven niet van minder kwaliteit is.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Psalm 10

​1. HEERE, waarom blijft U van verre staan?
    Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid?
2. Fel en hoogmoedig achtervolgt de goddeloze de ellendige.
    Laat hen gegrepen worden in de listige plannen die zij bedacht hebben!

3. Want de goddeloze beroemt zich over zijn hartenwens;
    hij zegent de hebzuchtige, hij lastert de HEERE.
4. De goddeloze, met zijn neus trots omhoog, onderzoekt niet.
    Al zijn gedachten zijn: Er is geen God!

5. Zijn wegen bezorgen te allen tijde verdriet.
    Uw oordelen gaan hem te hoog, hij houdt ze ver van zich;
        al zijn tegenstanders blaast hij weg.
6. Hij zegt in zijn hart: Ik zal niet wankelen,
    want van generatie op generatie zal mij geen onheil treffen.

7. Zijn mond is vol vervloeking, bedrog en list,
    onder zijn tong is kwaad en onrecht.
8. Hij ligt in een hinderlaag in de dorpen,
    op verborgen plaatsen doodt hij de onschuldige,
        zijn ogen loeren op de arme.

9. Hij ligt in een hinderlaag op een verborgen plaats,
    zoals een leeuw in zijn schuilplaats;
hij ligt in een hinderlaag om de ellendige te overvallen,
    hij overvalt de ellendige als hij hem in zijn net trekt.
10. Hij duikt neer, hij bukt zich,
    en de arme valt in zijn sterke poten.
11. Hij zegt in zijn hart: God heeft het vergeten,
    Hij heeft Zijn aangezicht verborgen,
        Hij ziet het in eeuwigheid niet.

12. Sta op, HEERE God, hef Uw hand op,
    vergeet de ellendigen niet.
13. Waarom lastert de goddeloze God?
    Waarom zegt hij in zijn hart: U zult geen rekenschap eisen?

14. Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet,
    opdat men het in Uw hand geeft;
op Ú verlaat de arme zich,
    U bent geweest een Helper van de wees.

15. Breek de arm van de goddeloze en de kwaaddoener,
    eis rekenschap van hem over zijn goddeloosheid, tot U er niets meer van vindt.
16. De HEERE is Koning, eeuwig en altijd;
    de heidenvolken zijn uit Zijn land verdwenen.

17. U hebt de wens van de zachtmoedigen gehoord, HEERE,
    U zult hun hart versterken, Uw oor zal er acht op slaan
18. om de wees en de verdrukte recht te doen.
    Dan zal een aardse sterveling voortaan geen geweld meer bedrijven.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Onzichtbaar aanwezig

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“Sta op, HEERE God, hef Uw hand op, vergeet de ellendigen niet.” (Psalm 10:12)

Pas geleden zat ik in een overleg rondom een missionaire dienst. Daar kwam de vraag op, welke manier de beste is om iemand bij Jezus te brengen. Dat is een ingewikkelde vraag, laten we eerlijk zijn. Welk stukje van het Evangelie ga je dan mee beginnen? Uiteindelijk kwamen we op een heel andere lijn uit, die wij maar al te vaak vergeten. Een onzichtbare aanwezigheid in het leven van je naaste. Die onzichtbare aanwezigheid kom je op heel veel plaatsen tegen in de Bijbel. Die ander, je naaste, weet dat niet eens, dat je met hem of haar bezig bent. Je komt hem bijvoorbeeld tegen in Psalm 10, als de psalmist gaat bidden voor de ellendigen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu