Gelijkenissen - Onbarmhartige knecht - Vergeven

"Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?" (Mattheüs 18:21) 

Er zijn thema's in de Bijbel die je soms liever zou overslaan. Thema's waarbij je bij complexe pastorale begeleiding ook soms van denkt: Hoe moet ik het ooit bespreekbaar gaan maken? En als je het al bespreekbaar durft te maken, dat je dan het gevoel hebt dat het ook zo maar de andere kant op kan slaan. Toch is het niet vreemd dat Jezus juist deze thema's wel aan de orde stelt. En niet zomaar. Jezus beseft heel goed dat als er thema's zijn die onbesproken blijven dat die een eigen leven gaan leiden en je uiteindelijk kapot zullen maken. De gelijkenis van de onbarmhartige knecht is daar een voorbeeld van. En het thema is vergeving.

 

Pastoraal is dit echt één van de moeilijkste thema's die je kunt bedenken en tegelijkertijd is het voor je emotioneel welzijn misschien wel het belangrijkste thema. En bij vergeving betekent het bij Jezus nooit dat je het dan maar laat voor wat het is. Vergeving is ook niet iets van: 'het is gebeurd, we praten er maar niet meer over' en het is ook niet dat we dan maar verzwijgen wat er is gebeurd. En vergeving en vergeving is ook nog wel twee.  

Petrus komt met de vraag over dit thema. Misschien wel niet zo vreemd dat juist Petrus met dit thema komt. Petrus die aan de ene kant enorm gepassioneerd voor Jezus is, maar aan de andere kant ook zo heetgebakerd. Zeker rond het lijden van Jezus merk je dat. En dat hij met dit thema komt, zegt eigenlijk wel iets. Het zou mij niet verbazen als juist Petrus zou zeggen: 'bekijk het met die vergeving'. Als je kijkt hoe hij reageert op de boodschap van Jezus dat Hij gevangen genomen zal worden, dan zegt hij: "Dat zal U echt niet gebeuren'. Dat gevoel wat er bij Petrus soms net even iets meer bovenop ligt dan bij de anderen. 

Hoeveel keer moet jij eigenlijk vergeven? En nee, een antwoord binnen twee seconden van iemand die de ander iets heeft aangedaan van 70x7 maal klopt dan even niet. Want soms wordt dit antwoord wel heel snel gegeven. Ik ben daders van misbruik tegen gekomen die zeiden toen we hen confronteerden: "zand erover, het is gebeurd, je moet 70x7 maal vergeven". Dat dus niet, dan heeft de dader er niet veel van vergeven. Overigens vraagt hier niet een dader hoe het moet, maar Petrus die zelf blijkbaar worstelt met het vergeven van een dader. Laat de dader in deze gelijkenis maar even wachten. Die heeft uiteindelijk even niets in te brengen op het moment dat het slachtoffer bezig is met zijn proces van vergeven. De dader heeft ook even helemaal niets te eisen en al helemaal niet te zeggen dat het slachtoffer moet opschieten. Jezus vertelt deze gelijkenis om het slachtoffer te helpen in zijn proces. En ik zal je vast vooraf vertellen dat de dader niet vrijuit zal gaan. Al is wel het antwoord dat we, onder voorwaarden, 70x7 maal moeten vergeven. 

Gebed: Heer, ik vergeef lang niet altijd erg makkelijk, leer mij iets van Uw vergeving en help mij in het proces van vergeven, telkens weer opnieuw.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Korinthe 1:10-17

10. Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen.
11. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder u zijn.
12. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus.
13. Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt?
14. Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gajus,
15. zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb.
16. Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb.
17. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van het hectometerpaaltje (1/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus.” (1 Korinthe 1:12)

Als je met je ogen wilt luisteren, ga je in steeds meer dingen een les zien. Soms zijn dat ook gewoon de dingen die je elke dag ziet als je op weg bent naar je werk. Of nog sterker, elke keer als je de hond uitlaat. Is het jou wel eens bewust opgevallen dat er langs elke provinciale weg en rijksweg elke honderd meter een hectometerpaaltje staat? Dat groene bordje met de lengte van de bewuste weg op die plaats. Weet je hoeveel van die bordjes er in Nederland staan? Er zouden er meer dan 260.000 van in Nederland staan. En vanaf het jaar 2000 staat er meer op dan alleen de afstand.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu