Blokkades voor Gods kracht

"En Hij kon daar geen kracht doen, maar Hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen." (Markus 6:5) 

De laatste tijd blijft bij mij telkens de vraag hangen waarom er soms zo weinig tekenen van Gods kracht, op sommige plaatsen gebeuren. Wat voor blokkades zijn er waardoor de kracht van God niet doorwerkt. Waarom is het dat als de schaduw van Petrus op mensen valt, dat ze zelfs genezen en waarom is de kracht van God in onze tijd niet in die mate aanwezig? Het zijn een paar vragen waar je heel snel op kunt antwoorden en zeggen: "Dat is aan God" of "Dat was vroeger, maar nu niet meer." Ondertussen heb ik ook leren zien dat dit wel een heel makkelijk antwoord is.

 

Door de tijd heen heb ik steeds meer gezien dat God niet is veranderd en nog steeds wonderen en tekenen doet. Niet voor niets zendt Jezus ons de wereld in om op zieken de handen te leggen, niet voor niets gebeuren er soms, als je met mensen bidt, hele bijzondere dingen. En toch, lijkt het soms zo minimaal. Er zijn momenten dat ik er veel meer van zie, op bepaalde bijeenkomsten gebeuren er bij velen wonderen en toch gebeurt er ook heel vaak niets. 

Iemand zei pasgeleden: "Als je er vanuit gaat dat God grote wonderen doet, denk je dat je de Heilige Geest naar je hand kunt zetten." Maar kunnen wij zeggen dat God niet zou willen dat er wonderen gebeuren? En ik ken alle ja-maars. Natuurlijk moet het om Gods eer gaan, maar zou het daar bij Jezus niet om gegaan zijn? En waarom zegt Jezus tegen degenen die geloven dat ze dezelfde dingen zullen doen als Hij? 

Het is heel makkelijk om te zeggen dat God tegenwoordig geen wonderen meer doet, want dan hoeven we er immers niets mee. Het is heel makkelijk om kritisch te zijn over de tekenen van het Koninkrijk. Maar ik geloof dat als we heel goed het Evangelie lezen, dat Jezus ons iets schokkends leert. Hij zet ons met alle argumenten gewoon met twee benen op de grond en Hij zegt: "Dat de tekenen van het Koninkrijk ontbreken komt door redeneren en ongeloof." 

Zegt Jezus dat echt? Nou, Jezus laat zien wat er gebeurt in Nazareth. Hij heeft daar gepreekt en wat gebeurt er dan? Ze twijfelen aan Jezus. Ze twijfelen er aan dat wat Hij zegt wel echt waar is en ze slaan aan het redeneren: "Nee, dit is de zoon van Jozef en Maria, die stelt niets voor." Dat is ongeveer hetzelfde als redeneren: "Nee, Jezus doet dat nu niet meer, dat was vroeger." 

Als er één ding is waardoor Gods kracht wordt beperkt, dan is het wel door redeneren, door praten, door ons denken, door onze eindeloze theologieën. Het maakt God krachteloos om met Zijn Geest te werken. We komen maar weinig momenten tegen dat Jezus niet kan werken of dat een wonder niet kan plaatsvinden. Uiteindelijk is het altijd ongeloof van degenen die er omheen staan. Uiteindelijk ongeloof van de kerk. Als Jezus je iets wil leren is het dat je heel eenvoudig stopt met jouw manier van denken en redeneren en gewoon doet wat Jezus zegt. 

Gebed: Heer, ik verlang naar meer kracht van Uw Geest in de kerk, door de bedieningen heen. Nooit meer wil ik redeneren in plaats van gehoorzamen! Wat U zegt is waar en zal ik doen, zelfs als mijn gedachten anders denken.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Korinthe 1:10-17

10. Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen.
11. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder u zijn.
12. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus.
13. Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt?
14. Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gajus,
15. zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb.
16. Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb.
17. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van het hectometerpaaltje (1/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus.” (1 Korinthe 1:12)

Als je met je ogen wilt luisteren, ga je in steeds meer dingen een les zien. Soms zijn dat ook gewoon de dingen die je elke dag ziet als je op weg bent naar je werk. Of nog sterker, elke keer als je de hond uitlaat. Is het jou wel eens bewust opgevallen dat er langs elke provinciale weg en rijksweg elke honderd meter een hectometerpaaltje staat? Dat groene bordje met de lengte van de bewuste weg op die plaats. Weet je hoeveel van die bordjes er in Nederland staan? Er zouden er meer dan 260.000 van in Nederland staan. En vanaf het jaar 2000 staat er meer op dan alleen de afstand.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu