De strijd om jouw ziel - Volharding en zien op Jezus

"Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God." (Hebreeën 12:2) 

We hebben het gehad over de strijd om onze ziel. Het is duidelijk dat er een geestelijke strijd gaande is waar onze ziel het doel in is. En nu zou ik bijna willen zeggen: Het zij zo! Dat is natuurlijk iets te kort door de bocht. Want het werd ook duidelijk dat we satan geen ruimte moeten geven. En de strijd is wel absolute realiteit. Dus als je daar naar kijkt is dat te kort door de bocht. Maar tegelijk wil ik je ook wapenen tegen het gevoel dat de strijd zo verschrikkelijk is, dat het je lam zou leggen.

 

Uiteindelijk gaat ons geloof verder dan alleen het geloof dat Jezus onze zonden heeft overwonnen. Dat is een heel groot onderdeel van het werk van Jezus, maar niet het enige werk van Jezus. Jezus is onze Leidsman en de Voleinder van het geloof. Hij gaat dus ook voorop. Laten we dat ook eens goed beseffen vandaag. Want de strijd is een feit, daar hoeven we niet aan te twijfelen, satan is er op uit om de roven en te vernietigen, maar daar blijft het niet bij. Het stopt niet bij het geloof dat wij in die geestelijke strijd een onderdeel zijn van die strijd, maar de waarheid is dat wij in die geestelijke strijd, niets anders doen dan Jezus volgen. 

Het werk van Jezus was ook de overwinning op satan. Het is goed om dat echt te beseffen. We strijden geen strijd die op zichzelf staat, maar we strijden mee in de strijd die al gewonnen is door Jezus Zelf. Daarom is het belangrijk om om op Jezus te zien. Hij is onze Overwinnaar! En in de strijd, strijden we Zijn strijd waarbij de overwinnaar al absoluut is. 

Dit geloof geeft tegelijk ook ontspanning in de strijd. Want het is niet onze strijd, maar die van Jezus Zelf. En hoe meer je dat beseft, dan besef je ook dat Jezus het al heeft gedaan. En laat Hij dan ook je voorbeeld zijn in de manier waarop Hij de strijd heeft gestreden. Hij deed dat met het oog op de overwinning. Hij keek verder dan dat wat Hij zag, Hij wist dat de heerlijkheid zou volgen. 

Laten wij de wedloop, ook die van de geestelijke strijd, waar het gaat om jouw ziel, lopen met volharding. Dan kom je door de strijd heen. Satan is niet groter dan de plaats die we hem geven. Jezus is veel groter en Zijn engelen staan ons terzijde. En hoe meer je dit begrijpt, hoe meer je ook in de ontspanning de strijd kunt aangaan. Dan doorzie je wat er echt gebeurd en geloof je dat je door op Jezus te zien, satan kunt weerstaan. De strijd om je ziel zal echt wel doorgaan, maar de overwinning is al gehaald. Dat geloof en die volharding zal je helpen om de strijd aan te gaan. 

Gebed: Heer, ik dank U dat U de strijd hebt gestreden en dat de overwinning er al is. Dat betekent voor mij dat ik mag ontspannen, zelfs als het soms heel moeilijk is.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Filippenzen 1:12-18

12. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend,
13. zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil,
14. en dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken.
15. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid.
16. De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen,
17. maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het Evangelie aangesteld ben.
18. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Belangrijkste is dat Christus wordt verkondigt

Thema: Filippenzen

“Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.” (Filippenzen 1: 18)

Maakt het wat uit hoe er gepreekt wordt? Mijn eerste reactie is, bijna logisch als voorganger: “Ja natuurlijk maakt dat wat uit”. Maar als je leest wat Paulus schrijft aan de gemeente in Filippi dan kom je er achter dat dit Paulus niet veel lijkt uit te maken. Hij stelt eigenlijk alleen maar dat Christus verkondigd moet worden en dan maakt de manier niet uit. Eigenlijk lijkt hij gewoon te zeggen dat als je Christus preekt, dat hoe dan ook een krachtige boodschap is omdat het over Jezus gaat. Het helpt je wel even om terug te gaan naar de basis dat God de verkondiging gebruikt omdat het Zijn verkondiging is. Alleen is er nog een puntje, namelijk dat het hier niet gaat over vurig preken, goed preken of wat ook, er speelt iets heel anders een rol bij de uitspraak van Paulus.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu