Gelijkenissen - Onbarmhartige knecht - Schuld

"Daarom kan het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was." (Mattheüs 18:23 en 24) 

Als we nadenken over vergeven en nadenken over de gelijkenis van de onbarmhartige knecht, dan is er eerst nog iets anders nodig. En Jezus beseft als geen ander dat we echt aan de basis moeten beginnen. Jezus begint niet een verhaal te vertellen van een dienstknecht die iemands schuld moet kwijtschelden, maar Jezus begint een verhaal te vertellen van een koning.

 

Is het je wel eens opgevallen in deze gelijkenis dat Jezus niet begint met ons? Meestal als wij over vergeven nadenken, worstelen we met ons persoonlijke aandeel daarin. Sommigen zeggen dat je dan alles maar moet accepteren wat er is gebeurd, anders doen net alsof je op elk moment van de dag, wat je ook is overkomen, zonder nadenken kunt vergeven, maar Jezus begint heel ergens anders in deze gelijkenis. Jezus zegt dat het Koninkrijk van de hemel vergeleken wordt met een koning. 

Als Jezus in een gelijkenis een koning noemt, gaat dat nooit over ons, maar altijd over Zijn Vader. Een koning in een gelijkenis heeft altijd betrekking op het handelen van God. Dat moet je eens bedenken. Jezus begint met het handelen van God en wat Hij doet. En wat doet deze koning in de gelijkenis? Hij roept zijn slaven die hem iets schuldig zijn. Nu is een slaaf altijd iets schuldig aan zijn heer en het vervelende is ook nog eens dat een slaaf geen kapitaal heeft, dus zijn schuld terug betalen is onmogelijk. En toch roept deze koning zijn slaaf bij zich. 

Maar als deze koning het beeld van God Zelf is, dan betekent het dat Hij ons bij Zich roept. En Hij roept ons niet zomaar bij ons, maar Hij roept ons bij Zich met de vraag om al je schuld te betalen. Alles moet je betalen. En dat terwijl Hij weet dat jij geen kapitaal op je rekening hebt staan. Dat terwijl Hij weet dat je niets hebt om te betalen. En toch roept God je in Zijn nabijheid om af te rekenen. Dit klinkt heel erg negatief, maar dat is het uiteindelijk niet. Het is aan de ene kant Gods onbeschrijfelijke genade en aan de andere kant Gods diepe les in hoe Hij wil dat wij op deze wereld met elkaar omgaan. 

En de schuld die Hij benoemd? Uiteindelijk is het dit: Gods meesterwerk kapotgemaakt. En de prijs van dat meesterwerk is niet in menselijke begrippen uit te drukken omdat het een Goddelijk meesterwerk is. Het is goed om in deze studie te beseffen dat onze schuld, waar God ons mee confronteert, meer, veel meer is dan wat wij op deze aarde elkaar kunnen aandoen. Het is meer dan de grootste genocide die je kunt bedenken. Het is meer dan de verzameling van alle misdaden bij elkaar. Ik wil het niet overdrijven, maar ik hoop dat het je de komende dagen gaat helpen om een stap te zetten met alles wat jou is aangedaan.  

Gebed: Heer, als ik echt zie wat de schuld is waarvoor U betaling vraagt, kan ik dan nog ooit zeggen dat vergeven geen optie is? Wilt U mij laten beseffen hoe verschrikkelijk het is geweest dat wij, dat ik, Uw meesterwerk kapot heb gemaakt?

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Korinthe 1:10-17

10. Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen.
11. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder u zijn.
12. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus.
13. Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt?
14. Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gajus,
15. zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb.
16. Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb.
17. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van het hectometerpaaltje (1/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus.” (1 Korinthe 1:12)

Als je met je ogen wilt luisteren, ga je in steeds meer dingen een les zien. Soms zijn dat ook gewoon de dingen die je elke dag ziet als je op weg bent naar je werk. Of nog sterker, elke keer als je de hond uitlaat. Is het jou wel eens bewust opgevallen dat er langs elke provinciale weg en rijksweg elke honderd meter een hectometerpaaltje staat? Dat groene bordje met de lengte van de bewuste weg op die plaats. Weet je hoeveel van die bordjes er in Nederland staan? Er zouden er meer dan 260.000 van in Nederland staan. En vanaf het jaar 2000 staat er meer op dan alleen de afstand.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu