Blokkades voor Gods kracht - Geloof van kinderen

"Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God." (Markus 10:14) 

Er zijn situaties waarin blijkt dat God geen kracht kan doen, vanwege het ongeloof. Dan zien we letterlijk gebeuren dat iets niet kan gebeuren. Of dat nu genezing of bevrijding is, door ongeloof gaat het mis. Jezus laat echter in nog een situatie zien dat wij voor een blokkade kunnen zorgen. En die blokkade is misschien nog wel iets lastiger. Vooral omdat het met misschien wel beide aspecten te maken heeft: redeneren en ongeloof. Want er zijn mensen die geen last hebben van deze te dingen, maar die wij tegelijk ook heel lastig vinden om die in te zetten voor Gods Koninkrijk.

 

Er is een moment dat er kinderen bij Jezus worden gebracht. Dat lijkt iets aandoenlijks, het lijkt iets liefs, maar zo wordt het niet ervaren door de discipelen. Moeder die hun kinderen bij Jezus brengen om hen te laten zegenen, maar discipelen die dat absoluut niet willen. Jezus heeft wel wat beters te doen dan Zich met kinderen bezig te houden. Maar als Jezus dat ziet, wordt Jezus boos! Hij neemt hen dit zeer kwalijk. Dit is niet wat Jezus wil, maar dit is ook niet wat Jezus ziet. 

Weet je wat Jezus ziet in die kinderen? De toekomst van Zijn Koninkrijk. Voor hen is het Koninkrijk van God. Heb je er wel eens over nagedacht wat wij met kinderen doen, als het over het Koninkrijk van God gaat? Wij zeggen tegen de kinderen: Jullie kunnen beter maar niet bij de grote mensen zijn, gaan jullie maar naar jullie eigen dienst op zondag en we bieden ze daar een oppervlakkig geschiedenisverhaal aan. 

Jezus doet het anders. Als er iemand is die Jezus zegent met de gaven van het Koninkrijk, dan zijn het de kinderen! Jezus ziet het geloof bij die kinderen. Jezus ziet dat zij in ieder geval niet redeneren en Jezus ziet in hen geloof dat bij Hem alles, maar dan ook echt alles mogelijk is. En dan moet je even die geschiedenis terughalen van gisteren. De discipelen konden die jongen niet bevrijden omdat ze er geen geloof voor hadden. Hadden ze maar kinderen gevraagd om het te doen, dan zou het wel eens heel snel klaar geweest kunnen zijn met die demon, omdat kinderen juist zonder voorwaarden Jezus willen geloven. 

Als wij niet geloven zoals kinderen, dan zullen wij een blokkade zijn voor het Koninkrijk en de tekenen van het Koninkrijk. De andere kant is ook waar, wij mogen de kinderen niet aan de kant zetten, maar juist inzetten. Waarom laten we de kinderen niet bidden met onze zieken? Wat staat hen in de weg die geloven in een God van wonderen om te bidden? En dit meen ik serieus! Want als geloof, mede bepalend is voor de tekenen van het Koninkrijk, dan ligt er een hele grote taak voor onze kinderen. Zij zullen zonder rem reageren in geloof op wat Jezus vraagt. Alle schroom die wij hebben, zul je bij die kinderen niet zien. Zij dragen het Koninkrijk bij zich, maar als we hen dit afleren, zullen ze straks op dezelfde manier redeneren als wij. 

Gebed: Heer, ik wil geloven als een kind, maar ik wil ook geloven dat U kinderen kunt en zult gebruiken voor Uw Koninkrijk. Vanaf vandaag horen juist de kinderen er helemaal bij en ik wil hen alle ruimte geven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu